Uraseurantakyselyyn vastaaminen on vaikuttamisen paikka

Uraseurantakyselyyn vastaamalla Oulun yliopistosta valmistuneet voivat auttaa nykyisiä opiskelijoita hankkimaan työelämässä tarvittavia taitoja ja kehittää oman yliopistonsa opetusta. Oman uran ja yliopistosta saatujen oppien pohtiminen valmistumisen jälkeen auttaa näkemään myös omat vahvuutensa työelämässä.
Tuotantotalouden alumni Tarja Männistö nojaa seinään.

Tietoa tyytyväisyydestä tutkintoon ja sijoittumisesta työelämään

Valtakunnallisen uraseurannan> kautta yliopistot keräävät tietoa alumniensa eli yliopistosta valmistuneiden työuran ensimmäisistä vuosista ja sijoittumisesta työelämään. Valmistuneita pyydetään arvioimaan tyytyväisyyttä yliopistotutkintoonsa ja tähänastiseen työuraansa sekä kertomaan, missä määrin yliopistokoulutus on kehittänyt työelämässä tarvittavaa osaamista.

Uraseurantakyselyt lähetetään alumneille, kun maisteriksi valmistumisesta on kulunut viisi tai tohtoriksi valmistumisesta kolme vuotta. Tuotantotalouden diplomi-insinööriksi vuonna 2014 valmistunut Tarja Männistö vastasi mielellään kutsuun saatuaan kyselyn. Häntä kiinnostaa saada selville, minne päin Suomea muut valmistuneet ovat päätyneet ja mikä on heidän työtilanteensa.

Minua kiinnostavat tulokset todella paljon, jotta näen mihin itse olen päätynyt verrattuna muihin samaan aikaan valmistuneihin diplomi-insinööreihin”, Männistö kertoo.

Kyselyn kautta kiinni omiin vahvuuksiin

Männistöä motivoi vastaamaan kyselyyn hänen kiinnostuksensa työuran ja opintojen merkityksen tarkasteluun.

”Pohdin aika paljon omaa uraani, ja sitä, mikä minua motivoi ja on merkityksellistä työssäni. Uraseurantakyselyä täyttäessäni mietin, mitä tutkinto on itselleni antanut ja mikä sen painoarvo minulle on”, Männistö kertoo.

Kyselyyn vastaaminen on alumnille hyvä hetki pohtia oman tutkintonsa hyötyjä työelämässä. Männistön mielestä kaikki mahdollisuudet itsensä kehittämiseen kannattaa käyttää hyödyksi. Itsevarmuutta ja käsitystä omista kyvyistä voi tietoisesti kasvattaa.

”Pitää uskaltaa kertoa mitä on tehnyt ja mitä kaikkea on saavuttanut. Itselleen joutuu herkästi toistelemaan, että olenhan minä tehnyt asioita, oppinut ja saavuttanut paljon. Kyselyn kautta sain tästä jälleen muistutuksen”, Männistö sanoo.

Alumneilta näkemyksiä koulutustarjonnan kehittämiseen

Uraseurantakyselyn tuloksia hyödynnetään yliopistojen opetuksen kehittämisessä ja opiskelijoiden ohjauksessa. Opintojen kehittämiseen alumneilla on arvokkaita näkökulmia, jotka ovat tulleet esiin työelämässä.

”Yritysmaailma hyötyisi paljon opiskelijoiden tuoreista näkökulmista. Ja alumnit hyötyvät uudesta kurssitarjonnasta, jota ei ole ollut omana opiskeluaikana”, Männistö sanoo. ”Huomaan, että omaa osaamista on pakko kartuttaa, mitä pidempi aika kuluu valmistumisesta.”

Männistölle suurin motiivi kyselyyn vastaamiselle olikin selvittää, mitä yliopisto voisi hänelle vielä tarjota.

”Mielestäni on tärkeää kaikille yliopistosta valmistuneille miettiä, miten voi kehittyä eteenpäin. Kaikki tällaiset mahdollisuudet, kuten tämä kysely, kannattaa käyttää hyödyksi.”

Kyselyyn vastaamalla alumni voi helpottaa nykyisten opiskelijoiden valmistautumista työelämään.

”Toivon, että kaikki näkisivät vaivan. Se on ennen kaikkea nykyisiä opiskelijoita kohtaan. Jos mietin itseäni kymmenen vuoden taakse, niin en tiennyt mitä taitoja tulen tarvitsemaan työelämässä,” Männistö sanoo.

Miksi vastata uraseurantakyselyyn?

  • Pääset vaikuttamaan yliopiston kurssitarjonnan kehittämiseen.
  • Saat mahdollisuuden pohtia omaa uraasi ja uutta näkökulmaa suoritettuun tutkintoon.
  • Voit huomata aihealueita, joissa haluaisit kouluttautua vielä lisää.
  • Osallistut tilasto- ja tutkimustiedon keräämiseen.
  • Autat nykyisiä ja tulevia opiskelijoita saamaan entistä laadukkaampaa yliopisto-opetusta.

Teksti: Terhi Suominen, Kuva: Mikko Törmänen