Maistereiden uraseuranta

Tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään koulutuksen toimivuudesta perustuvat 2019 toteutettuun uraseurantakyselyyn.

Yhteenvedot tiedekunnittain 2019

Kysely lähetettiin jokaiselle Oulun yliopistossa vuonna 2014 lääketieteen lisensiaatin, ylemmän korkeakoulututkinnon tai kasvatustieteen kandidaatin (varhaiskasvatus) tutkinnon suorittaneelle. 

Muita julkaisuja ja yhteenvetoja