Oulun yliopistolle 50 000 euron lahjoitus Weisell-säätiöltä

Weisell-säätiö osallistuu lahjoituksellaan Oulun yliopiston varainhankintakampanjaan. Lahjoitus jakaantuu tekniikan ja luonnontieteen aloille. Weisell-säätiö haluaa lahjoituksellaan edistää suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä.

Oulun yliopistolle 50 000 euron lahjoitus Weisell-säätiöltä

”Suomalainen tiede on monen korkean teknologian yrityksen keskeinen tukipylväs kansainvälisessä kilpailussa. Ilman laadukasta tutkimusta Suomen kilpailukyky kalliiden kustannusten maana on heikko. Alueensa keskeisenä tieteen kehtona Oulun yliopisto oli meille luontainen valinta edistämään pohjoissuomalaisten yritysten kilpailumahdollisuuksia maailmalla", kertoo Weisell-säätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Voipio.Oulun yliopiston vahvuutena on tuoda tiede ja yhteiskunnan eri toimijat lähemmäs toisiaan. Oulun yliopiston korkealaatuisen tutkimuksen ja koulutuksen varaan on kasvanut koko pohjoisimman Euroopan merkittävin tutkimus- ja innovaatiokeskittymä. Oulun yliopiston tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi iloitsee lahjoituksesta, jonka vaikuttavuus kasvaa edelleen Sitran vastinrahoituksen myötä.

"Haluan lämpimästi kiittää Weisell-säätiöitä tästä lahjoituksesta. Lahjoitukset ovat merkittävä tuki tutkijoidemme työlle. Tekniikka sekä luonnontiede ovat tärkeässä roolissa, kun etsimme tieteen keinoin ratkaisuja kestävämmän ja älykkäämmän tulevaisuuden hyväksi. Yritykset ovat keskeisiä yhteistyökumppaneitamme tässä työssä", toteaa Pihlajaniemi.

Sitra pääomittaa yliopistoja yhteensä 67 miljoonalla eurolla niiden 30.6.2022 mennessä keräämän yksityisen pääoman perusteella. Oulun yliopisto on aloittanut varainhankintakampanjan maksimoidakseen vastinrahan. Yliopisto ohjaa lahjoitusvaroja strategiansa mukaisiin toimiin, joilla vahvistetaan yliopiston tieteellistä profiilia sekä lisätään tutkimuksen vaikuttavuutta muun muassa huippurekrytointien ja uusien tutkimusavauksien myötä.

Weisell-säätiö on perustettu vuonna 2016. Säätiön tarkoitus on edistää luonnon ja yhteiskunnan hyvinvointia. Säätiö tukee ja edistää tieteellistä tutkimusta, koulutusta, ympäristön tilaa, meriturvallisuutta, merellisen kulttuuriperinnön tutkimusta ja säilyttämistä.Lisätietoja:

www.weisell.fi

lahjoita.oulu.fi