Lahjoitukset vaikuttavat

Yliopistolle tehdyt lahjoitukset ovat tärkeä osa uuden tieteellisen tiedon tuottamisessa. Lahjoitusten avulla pystytään rekrytoimaan uusia huippuosaajia sekä panostamaan pitkäjänteiseen tutkimustyöhön sekä uusiin tutkimuskohteisiin.
Ihminen_muuttuva_maailma_focus

Lahjoitukset vaikuttavat

Oulun yliopisto kohdentaa lahjoitusvaroja toimiin, jotka lisäävät yliopiston vaikuttavuutta sekä kasvattavat alueen ja koko maan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.

Kansainvälisenä tiedeyliopistona luomme vahvaan tutkimukseen pohjautuvaa uutta tietoa ja tarjoamme tutkimukseen perustuvaa koulutusta kestävämmän, älykkäämmän ja inhimillisemmän maailman rakentamiseksi. Pohjoisen tiedeyhteisömme toiminta on globaalisti vaikuttavaa ja luo edellytyksiä innovaatioiden syntymiselle.

Lahjoitusvaroilla tuetaan yliopiston strategian mukaisia tutkimustavoitteita. Lisäksi vahvistamme mm. koulutusta, opiskelijoiden työelämätaitoja, hyvinvointia ja kansainvälistymistä.

Lahjoitusvarojen käyttökohteet

Lahjoitusvarojen vastuullinen käyttö

Yliopisto käyttää saamansa lahjoitusvarat vastuullisesti. Lahjoitusvarat ovat merkittävässä asemassa mm. avainrekrytointien ja uusien tutkimusavausten mahdollistajina. Lahjoitusvaroin myös tuetaan eri alojen osaajien koulutusta sekä opiskelijoiden hyvinvointia. Käymme säännöllistä vuoropuhelua lahjoittajiemme kanssa.

Lahjoituksiin liittyvä valtion vastinrahoitusosuus ohjataan osaksi Oulun yliopiston peruspääomaa. Lahjoitukseen perustuvasta valtion vastinrahoitusosuudesta yliopisto käyttää ainoastaan tuottoa. Tuotto ohjataan yliopiston strategian ja tieteellisen profiilin vahvistamiseen.