Mentorointi

Haluatko oppia sanoittamaan vahvuuksiasi ja keskustella työelämään liittyvistä teemoista? Oulun yliopiston mentorointiohjelma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden selkiyttää urasuunnitelmiaan ja alumneille tilaisuuden kehittää ohjaustaitojaan ja jakaa kokemustaan.

Mitä mentorointi on?

Mentorointi on työelämään siirtyneen, korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön (mentori) ja Oulun yliopiston maisterivaiheen opiskelijan noin puoli vuotta kestävä yhteistyösuhde, jonka aikana mentori tukee ja kannustaa aktoria tämän urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Mentoroinnissa korostuu yhdessä tekeminen ja molemminpuolinen hyöty sekä opiskelijalle että mentorille. Keskustelujen avulla opiskelija pystyy kehittämään työelämävalmiuksia sekä itseään. Mentorille ohjelma tarjoaa kanavan tutustua nykyopiskelijoihin ja koulutusalojen ajankohtaisiin sisältöihin, verkostoitua sekä vaikuttaa yliopiston toimintaan.

Mentorointiin osallistuminen vaatii sitoutumista ja innostusta sekä mentorilta että aktorilta. Mentoroinnin pääsisällön muodostavat aktorin ja mentorin keskinäiset keskustelut. Aktori määrittelee mentoroinnille tavoitteet omien kysymystensä ja kiinnostuksen aiheidensa pohjalta ja suunnittelee, mitä tapaamiskerroilla käydään läpi. Yleinen tapaamistiheys kasvotusten tai etänä on kerran kuukaudessa. Sekä mentorien että aktorien on sitouduttava vähintään kolmeen keskinäiseen tapaamiseen ohjelman aikana. Mentorointipareja ei koskaan voida muodostaa täysin osallistujien toiveiden mukaisesti.

Mentorointi on

 • tulevaisuuden selkeyttämistä tavoitteellisten keskustelujen kautta
 • kannustusta ja motivaatiota oman uran selkeyttämiseen
 • itsensä kehittämistä ja haastamista
 • omien vahvuuksien tunnistamista ja sanoittamista
 • ajatusten ja kokemusten vaihtoa
 • poikkitieteellisiä kohtaamisia.

Mentorointi ei ole

 • työ-, opinnäyte- tai harjoittelupaikan etsintää
 • opinnäytteen tai väitöstyön ohjaamista
 • valmiita vastauksia
 • apua henkilökohtaisiin ongelmiin.

Esimerkkejä keskinäisten tapaamisten keskustelunaiheista

 • ensimmäisen työpaikan löytäminen, uralla eteneminen
 • työpaikkakulttuuri, esimiehen kanssa toimiminen
 • mentorin ura- ja opintopolku, tyypillinen työpäivä
 • yrittäjyys ja liiketoimintamahdollisuudet
 • vahvuudet ja puutteet omassa osaamisessa ja niiden sanoittaminen
 • osaamisen täydentäminen jäljellä olevien opintojen aikana
 • työhakemus ja -haastattelu, LinkedIn-profiili, CV
 • työuran ja perheen yhteensovittaminen, työssä jaksaminen.

Mentoroinnin kuluessa on kolme kaikille mentoreille ja opiskelijoille yhteistä tapaamista (käynnistystilaisuus, välitapaaminen, päätöstilaisuus) sekä opiskelijan mentorinsa kanssa yhdessä sopima määrä henkilökohtaisia tapaamisia. Tilaisuudet ja tapaamiset järjestetään joko paikan päällä tai etänä. Parit voivat sopia tapaavansa myös osittain etänä. 

Hakuaika ja hakeminen

Hakuaika pyörii vuosittain syksyllä. Uusi aikataulu julkaistaan mentoroinnin verkkosivuilla aina alkusyksystä, elo-syyskuussa.

Vuonna 20222023 hakuaika ohjelmaan on 16.8. - 31.10.2022 klo 16 mennessä

Hakuajasta ilmoitetaan myös yliopiston sosiaalisen median kanavissa, opiskelijoiden postituslistoilla ja uutisissa sekä alumnien uutiskirjeessä ja alumniyhteisössä