Ilmoittaminen säädösten rikkomuksista

Jos havaitset Oulun yliopistossa EU:n tai kansallisten säädösten rikkomisia esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, henkilötietojen suojassa, eläinten terveydessä, tietojärjestelmien turvallisuudessa tai ympäristönsuojelussa, tee siitä ilmoitus.

Whistleblower-kanava

Yliopiston työntekijät ja muut yliopistoon työsuhteessa olevat henkilöt, mukaan lukien yliopistoon sopimussuhteessa olevien palveluntarjoajien työntekijät, voivat tehdä ilmoituksen Whistleblower-kanavalla. Ilmoittajansuojelua koskeva laki takaa, että sinuun ei kohdisteta vastatoimia, esimerkiksi työsuhteen ehtojen heikentämistä, tekemäsi ilmoituksen vuoksi.

Mistä rikkomuksista voit ilmoittaa Whistleblowerissa?

Whistleblower on tarkoitettu EU:n ja kansallisten säädösten rikkomusten ilmoittamiseen. Voit ilmoittaa havaituista rikkomuksista tai niiden epäilyistä seuraavilla ilmoittajansuojelulain osa-alueilla:

 • Julkiset hankinnat lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja
 • Finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat
 • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
 • Tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
 • Liikenneturvallisuus
 • Ympäristönsuojelu
 • Säteily- ja ydinturvallisuus
 • Elintarvikkeet, rehut ja eläimet
 • Kansanterveys
 • Kuluttajansuoja
 • Yksityisyys ja henkilötiedot, verkko- ja tietojärjestelmät

Jos ilmoitat Whistlebloweriin jostain muusta havaitsemastasi epäkohdasta, pyrimme neuvomaan, mikä on oikea kanava asiasi käsittelemiseksi.