Pysäköinti ja autopaikat

Oulun yliopistolla on autopaikkoja Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksilla, harjoittelukouluilla ja Koskelan toimipisteessä. Yliopiston henkilökunta, opiskelijat, yhteistyökumppanit ja palveluntuottajat voivat hakea autopaikkoja käyttöönsä eParking-sovelluksen kautta. Vierailijoille on tarjolla sekä aikarajoitettuja että maksullisia autopaikkoja lyhytaikaispysäköintiä varten.

Opiskelijoiden ja palveluntuottajien pysäköinti

Lähtökohtaisesti Linnanmaan ja Kontinkankaan kampusalueilla ei ole täysin vapaasti pysäköitäviä autopaikka-alueita vaan autopaikka-alueiden käyttäminen edellyttää joko rekisteröitymistä oman organisaation autopaikka-alueen käyttäjäksi (lämmitystolpattomat ns. kylmät autopaikka-alueet) tai oman organisaation maksullisen autopaikka-alueen käyttöoikeuden lunastamista (lämmitystolppa- ja sähköauton latausalueet).

Kampusalueilla toimii eri organisaatiota, joilla kullakin on omat pysäköintialueensa. Oulun yliopiston lämmitystolppa-, sähköautolataus- ja lämmittämättömät autopaikka-alueet on tarkoitettu yliopiston henkilökunnan, opiskelijoiden ja palveluntuottajien käyttöön. Autopaikka-alueen käyttöoikeuden varaaminen muulta kuin omalta organisaatiolta ei ole sallittua. Tarkemmat ohjeet autopaikka-alueen käyttöoikeuden hakemisesta löytyvät tältä sivulta kohdasta "Autopaikan varaaminen yliopistolta".

Linnanmaan kampukselta löytyvät maksulliset ja aikarajoitetut pysäköintipaikat on lähtökohtaisesti tarkoitettu Linnanmaan kampuksella vierailevien henkilöiden pysäköintiä varten.

Vierailijoiden pysäköinti

Linnanmaan kampuksella on aikarajoitettuja autopaikkoja vierailijoiden käytettävissä. Lisäksi Linnanmaalla on maksullisia, erillisillä kylteillä merkittyjä asiakaspysäköintipaikkoja 64 kpl viiden eri autopaikka-alueen yhteydessä. Myös kaikki yliopiston lämpötolpattomat autopaikat Linnanmaan kampuksella toimivat maksullisina asiakaspysäköintipaikkoina. Lyhytaikaispysäköintioikeuden maksaminen tehdään eParking, EasyPark tai ParkMan -järjestelmien avulla. Myös lyhytaikaispysäköintioikeuden varaaminen on mahdollista näiden järjestelmien avulla. Kontinkankaan kampuksella yliopistolla ei ole erillisiä vieraspysäköintipaikkoja.

Lyhytaikaispysäköinnin hinnoittelu

Lyhytaikaispysäköinti on maksullista arkipäivinä klo 8.00 - 16.00 välisenä aikana. Lyhytaikaispysäköinnin hinta on 1€/h + operaattorin perimä maksu, kuitenkin maksimissaan 5€/päivä + operaattorin perimä maksu.

Lisätiedot: tilat@oulu.fi

Autopaikan varaaminen yliopistolta

Lämmitystolpattomien autopaikkojen käyttö on ilmaista, mutta käyttö vaatii rekisteröitymisen käyttäjäksi. Rekisteröityminen oikeuttaa käyttämään yliopiston hallussa olevia lämmittämättömiä autopaikkoja, mutta ei takaa autopaikan vapaana olemista.

Vapautuvien lämmityspaikka-alueiden käyttöoikeuksien hakeminen toimii non stop -periaatteella eli käyttöoikeudet ovat jatkuvasti haettavissa. Hakemuksessa on ehdottomasti perusteltava tarve lämmityspaikkaoikeuden saamiselle. Vahvistetusta lämmityspaikka-alueen käyttöoikeudesta lähetetään sähköpostiviesti. Lämmityspaikka-alueen käyttöoikeus oikeuttaa pysäköimään ja käyttämään lämmitystolppaa vain sillä alueella, jolle lupa on myönnetty.

eParking-järjestelmän käyttö