Callio Lab

Callio Lab on kansainvälinen ja monitieteinen tutkimus ja T&K- keskus. Sen toiminta on keskittynyt Pyhäsalmen kaivokselle, jossa sillä on kuusi virallista maanalaista laboratoriota eri syvyyksissä.
Callio Lab logo

Taustaa

Callio Lab on osa Empowering Underground Laboratories Network (EUL)- ja H2020 Goldeneye- projekteja, jäsenenä DULIA verkostossa ja on osallistunut aktiivisesti EIT Raw Materials projekteihin (MINETRAIN). Se on myös yksi Oulun yliopiston strategisia tutkimusinfrastruktuureja.

Pohjois-Pohjanmaalla Pyhäjärven kaupungissa sijaitseva Pyhäsalmen kaivos on Euroopan syvimpiä tunnettuja paikkoja: se ulottuu 1 445 metriä maan pinnan alapuolelle. Kaivostoiminnan loppuessa paikalle on syntymässä Pyhäjärven Callio, maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, monialainen toimintaympäristö. Kaivos ja sitä ympäröivät maa-alueet tarjoavat monipuolisia menestymisen mahdollisuuksia sekä uusille innovatiivisille hankkeille että vakiintuneille, uusia toimintatapoja tavoitteleville toimijoille. Pyhäsalmen kaivosta voi pitää myös yhtenä laboratoriotilana, sillä tutkimusta voidaan järjestää myös virallisten laboratorioiden ulkopuolella.

Callio Labilla on Pyhäsalmen kaivoksella pitkä historia, joka alkoi vuonna 2000 Centre for Underground Physics in Pyhäsalmi CUPP-projektina. CUPP-projekti tuli tunnetuksi LAGUNA- hankkeen suunnittelu tutkimuksista sekä kosmisen säteilyn mittauksista EMMA- kokeen puitteissa. CUPP tutkijat tekivät ahkerasti myös yhteistyötä yläasteiden ja lukioiden fysiikan ryhmien kanssa ja toivat näkyvyyttä Oulun yliopiston fysiikan tutkinto-ohjelmille. CUPP-toiminta sisällytettiin Callio Labiin sen perustamisvuonna 2015, jolloin toiminta laajeni maanalaisesta hiukkasfysiikasta monitieteiseksi tutkimusinfrastruktuuriksi. Tähän mennessä projekteja on toteutettu liittyen geotermiseen- ja uusiutuvaan energiaan, älykkääseen valaistukseen, kiertotalouteen, kaivoskoulutukseen, maanalaiseen pelastamiseen ja taustasäteilyn karakterisointiin.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti osallistuu Pyhäjärven kaivosalueen uusiokäytön kehittämiseen. Callio Lab tarjoaa valmiita ja muunneltavissa olevia tiloja maanalaisten tutkimushankkeiden toteuttamiseen. Vuonna 2021 FIN-EPOS tutkimusinfrastruktuuriverkosto pääsi Suomen tieteen tiedeinfrastruktuurien tiekartalle. Callio Lab on osa kansallista FIN-EPOS -verkostoa ja tämä mahdollistaa tutkimusinfrastruktuurirahoituksen hakemisen. Callio Lab on mukana FIN-EPOSissa maanalaisena infrastruktuurina sekä EMMA observatorion myonidatan kautta.