Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti tuottaa näyttöön perustuvaa tietoa ja osaamista mikroyrityksistä ja yritysten toimintaedellytyksistä. Mikroyrittäjyyteen, tulevaisuuden tuotantoteknologioihin ja alueelliseen erinomaisuuteen keskittyvänä tutkimusinstituuttina tuotamme kansainvälisesti vaikuttavaa tietoa. Vastaamme mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallisesta tehtävästä. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on Kerttu Saalasti Instituutin vahvuus.
Kerttu Saalasti: Maailmassa ei ole mitään asiaa, joka menisi eteenpäin ilman voimakasta tunnetta ja tahtoa..

Tapahtumat

Verkkokoulutus

Tuotamme tutkimukseen perustuvaa mikroyrittäjyyden verkkokoulutusta. Koulutus mahdollistaa jatkuvan oppimisen asuinpaikasta ja ajasta riippumatta. Vastaamme ennakoiden ja ketterästi muuttuviin osaamistarpeisiin.

Koulutus tukee yrittäjyysosaamisen monipuolistumista ja syvenemistä sekä kilpailukyvyn vahvistumista. Lisäksi kynnys perustaa yritys madaltuu ja käsitys yrittäjyydestä, sen edellytyksistä ja osaamistarpeista syvenee. Koulutuksemme palvelee yrittäjiä, yrittäjyydestä kiinnostuneita, yritysten kanssa toimivia asiantuntijoita ja päättäjiä.

Osallistuminen täydennyskoulutukseen ja avoimen yliopiston opintoihin ei edellytä aiempia akateemisia opintoja. Yhdistämme opetuksessa kiinnostavasti teoriaa, kokemusperäistä tietoa ja hyviä käytäntöjä.

Mikroyritysten tilastokatsaus

Yhteystiedot

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti
Pajatie 5
85500 Nivala
email: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Kerttu Saalasti Instituutin esittelyvideo

Opetusministeri Kerttu Saalasti Oulun yliopiston ensimmäisen lukukauden aikana

”Tieteellisen tutkimuksen apua tarvitaan kipeästi monien Pohjois-Suomen suurten kysymysten selvittämiseksi ja ratkaisujen etsimiseksi … odottavat katseet kiinnittyvät Oulun yliopistoon ei vain pohjalaisessa, vaan valtakunnallisessa ja koko ihmiskuntaa palvelevassa mielessä.”

Opetusministeri Kerttu Saalasti Oulun yliopiston ensimmäisen lukukauden aikana Iisalmen Sanomissa 6.10.1959