Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti tuottaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta, osaamista ja ratkaisuja mikroyrittäjyyden, alueellisen erinomaisuuden ja tulevaisuuden tuotantoteknologioiden näkökulmista.​ Vahvistamme osaamisaloillamme kestävästi kehittyvää yhteiskuntaa. Vastuullamme on ​mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallinen tehtävä.
Kerttu Saalasti: Maailmassa ei ole mitään asiaa, joka menisi eteenpäin ilman voimakasta tunnetta ja tahtoa..

Verkkokoulutus

Tuotamme tutkimukseen perustuvaa mikroyrittäjyyden verkkokoulutusta. Koulutus mahdollistaa jatkuvan oppimisen asuinpaikasta ja ajasta riippumatta. Vastaamme ennakoiden ja ketterästi muuttuviin osaamistarpeisiin.

Koulutus tukee yrittäjyysosaamisen monipuolistumista ja syvenemistä sekä kilpailukyvyn vahvistumista. Lisäksi kynnys perustaa yritys madaltuu ja käsitys yrittäjyydestä, sen edellytyksistä ja osaamistarpeista syvenee. Koulutuksemme palvelee yrittäjiä, yrittäjyydestä kiinnostuneita, yritysten kanssa toimivia asiantuntijoita ja päättäjiä.

Osallistuminen täydennyskoulutukseen ja avoimen yliopiston opintoihin ei edellytä aiempia akateemisia opintoja. Yhdistämme opetuksessa kiinnostavasti teoriaa, kokemusperäistä tietoa ja hyviä käytäntöjä.

Yhteystiedot

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti
Pajatie 5
85500 Nivala
email: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Kerttu Saalasti Instituutin esittelyvideo

Opetusministeri Kerttu Saalasti Oulun yliopiston ensimmäisen lukukauden aikana

”Tieteellisen tutkimuksen apua tarvitaan kipeästi monien Pohjois-Suomen suurten kysymysten selvittämiseksi ja ratkaisujen etsimiseksi … odottavat katseet kiinnittyvät Oulun yliopistoon ei vain pohjalaisessa, vaan valtakunnallisessa ja koko ihmiskuntaa palvelevassa mielessä.”

Opetusministeri Kerttu Saalasti Oulun yliopiston ensimmäisen lukukauden aikana Iisalmen Sanomissa 6.10.1959