MY Studio podcastit

MY Studio (Mikroyrittäjän studio) avaa uusia näkökulmia yrittäjyyteen, osaamisen kehittämiseen ja yrityksen johtamiseen. Näissä podcasteissa kurkistetaan yrittäjän arkeen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ääneen pääsevät yrittäjät, tutkijat, yrityspalvelutoimijat sekä muut elinkeinoelämän vaikuttajat. Vieraiden kanssa keskustelemassa ovat Kerttu Saalasti Instituutin omat tutkijat ja kouluttajat.

Podcastit ovat osa mikroyrittäjyyden verkko-opintojen oppimateriaaleja, jotka tuotetaan suomalaisten mikroyritysten kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi.
graafinen kuva

Mikä myy? Miten myyt?

Sosiaalisen median hyödyntäminen yritystoiminnassa - Markus Rytingin vieraina Timo Koivumäki ja Harto Pönkä

Yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointi sosiaalisessa mediassa on monen yrityksen elinehto. Onko some-markkinointi helppoa, ilmaista ja kohdennettua vai resursseja vaativaa ja silkkaa onnenkauppaa? Tämän podcastin kuunneltuasi tiedät myös sen, mitä somessa ei kannata koskaan tehdä. Vieraina Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun Martti Ahtisaari Instituutin dosentti Timo Koivumäki sekä sosiaalisen median kouluttaja, tietokirjailija Harto Pönkä.

Proffat brändikeskustelussa, Markus Rytingin vieraana Saila Saraniemi ja Erkki Karvonen

Mitä yrityksen brändääminen tarkoittaa? Mitä eroa on imagolla ja brändillä? Miten rakennan yritykselleni vahvan brändin? Näihin ja muihin kysymyksiin vastaavat My Studion haastateltavana Oulun yliopiston professorit Saila Saraniemi ja Erkki Karvonen. Oulun kauppakorkeakoulussa työskentelevä Saraniemi on Suomen ensimmäinen brändimarkkinoinnin professori. Informaatiotutkimuksen ja viestinnän professori Karvonen on Suomen ensimmäisiä imagotutkijoita ja väitellyt aiheesta jo vuonna 1997. Haastattelijana tutkijatohtori Markus Rytinki

Some mikroyrityksen myynnin ja markkinoinnin tukena, Mirja Väänäsen vieraana Satu Virtanen ja Juha Lahtinen

Miten some tukee mikroyrityksen myyntiä ja markkinointia? Mikroyritysten some-kokemuksista keskustelemassa Mirja Väänäsen kanssa, yrittäjä Satu Virtanen Hoivapalvelu Satu Susanna Oy:stä ja pk-yritysten kasvusparraaja Juha Lahtinen, Viexpo.

Miten voit, yrittäjä?

Millainen on työelämämuotoilijan oma yrittäjyyspolku?

Vieraana tässä jaksossa on Kaute Talksissakin tavattu Aku Varamäki Workday Designers oy:sta. Yrittäjä ja tietokirjailija Varamäki soveltaa muotoiluosaamista valmentaessaan yrittäjiä, työntekijöitä ja työyhteisöä. Mitä on työpäivämuotoilu ja millaisia ovat tulevaisuuden työelämän metataidot? Kuinka Akun on itse hyödyntänyt muotoiluprosessia ja työelämän metataitoja omalla yrittäjyyspolullaan sen eri käännekohdissa? Haastattelijana tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi. Tämä podcast on osa Osaaminen ja tuottavuus mikroyrityksissä 5op kurssia.

Löydä oma polkusi: unelmoi ja tartu tilaisuuteen!

Päivi Lohikosken vieraana tässä ovat suomalaisen kestävyysurheilun konkarit, mainostoimistoyrittäjä Anu Mäkinen ja yksi Suomen menestyneimpiä ja monipuolisimpia kestävyysurheilijoita, opettaja ja yrittäjä Maija Oravamäki.  Jaksossa keskustellaan  unelmoinnista, elämän suunnittelusta, osaamisista ja siitä miten onnistumiset elämässä rakentuvat. Onko kaikki elämässä mennyt niin kuin on suunniteltu ja yli odotusten? Miten naiset nyt viidenkymmenen ikävuoden tienoilla kokevat asian?  Podcast on osa Oulun yliopiston mikroyrittäjyyden verkko-opintojen Tunnista omat osaamiset ja vahvuudet -löydä oma polkusi -kurssia.

Työhyvinvoinnin valmennus - Kolme tärkeintä asiaa yrittäjän työhyvinvoinnissa 

Tässä MyStudio -podcastin jaksossa Anna-Mari Simunaniemen vieraana on keskustelemassa työhyvinvoinnin valmennuksesta tutkija ja työhyvinvointivalmentaja Jaana-Piia Mäkiniemi Tampereen yliopistosta. Jaana-Piia avaa kiinnostavia näkökulmia työhyvinvointiin ja kertoo mm. työnimusta ja uupumuksesta. Lopuksi esitellään kolme tärkeintä asiaa, jotka yrittäjien kannattaa ottaa huomioon omassa työhyvinvoinnissaan sekä miksi työhyvinvointiin panostaminen kannattaa.

Työelämän ilmiöt, muutos ja luova laiskuus, Heli Kurikkalan vieraana Juha Hakala

Podcastissamme on Heli Kurikkalan vieraana Juha Hakala, joka on kasvatustieteilijä ja filosofi, Jyväskylän yliopiston professori Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa sekä Oulun yliopiston dosentti. Hakala tunnetaan opettajankouluttajana ja opinnäytetöiden ohjaamisen asiantuntijana. Viime vuosina hän on keskittynyt yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun kirjoissaan.

Mitä olen oppinut yrittäjyydestä? Vieraana Heikki Saari Livekuvaukset.fi

Tässä jaksossa keskustellaan aloittavan yrittäjän osaamisen kehittämisestä ja tuottavan liiketoiminnan fokusoimisesta. Aina asiat eivät mene kuten yrittäjä etukäteen kuvittelee. Mihin yrittäjän kannattaa keskittää oma aikansa? Miten tunnistaa omista ideoistaan ne tuottavat?

Yrittäjän työkyvyn ja palautumisen vaikutus yrityksen tulokseen, vieraana Jaana Laitinen

Miten työkyky ja palautuminen vaikuttavat yrittäjän tuloksellisuuteen? Miten löytää tasapaino työn ja itsestään huolehtimisen välille? Keskustelemassa työhyvinvoinnin tutkija, dosentti Jaana Laitinen Työterveyslaitokselta.

Tunteet työelämässä ja poikkeustilanteissa, Heli Kurikkalan vieraana Merja Julkunen

Työelämän kehittäjä, yrittäjä Merja Julkunen keskustelee Heli Kurikkalan kanssa tunteista, Merjan yrittäjyydestä ja uusista aluevaltauksista yrittäjänä poikkeusaikana. Ovatko poikkeusolot helpommin kestettävissä, kun ne hyväksyy? Miten yrittäjä huolehtii itsestään korona-aikana? Podcast julkaistu huhtikuussa 2020.

Kuinka johdat, yrittäjä?

Vastuullisuus ja ennakointi tuovat kilpailuetua mikroyrityksille

Tässä jaksossa vieraina yrittäjät Krista Mänttäri (Ravintola Pore) ja Piia Vähäsalo (Langin Kauppahuone) keskustelemassa tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemen kanssa vastuullisuudesta ja tulevaisuuden ennakoinnista mikroyrityksissä. Millä tavalla taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta toteutetaan matkailu- ja ravitsemusalan pienissä yrityksissä? Voiko vastuullinen toiminta olla myös kilpailuetu ja kuinka siitä kannattaa kertoa asiakkaille? Entä tulevaisuuden ennakointi; kenen vastuulla se on yrityksessä ja millä keinoilla siitä saa suunnitelmallista?

Etätyötä yksin, yhdessä, tunteella ja taidolla, Päivi Lohikosken vieraana Jyrki Sundström ja Mari Saikkonen

Tässä etätyöjaksossa Verkkoaseman Jyrki Sundström Verkkoasemalta ja Mari Saikkonen Axiell Mediasta kertovat mitä oman työn ja etätyön johtaminen vaativat yksilöltä ja työyhteisöltä. Miten voi myydä etänä? Miten yhteisöllisyyttä rakennetaan ja ylläpidetään ja miten tuloksellisuutta seurataan? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin tulee vastauksia Päivi Lohikosken vetämässä Etätyö My Studiossa.

Henkilöstön ja yrityksen johtaminen mikroyrityksessä, Kai Hännisen vieraana Lauri Haapanen ja Petri Ahokangas

Mitkä asiat vaikuttavat mikroyritysten johtamiseen? Millaiset johtamisongelmat ovat tyypillisiä suomalaisille mikroyrityksille ja miten mikroyritystä ja sen työntekijöitä johdetaan tehokkaasti? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastaavat My Studion haastateltavana Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yliopistonlehtori Lauri Haapanen ja professori Petri Ahokangas. Lauri Haapanen keskittyy tutkimuksessaan johtamiseen ja kansainväliseen liiketoimintaan ja Petri Ahokangas uuden digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Mikroyritysten johtaminen: ekosysteemit ja ketteryys, Kai Hännisen vieraana Kirsi Aaltonen ja Harri Haapasalo

Mitä mikroyritysten ketterä johtaminen on? Mitä ekosysteemiyhteistyö mahdollistaa mikroyrityksille ja mitä ketterällä liiketoiminnalla tarkoitetaan? Näihin ja muihin kysymyksiin vastaavat My Studion haastateltavana Oulun yliopiston tuotantotalouden professorit Kirsi Aaltonen ja Harri Haapasalo.

Mikroyritysten ketterä johtaminen: yrityspalveluorganisaatioiden tuki, Kai Hännisen  vieraana Riitta Palosaari ja Harri Jokela

Millaista tukea yrityspalveluorganisaatiot tarjoavat mikroyritysten johtamiseen? Millaista apua mikroyritykset kaipaavat ja miten johtamisen suuntaviivat asetetaan? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastaavat Raahen Seudun Kehityksen yrityskehityspäällikkö Riitta Palosaari ja Nivala-Haapajärven seudun kehittämisyhtiö NIHAK:in yrityspalvelupäällikkö Harri Jokela. Riitta ja Harri ovat päivittäin tekemisissä alueidensa pienyrittäjien kanssa kehittääkseen mikro- ja pk-yritysten valmiuksia.

Itsensä johtaminen ja ketteryys mikroyrittäjien näkökulmasta, Kai Hännisen vieraana Milja Hokkanen ja Teemu Pehkonen

Miten mikroyrittäjien tulisi johtaa itseään reagoidakseen suunnitelmallisesti muutoksiin? Millaiset johtamistoimet yrittäjän kannattaa toteuttaa itse ja millaiset ulkoistaa? Näihin ja muihin kysymyksiin vastaavat My Studion haastateltavana mikroyrittäjät Milja Hokkanen Tilitoimisto Tiliecon Oy:stä ja Teemu Pehkonen Kulkukoira Oy:stä. Milja on työnsä puolesta jatkuvasti tekemisissä mikroyritysten talousasioiden kanssa, kun taas Teemu on keskittynyt korona-aikana kehittämään yrityksensä verkkokauppapalveluita.

Vastuullisuuden laiminlyönti voi tulla kalliiksi, Anna-Mari Simunaniemen vieraana Niina Suuronen, Responsia Quality Consulting

Vastuullisuuden laiminlyönti yrityksessä voi johtaa jopa asiakkaiden menettämiseen. Yrityksen laatutyö on riskienhallintaa, joka auttaa selviytymään yllättävissä liiketoiminnan muutoksissa. Niina Suuronen (Responsia Quality Consulting) kertoo, kuinka mikroyrittäjä pääsee alkuun omassa vastuullisuuden arvioinnissa.

Ketterän johtamisen toimenpiteet ja mikroyritysten menestystekijät, Kai Hännisen vieraana Raimo Seikkala ja Jari Kotajärvi  

Miten mikroyrittäjät hyödyntävät ketterän johtamisen toimenpiteitä käytännössä? Mitkä asiat mahdollistavat kasvun ja mitä menestystekijöitä mikroyrityksiltä vaaditaan? Näihin ja muihin kysymyksiin vastaavat My Studion haastateltavana mikroyrittäjät Raimo Seikkala ja Jari Kotajärvi. Raimo Seikkala toimii ResComi IT-yrityksen toimitusjohtajana ja Jari Kotajärvi Raahen Talonhoito kiinteistöpalveluyrityksen toimitusjohtajana. Molemmilla vierailla on vuosien kokemus pienyrityksen johtamisesta.

Kasva viisaasti!

Löytyykö sinulta "Plan B"? – Toimintaympäristön muutokset mahdollisuutena

Toimintaympäristön muutokset mahdollisuutena – mitä se vaatii yrittäjältä ja henkilöstöltä? Muutos tulee usein varkain ja huomaamatta, siksi muutosta tulee seurata. Tässä My Studion jatkossa Katariina Ala-Rämin vieraana on Oulun yliopiston tutkijatohtori Kyllikki Taipale-Erävala, joka on tutkinut venäläisten ja suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten alihankintaverkostoja. Kyllikin puheissa käydään metsäteollisuuden alkuvaiheissa aina 1800 -luvulla saakka ja kerrotaan suurten tehtaiden sulkujen vaikutuksesta pieniin yrityksiin. Aiheena Kyllikin väitöksessä oli osaamiset, jotka mahdollistavat liiketoiminnan pitkäkestoisen toiminnan ja selviytymisen jatkuvissa liiketoimintaympäristöjen muutoksissa. Osaamisia tarvitaan suhteessa yrityksen sisäisiin toimintoihin sekä ulkoisiin toimintoihin ja muutoksen seuranta kuuluu yrityksissä kaikille. Kyllikki avaa tässä jaksossa mielenkiintoisia näkökulmia, mitä muutososaamiset käytännössä tarkoittavat ja miten nämä voidaan muuttaa voimavaroiksi.

Verkostojen voimaa: miten ja miksi verkostoituisin? Katariina Ala-Rämin vieraana, yrittäjä Kati Vehmas

Tässä jaksossa saat vinkkejä verkostoitumiseen ja entisten verkostojen vahvistamiseen. Podcast -vieras Kati Vehmas katsoo mikroyrittäjien verkostojen etuja mikroyrittäjän (Digiabit Oy), tutkijan sekä ydinryhmäverkoston vetäjän silmin. Miten Katin käsitys verkostoista on muuttunut vuosien varrella ja mitä vinkkejä hän antaisi muille mikroyrittäjille? Katin kanssa keskustelemassa on Katariina Ala-Rämi, joka opettaa avoimessa yliopistossa Mikroyritykset muuttuvissa toimintaympäristöissä -kurssilla.

Yrityksen kasvunhallintaa lakimiehen näkökulmasta, Peetu Virkkalan vieraana lakimies Eelis Paukku

Eelis Paukun yrityksessä tarjotaan juridiikkaan liittyviä palveluja mm. sopimus- ja vero-oikeus- sekä ympäristöoikeusneuvontaa. Työoikeudesta on heillä myös paljon kokemusta. Podcastissa keskustellaan mm. suurten ja pienten yritysten työsuhdeasioista, joukkorahoituksesta ja erilaisista velvoitteista. Pientenkin yritysten kannattaa hyödyntää työlainsäädännön velvoitteet oikein, koska virheet voivat koitua lopulta kalliiksi. Yrityksen kasvaessa tulee myös muita kompastuskiviä esiin, jotka yrittäjän kannattaa huolehtia kuntoon. Lopussa Eelis tiivistää yrittäjälle kolme tärkeintä vinkkiä, joista yksi on, että konflikteja kannattaa välttää.

Yritysvalmennus ja verkostot mikroyrittäjän voimavaroina, vieraana Mari Autio

Yritysneuvoja auttaa pienissä ja isoissa kehittämistarpeissa, vieraana Ella Saarenpää

IPR-oikeudet: Meidän IPR-oikeuksia loukataan!

IPR-oikeudet ovat aineetonta omaisuutta, joita aina silloin tällöin loukataan toisen yrityksen toimesta. Mistä IPR-oikeuksista riidellään eniten? Mitä riitatapauksista voi oppia? Osaatko tunnistaa IPR-rekisteröintiin liittyvät huijausyritykset?
 
Maarit Jokelan vieraina on kaksi immateriaalioikeuksien ammattilaista Suvi Julin Berggren Oy:stä ja Ari-Pekka Launne Evkan Oy:stä.

IPR-oikeudet: Meillä on liikesalaisuuksia!

Liikesalaisuudet ovat yksi teollisoikeuksien muoto. Miten kannattaa varmistaa, että liikesalaisuudet pysyvät salaisuutena niin, että kukaan työtekijöistä ei paljasta tietoja esimerkiksi vaihtaessaan työpaikkaa. Miksi sopimuksiin kannattaa satsata? Miten kannattaa toimia yrityksen nimeä miettiessä?
 
Maarit Jokelan vieraina on kaksi immateriaalioikeuksien ammattilaista Suvi Julin Berggren Oy:stä ja Ari-Pekka Launne Evkan Oy:stä.

IPR-oikeudet:  Me investoimme IPR-oikeuksiin!

Aineettomat eli immateriaalioikeudet on nippu erilaisia oikeuksia, jotka jaetaan kahteen osaan: tekijänoikeuksiin ja teollisoikeuksiin. Tässä podcastissa keskitymme teollisoikeuksiin, joihin kuuluu esimerkiksi tavaramerkki, toiminimi, mallisuoja, patentti ja liikesalaisuudet.
 
Strategia kuulostaa hienolta ja usein ajatellaan, että se kuuluu vain isoille yrityksille. Mutta myös pienten pitäisi, miettiä IPR-oikeuksien hankkimista suunnitelmallisesti. Parhaimmillaan IPR-oikeudet tukevat yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa. Onko IPR-oikeuksien rekisteröinti kustannuserä vai kannattava investointi?
 
Maarit Jokelan vieraina on aiheesta keskustelemassa kaksi immateriaalioikeuksien ammattilaista Suvi Julin Berggren Oy:stä ja Ari-Pekka Launne Evkan Oy:stä.

IPR: Onko meillä toiminnanvapautta?

Menestyksekkään yritystoiminnan edellytyksenä on toiminnanvapaus. Mitä sillä tarkoitetaan? Miten ja milloin toiminnanvapausselvitys kannattaa tehdä? Mistä siihen voi saada tukea? Entä miten yrityksen omistamat aineettomat oikeudet, kuten patentti, tavaramerkki tai tekijänoikeus vaikuttavat julkisen tai yksityisen rahoituksen saamiseen?
 
Maarit Jokelan vieraina on näistä aiheista keskustelemassa kolme alan kokenutta ammattilaista Juha Elf Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksesta, Ulla Lenkkeri-Schütz Kolster Oy:stä ja Heikki Rantanen Innowork Oy:stä.

MY Studio Extra

MY Studion Extroissa kuullaan Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin eri teemoihin liittyviä podcasteja. Extroina aloittivat Alueellisen erinomaisuuden tutkimusryhmän asiantuntijat, jotka keskustelevat mm. paikkatiedosta.

Kartat ja paikkatieto viestinnän ja analyysin tukena, Ossi Kotavaara, Terhi Ala-Hulkko ja Aleksi Nivala

Vaikuta kartoilla -kurssi käynnistyi Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksessa 15.10.2020. Kurssi tehdään nostop-toteutuksella, joten voit ilmoittautua sille milloin vain ja suorittaa kurssin omassa tahdissasi 6kk:n aikana. Miksi kurssi on merkittävä ja mitä siinä opitaan? Tästä keskustellaan kartat ja paikkatieto analyysin tukena podcastissa.

Lisää tehoa paikkatietoon analyysin avulla, Ossi Kotavaara, Terhi Ala-Hulkko ja Aleksi Nivala

Avoimen paikkatiedon määrä on lisääntynyt huimasti viime vuosien aikana. Tuotamme paikkatietoa ehkä tietämättämme tai omistamme sitä erilaisten rekisterien muodossa. Saako paikkatiedosta enemmän irti, jos yhdistellään erilaisia aineistoja yhteen? Voisiko paikkatieto kertoa ilmiöiden syy-seuraussuhteista, jos sitä käyttäisi erilaisissa analyyseissa? Maantieteilijät Ossi Kotavaara, Terhi Ala-Hulkko ja Aleksi Nivala pohtivat tässä jaksossa, miten itse ovat käyttäneet paikkatietoa omissa tutkimuksissaan.