Kestävät kampukset

Oulun yliopiston päämääränä on toimia ympäristöystävällisesti kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Kampusten kehityksessä ja arkisessa toiminnassa otetaan huomioon mm. energiatehokkuus, ympäristöystävälliseen liikkumiseen kannustaminen sekä kierrätys ja lajittelu.

Kestävä ja vastuullinen kampusarki

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteisessä kestävän ja vastuullisen kampusarjen toimenpideohjelmassa keskitymme asioihin, joilla pienennämme hiilijalanjälkeämme vuoteen 2025 mennessä. Keskeisiksi osa-alueiksi hiilijalanjäljen pienentämisessä olemme tunnistaneet kiinteistöt, matkustamisen, hankinnat ja ravintolapalvelut.

Oulun yliopiston strategian mukaan yliopisto tähtää kaikessa toiminnassaan kestävään kehitykseen. Kestävällä kehityksellä tarkoitamme ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesta kestävää kehitystä. Vastuullisuus ja vastuun kantaminen ovat arvojamme. Vastuullisuuden näemme kokonaisvaltaisesti, ja siinä huomioimme laajasti korkeakoulujen vaikutukset yhteiskunnassa. Tuotamme avoimesti ja laajasti osaamista, ja vahvistamme näin kädenjälkeämme yhteiskunnan kehityksessä.

Kestävyys- ja vastuullisuustyötämme ohjaavat Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen ohjelma Agenda 2030 sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kestävän kehityksen linjaukset. Oulun yliopisto on sitoutunut Suomen yliopistojen rehtorineuvoston (UNIFI ry:n) Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teeseihin.

Toimenpideohjelmassamme sitoudumme erityisesti seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin:

7 Edullista ja puhdasta energiaa
9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt
12 Vastuullista kuluttamista
13 Ilmastotekoja
17 Yhteistyö ja kumppanuus

Kestävän kampusarjen tavoitteet ja toimenpiteet

Tarjoamme kestävän ja innostavan työ- ja opiskeluympäristön kampuksillamme.

Tavoitteenamme on pienentää hiilijalanjälkeämme 50 % vuoden 2019 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Sitoudumme toteuttamaan erilaisia päästövähennystoimia ja seuraamme hiilijalanjäljen kehittymistä vuosittain. Oulun yliopistossa linjataan hiilijalanjäljen laskenta vuonna 2021. Tutustu Oulun yliopiston hiilijalanjäljen laskentaprojektiin ja sen tuloksiin (englanniksi).

Merkittävimmät hiilijalanjäljen pienentämiseen liittyvät näkökulmat on tunnistettu kiinteistöihin, matkustamiseen, hankintoihin ja ravintolapalveluihin.  Tässä toimenpideohjelmassa nostamme näkyviin tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet molempien korkeakoulujen osalta.

Seuranta ja raportointi

Kestävä kehitys on tärkeä asia maapallon tulevaisuuden kannalta. Korkeakoulujen on oltava omilla toimillaan suunnannäyttäjiä. Tavoitteemme on näyttäytyä kestävän kehityksen korkeakouluna myös kampusarjessa.

Olemme sitoutuneet hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtääviin erilaisiin päästövähennystoimiin. Laskemme hiilijalanjäljen vuosittain. Lähtötasona on vuosi 2019.

Seuraamme toimenpiteiden etenemistä vuosittain, ja tarvittaessa tarkennamme tavoitteitamme ja toimenpiteitämme. Etsimme toimenpideohjelman aikana uusia avauksia saavuttaaksemme tavoitteemme. Kestävä kampusarki -kysely toimii jatkossa osallistamisen ja vaikuttamisen välineenä sekä osana seurantaa.
 

Kestävän ja vastuullisen kampusarjen toimenpideohjelma Oulun ammattikorkeakoulun verkkosivuilla

 

Sinua voisi kiinnostaa myös