E-aineistojen käyttäminen

Oulun yliopistolle hankitut elektroniset aineistot ovat käytettävissä yliopiston verkossa ja suurin osa myös Oulun yliopistollisen sairaalan verkossa. Oulun ammattikorkeakoululle hankitut elektroniset aineistot ovat käytettävissä ammattikorkeakoulun verkossa.

Etäkäyttö

Yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijat ja henkilökunta voivat etäkäyttää aineistoja myös kampuksen verkon ulkopuolelta. Palvelun käyttäjän tulee noudattaa Oulun yliopiston IT-palveluiden käyttösääntöjä sekä aineistojen omia käyttöehtoja. Palveluun liittyvät yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen elele@oulu.fi.

Yleiset käyttöehdot

Käyttäjien on noudatettava aineistojen käyttöehtoja. Käyttöehdot määritellään aineistojen käyttösopimuksissa. FinELib-aineistojen käyttöehdoista on erillinen kooste.

Tutkijat, opettajat, opiskelijat ja muu henkilökunta voivat käyttää elektronisia aineistoja miltä tahansa oman korkeakoulunsa verkkoon kytketyltä tietokoneelta.

Tutkijat, opettajat, opiskelijat ja muu henkilökunta voivat käyttää aineistoja myös korkeakoulunsa verkon ulkopuolella kirjautumalla Oula-Finnaan korkeakoulunsa käyttäjätunnuksilla.

Kaikki kirjaston asiakkaat voivat käyttää elektronisia aineistoja kirjastojen tiloissa olevilta asiakaskoneilta.