Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan strategia

Huippuosaamista tieteessä ja koulutuksessa elinikäisen terveyden edistämiseksi

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta tunnetaan kansainvälisesti merkittävästä tutkimuksesta sekä biokemian ja molekyylilääketieteen alojen korkealaatuisesta perustutkinto- ja jatkokoulutuksesta.

Strategiset päämäärät

Tutkimus

Tutkimuksemme painopistealueet ovat:

  • solut ja soluväliaine, hypoksiavaste ja fibroosi
  • proteiinitutkimus, rakennebiologia ja lääkekehitys
  • säätely- ja aineenvaihduntaverkostot ja niihin liittyvät sairaudet.

Olemme kansainvälisesti arvostettuja kaikilla tutkimusaloillamme, ja pyrimme vahvistamaan asemaamme entisestään. Olemme erityisen vahvoja kollageenien tutkimuksessa, integratiivisessa rakennebiologiassa, hypoksiatutkimuksessa, syöpäbiologiassa, bioteknologiassa ja prekliinisissä tautimalleissa. Keskitymme myös huippuluokan metodologiseen kehittämiseen, biologiseen kuvantamiseen, bioinformatiikkaan ja uusien hoitomuotojen kehittämiseen. Tutkimustamme vahvistavat lihavuuteen liittyvän fibroosin ja digitaalisen terveyden alojen rekrytoinnit sekä aktiivinen tutkimusyhteistyö maailman huippuyliopistojen kanssa painopistealueillamme. Teemme yhteistyötä myös VTT:n ja paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen bioteollisuuden kanssa. Edistämme yrittäjyyttä ja löydösten tuomista käytäntöön esimerkiksi tekemällä yhteistyötä yritysten kanssa, tarjoamalla toimitiloja ja mahdollistamalla pääsyn laboratorioihin. Laboratoriot ja tutkimuslaitteistot ovat alallamme toimimisen edellytys.

Koulutus

Vastaamme biokemian kandidaatti- ja maisteriohjelmista sekä biokemian ja molekyylilääketieteen tohtoriohjelmasta. Maisteriohjelmamme sisältää kansainväliset kaksoistutkinto-ohjelmat Universität Ulm -yliopiston ja UNIC-yhteistyönä Ruhr-Universität Bochum -yliopiston kanssa. Opetamme lääketieteen ja hammaslääketieteen opetussuunnitelmien pakollisia ja valinnaisia syventäviä kursseja sekä biologian ja muiden luonnontieteiden ja teknillisen tiedekunnan opiskelijoita. Koulutusohjelmamme yhdistävät perinteistä opetusta ja digipedagogiikkaa, mikä lisää opetuksen joustavuutta ja saavutettavuutta. Olemme toistuvasti saaneet yliopistomme parhaat arvosanat valtakunnallisessa kandipalautekyselyssä. Kandidaatin- ja maisteriohjelmien hyvä valintapaine sekä avoimen yliopiston ja jatkuvan oppimisen kurssien ja kurssikokonaisuuksien tarjonta tuovat meille motivoituneita opiskelijoita ja edistävät opiskelijarekrytointialueen valtakunnallista laajentamista. Meillä on aktiivinen, kaksisuuntainen ja kansainvälinen opiskelijavaihtojärjestelmä. Kannustamme opiskelijoitamme erilaisten taitojen hankkimiseen ja uravaihtoehtojen pohtimiseen tarjoamalla mahdollisuuden suorittaa valinnaisia sivuaineopintoja, harjoitteluja ja pro gradu -opinnäytetyöprojekteja muissa kotimaisissa tai kansainvälisissä tiedekunnissa tai yliopistoissa ja bioteollisuudessa. Meillä on pitkät perinteet sisäisestä pedagogisesta koulutuksesta ja laadukkaan opetuksen vaalimisesta, johon kaikki tutkijat osallistuvat.

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta on erittäin kansainvälinen ja monialainen yksikkö: noin puolet 200 työntekijästämme edustaa yli 30:tä eri kansallisuutta. Edistämme osaltamme tutkimuksen demokratisoitumista aineistojen ja menetelmien jakamisen ja avoimen tieteen edistämisen kautta. Edistämme kansalaistiedettä edesauttamalla tieteen popularisointia. Pyrimme lisäämään korkealaatuisen tutkimuksen taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta muun muassa GeneCellNano-lippulaivahankkeen kautta sekä luomalla yhteyksiä muihin alan lippulaivahankkeisiin ja tekemällä merkittävää yhteistyötä alalla.

Hyvinvoiva yhteisö

  • Tuemme kotoutumista, urakehitystä ja osallistamista.
  • Panostamme resurssien turvaamiseen.
  • Vahvistamme yhteistyötä.
  • Viestimme tavoitteista selkeästi henkilöstölle ja opiskelijoille, tuemme niiden saavuttamista ja annamme niistä palautetta.
  • Panostamme toimiviin prosesseihin, viestintään ja saavutettavuuteen.