Humanistisen tiedekunnan strategia

Tunnemme ihmisen

Humanistinen tiedekunta edistää kansainvälisesti korkealaatuista, uudistumiskykyistä ja vastuullista tutkimusta, joka lisää ymmärrystä ihmisten toiminnasta ja ajattelusta muuttuvissa ympäristöissä ja globaalien haasteiden keskellä. Haluamme tuoda humanistista näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kannamme vastuuta yliopiston sivistystehtävän toteuttamisesta ja koulutamme kriittisesti ajattelevia asiantuntijoita yhteiskunnan eri tarpeisiin. Tiedekuntamme näkee hyvinvoinnin kasvavan yhteisöllisyydestä ja keskinäisestä arvostuksesta.

Strategiset päämäärät

Tutkimus

Painopisteet:

  • kulttuurinen muutos ja vuorovaikutus
  • arktinen ympäristö ja pohjoiset yhteisöt
  • kieli ja kommunikointi sekä niiden vaikeudet.

Humanistinen tiedekunta arvostaa tutkimuksen vapautta ja kaikkea korkeatasoista, vastuullista tutkimusta. Tutkimuksemme vahvuuksia ovat ihmisten ja ihmisryhmien moninainen vuorovaikutus toistensa ja ympäristönsä kanssa, inhimillisen ajattelun perusteet sekä kulttuuristen ja yhteiskunnallisten muutosten vaikutus ihmisiin ja heidän hyvinvointiinsa. Nousevia teemojamme tutkimuksessa ovat verkostot ja keskinäinen riippuvuus, kestävä kehitys, yhteiskunnan monimuotoisuus, sopeutuminen muutoksiin ja kriiseihin sekä vuorovaikutus ja tieto digitalisoituneissa ympäristöissä. Panostamme tutkimuksen laatuun ja kannustamme luoviin avauksiin sekä tieteenalojen rajat ylittävään yhteistyöhön ja vuoropuheluun. Tavoitteenamme on olla johtavassa asemassa monitieteisissä projekteissa. Rohkaisemme yhteistyöhön ja verkostoitumiseen niin kansainvälisesti kuin alueellisesti ja kannustamme kansainväliseen liikkuvuuteen. Edistämme tutkimusaineistojen, -menetelmien ja -julkaisujen avoimuutta sekä avointa toimintakulttuuria, jossa näemme kansalaistieteen tärkeänä.

Koulutus

Humanistisen tiedekunnan koulutuksen keskiössä ovat sivistys, tutkimusperustaisuus ja kriittinen ajattelu. Päämääränämme on jatkuvaan oppimiseen kannustava, monimuotoinen ja oppijalähtöinen koulutus. Pyrimme luomaan innostavan ja joustavan oppimisympäristön, joka edistää syvällistä oppimista ja monipuolisten taitojen kehittymistä. Vahvistamme tutkimuksen profiilialoja koulutuksessa ja ylläpidämme monipuolista sivuainetarjontaa taataksemme tutkintojen monitieteisyyden ja työelämärelevanssin. Panostamme opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan välisiin kohtaamisiin, kansainvälisyysosaamiseen ja digipedagogisiin taitoihin. Kehitämme koulutusyhteistyötä ja työelämäyhteyksiä.

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Tiedekunnalla on laaja ja monipuolinen tutkimuslaitosten, erilaisten yhteisöjen ja muiden yhteiskunnallisesti merkittävien toimijoiden sidosryhmäverkosto. Vahvistamme yhteistyötä sidosryhmien kanssa tutkimuksessa ja koulutuksessa. Kannustamme tutkijoita osallistumaan aktiivisesti tiedepoliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Viestimme monipuolisesti eri kanavilla ja kannamme vastuumme siitä, että tutkittua tietoa on saatavilla myös kotimaisilla kielillä.

Hyvinvoiva yhteisö

Tiedekuntamme on monimuotoinen akateeminen yhteisö, jonka yhteenkuuluvuutta vaalimme. Hyvinvointimme perustuu opiskelijoiden, tutkijoiden, opettajien ja muun henkilöstön yhteisöllisyyteen ja keskinäiseen arvostukseen. Opiskelijamme ovat aktiivisesti mukana tiedekunnan kehittämisessä. Henkilöstöstrategiassa panostamme jatkuvuuteen ja positiiviseen johtamiseen, tuemme työssä jaksamista sekä huomioimme erilaisissa työsuhteissa ja eri rahoituksilla toimivat yhteisömme jäsenet. Osallistumme myös aktiivisesti yliopistoyhteisön suunnan määrittelemiseen.