Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan strategia

Yhdessä kasvaen, oppien ja hyvinvoivaa tulevaisuutta luoden

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta edistää monitieteistä tutkimusta, joka kattaa ihmisen mielen ja käyttäytymisen, oppimisen, opettamisen sekä koulutuksen arvolähtökohdat. Tutkinto-ohjelmiemme vahvuus on uudistava tutkimuksemme, jonka avulla vaikutamme yhteiskuntaan huomioiden tulevaisuuden muuttuvat tarpeet. Opetus- ja oppimiskäytäntömme uudistuvat jatkuvasti hyödyntäen teknologisen kehityksen uusimpia mahdollisuuksia. Olemme sitoutuneet yhteisömme hyvinvointiin, tasa-arvoon ja keskinäiseen kunnioitukseen.

Strategiset päämäärät

Tutkimus

Teemme kansainvälistä huippututkimusta neljällä painoalueella:

  • oppimisen monitieteinen tutkimus vuorovaikutuksessa teknologian kehityksen kanssa
  • opettajat, opettajaksi kasvu ja suhteet kasvatusyhteisöissä
  • kasvatuksen ja koulutuksen teoreettiset, ekologiset ja sosiaaliset arvolähtökohdat
  • ihmisten psykologisten ja neurokognitiivisten ominaisuuksien, käyttäytymisen ja oireiden ennustajat ja seuraukset.

Koulutus

Laajan opetus- ja kasvatusalan sekä psykologian koulutustarjonnan kautta luomme tiedekunnan opiskelijoiden, henkilökunnan ja yhteistyökumppaneidemme kanssa sivistyneempää yhteiskuntaa. Tutkimusperustaiset tutkinto-ohjelmamme mahdollistavat opiskelijalähtöisen koulutuspolun osana monitieteistä ja kansainvälisesti verkostoitunutta tiedeyhteisöä. Meiltä valmistuvilla asiantuntijoilla on kykyä tunnistaa yhteiskunnallisia ilmiöitä ja rohkeutta toimia kestävästi ja vastuullisesti muuttuvassa yhteiskunnassa. Tutkintokoulutuksen lisäksi vastaamme työelämän osaamistarpeisiin tuottamalla ja toteuttamalla tarvelähtöisiä skaalautuvia koulutusratkaisuja.

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus

Sidosryhmäyhteistyömme perustuu laajaan vuorovaikutukseen julkisen sektorin, muiden korkeakoulujen, yritysten sekä kolmannen sektorin kanssa. Tunnistamme mahdollisuutemme ja velvollisuutemme vaikuttaa yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja tiedepoliittiseen keskusteluun. Vastuu sivistyksestä ja hyvinvoinnista on osa tiedekunnan tutkimusta, koulutusta ja kehittämistyötä.

Hyvinvoiva yhteisö

Tiedekuntamme rakentuu avoimesta johtamisesta, toisten arvostamisesta, kohtaamisesta ja yhdenvertaisuudesta. Opiskelijat ja henkilökunta jakavat yhteisöllisen akateemisen toimintakulttuurin. Digitaalisuus ja yhteisölliset työtavat lisäävät työn ja opiskelun joustavuutta. Toiminnan kehittäminen on määrätietoista, suunnitelmallista ja selkeästi johdettua.