Luonnontieteellisen tiedekunnan strategia

Tutkittua tietoa luonnontieteistä tulevaisuuden hyväksi

Teemme kansainvälisesti korkeatasoista ja vaikuttavaa perustutkimusta, joka edellyttää pitkäjänteisyyttä, dynaamisuutta sekä laajoja yhteistyöverkostoja. Antamamme koulutus ja eri tieteenalojen kanssa tekemämme yhteistyö perustuvat korkeatasoiseen tutkimukseen.

Strategiset päämäärät

Tutkimus

Tutkimuksemme painopistealueet ovat:

  • populaatio- ja yhteisöekologia sekä biodiversiteettigenomiikka
  • globaali ja alueellinen muutos sekä ihmiset muuttuvassa ympäristössä
  • Aurinko ja Maan lähiavaruus, avaruussää sekä ilmastonmuutos
  • galaksit ja korkean energian astrofysiikka
  • kvanttimateriaalit, -laskenta ja -teknologiat
  • vihreän siirtymän molekyylitason materiaalifysiikka, karakterisointi ja kuvantaminen
  • bayesiläinen data-analyysi ja matemaattinen analyysi
  • laskennallinen ja tekoälypohjainen mallinnus.

Nousevia tutkimusteemojamme ovat arktisen alueen ympäristöolot sekä syrjäseutujen luonnonvarat ja kehitys, digitaalinen tulevaisuus, kestävyys, ympäristögenomiikka, vesiluonnon monimuotoisuuden ekologinen mallinnus sekä laskennallinen biologia ja data-analyysi ja dynamiikka.

Vahvistamme monitieteistä tutkimusta sekä kansainvälisiä ja kansallisia tutkimusinfrastruktuurikumppanuuksiamme (MAX IV, EISCAT_3D, ESO, ESA:n satelliittimissiot kuten Euclid, FGCI ja FinBIF). Kehitämme paikallista tutkimusinfrastruktuuriamme (biologian ja fysiikan laboratoriot sekä tutkimusasemat).

Koulutus

Koulutamme oppijalähtöisesti ja oppimisanalytiikkaa hyödyntäen luonnontieteen asiantuntijoita yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Koulutuksemme vahvistaa opiskelijoidemme luonnontieteellistä ajattelutapaa, mikä antaa valmiudet toimia monipuolisissa kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä. Otamme opiskelijamme kiinteästi osaksi tiedeyhteisöä syventääksemme heidän sitoutumistaan ja osallisuuttaan. Hyödynnämme yhteistyötä tiedekunnan ja muiden organisaatioiden välillä tarjotaksemme opiskelijoillemme monipuolisen opintotarjonnan omana vahvuutenamme pohjoisuus ja monitieteisyys. Tehostamme tohtorikoulutusta Noste-ohjelman mukaisesti. Opetustyötä arvostamalla lisäämme sekä opiskelijoidemme että henkilökuntamme hyvinvointia.

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus

Tarjoamme tutkittua tietoa sekä uusimpia tutkimusmenetelmiä yhteiskunnan käyttöön ja päätöksenteon tueksi. Kerromme suurelle yleisölle tutkimuksesta ja pyrimme kasvattamaan luonnontieteiden arvostusta ja näkyvyyttä. Koulutamme luonnontieteellisen alan aineenopettajia ja muita osaajia yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Teemme yhteistyötä koulujen kanssa. Vahvistamme yhteyksiä tutkimuslaitoksiin sekä yhteiskunnallisesti merkittäviin paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin toimijoihin erityisesti ilmastonmuutokseen, vihreään siirtymään, avaruusympäristöön, yhteiskunnan resilienssiin ja geopolitiikkaan liittyvissä teemoissa.

Hyvinvoiva yhteisö

Tiedeyhteisömme on monialainen, monikulttuurinen ja monikielinen. Rekrytointimme on avointa ja kansainvälistä. Rakennamme turvallista, tasa-arvoista ja yhdenvertaista yhteisöä henkilökunnallemme ja opiskelijoillemme. Kehitämme rakentavaa, kriittistä ja erilaiset mielipiteet sallivaa vuorovaikutusta koko yhteisössä. Edistämme kuuntelevaa ja keskustelevaa johtamista.