Sodankylän geofysiikan observatorion strategia

Pitkäaikaisesta tieteellisestä osaamisesta palveluita avaruusriippuvaisille yhteiskunnille

Observatorio on edelläkävijä muuttuvan avaruus- ja geoympäristön tieteellisessä seurannassa ja ymmärtämisessä sekä globaalien arktisten haasteiden ratkaisemisessa. Tuotamme uutta tietoa maailmanlaajuisista muutoksista ja muutosten syistä sekä ilmakehän ja avaruuden kytkennöistä. Rakennamme eturintaman mittalaitteita ja luomme mittauksiin perustuvia keksintöjä. Observatorio on Oulun yliopiston valtakunnallinen erillislaitos, jolla on kansallisia ja kansainvälisiä erillistehtäviä liittyen luonnonilmiöiden ja -uhkien pitkäaikaiseen seurantaan, vaikutusten arviointiin, tiedottamiseen, ennakointiin ja varautumiseen.

Strategiset päämäärät

Tutkimus

Teemme vaikuttavaa huippututkimusta geofysiikan ja avaruustieteen aloilla sekä niihin läheisesti liittyvillä tutkimusaloilla. Kehitämme ja ylläpidämme pitkäaikaisia avaruus- ja geofysiikan mittauksia ja tieteellisiä infrastruktuureita sekä suunnittelemme ja rakennamme maailmanluokan havaintolaitekokonaisuuksia. Tuotamme pitkäaikaisia, globaalisti ainutlaatuisia luonnontieteellisiä havaintosarjoja avaruus- ja geoympäristöjen muutoksista, joiden avulla pystytään ratkaisemaan maailmanlaajuisia ongelmia. Keksimme teknisiä ratkaisuja uudentyyppisiin mittauksiin ja maanpinnalta sekä avaruudesta tehtävään tutkimukseen.

Koulutus

Koulutamme oppimiskykyisiä ja innokkaita työntekijöitä yhteiskunnan eri sektoreille, mukaan lukien observatorion omat erityistehtävät. Järjestämme korkeatasoiseen tietoon perustuvaa koulutusta ja rakennamme akateemisia urapolkuja työelämän alueellisiin ja globaaleihin tarpeisiin. Tuotamme opetusmateriaalia magnetismista ja avaruusilmastosta sekä muista observatorion tutkimusaloista. Organisoimme kansainvälisiä observatoriopäiviä, kokouksia, kenttäkursseja, työpajoja, kesä- ja talvikouluja sekä kaikille avoimia koulutustapahtumia.

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Tuotamme tietoa ja siihen pohjautuvia operatiivisia palveluita yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi. Rakennamme ja ylläpidämme kansallisesti ja kansainvälisesti kriittisiä infrastruktuureita ja tuotamme ympärivuorokautisiin jatkuviin mittauksiin perustuvia laadukkaita palveluita yhteiskunnan eri sektoreille. Määritämme globaaleja laatustandardeja tuottamalla maailman korkeatasoisimpia luonnontieteellisiä havaintoja valituista tutkimuskohteista sekä tarkistamme muiden tuottamia havaintoja globaalien mittausverkostojen laatutason varmistamiseksi. Toimimme laajassa observatorioiden sekä muiden viranomaispalveluita tuottavien ja käyttävien toimijoiden sekä yritysten muodostamassa kansainvälisessä verkostossa.

Hyvinvoiva yhteisö

Luomme houkuttelevan työympäristön selkeillä toimintaperiaatteilla, joustavilla työntekotavoilla ja erilaisten taitojen kunnioittamisella sekä mahdollistamme työ- ja perhe-elämän yhdistämisen.

Kannustamme uusien taitojen kehittämiseen, vastuunottoon, yhteisistä onnistumisista iloitsemiseen sekä ketteriin toimintatapoihin muuttuvissa työolosuhteissa. Edellytämme yhteisesti sovittujen toimintatapojen noudattamista miellyttävän ja turvallisen työympäristön takaamiseksi.

Observatoriolla huolehditaan työntekijöiden, työyhteisön, yhteiskuntien ja maapallon hyvinvoinnista.