Sijoitusvaliokunta

Yliopiston hallituksen alaisuudessa toimii sijoitusvaliokunta, joka on neuvoa-antava elin.

Sijoituspolitiikka

Oulun yliopiston hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaan yliopiston sijoitusvarat on tarkoitettu sijoitettavaksi useiden vuosikymmenten aikavälillä, mutta ainakin osa vuotuisesta tuotosta on oltava nopeasti käytettävissä hallituksen päättäessä vuosittain tuoton kohdentamisesta. Sijoitustoiminnan tuottoja käytetään pääasiallisesti hallituksen hyväksymien erillisten projektien rahoittamiseen sekä pääoman kasvattamiseen, jolloin turvataan useampien ja/tai suurempien projektien rahoittaminen tulevaisuudessa.

 

Sijoitusvaliokunnan kokoonpano

Hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan toteuttamisesta ja sijoitustoiminnan hoitamisesta vastaa talousjohtaja. Oulun yliopiston sijoitusvaliokuntaan kuuluvat sijoitusjohtaja Ira van Gilse van der Pals (Kirkon keskushallinto), ulkoistettujen arvopaperisijoitusten johtaja Maaria Eriksson (KEVA), talousjohtaja Pirjo Kytösalmi (Kaleva Oy) sekä talousjohtaja Pekka Riuttanen (Oulun yliopisto).

Sinua voisi kiinnostaa myös