Yliopiston hallitus

Oulun yliopiston ylin päätöksenteon elin on hallitus, jossa on vuodesta 2022 alkaen 11 jäsentä. Yliopiston hallitus koostuu seuraavista ryhmistä: yliopiston professorit (2 jäsentä), muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö (2 jäsentä), opiskelijat (2 jäsentä), yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet (5 jäsentä). Hallituksen opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja muiden jäsenten neljä vuotta.

Hallituksen kokoonpano ja tehtävät

Oulun yliopiston hallituksen kokoonpano 2022–2025:

Hallituksen puheenjohtaja: Mikko Ayub, hallituksen varapuheenjohtaja: Tua Huomo

Mikko Ayub, johtaja
Tua Huomo, johtaja (2024-2025)
Pertti Korhonen, hallitusammattilainen (2024-2025)
Tiina Rajala, kehitysjohtaja (9/2023–2025)
Janne Saarikivi, kielitieteilijä, tietokirjailija (2024-2025)
Tiina Kinnunen, professori
Johanna Uusimaa, professori
Jukka Hiltunen, lehtori (1/2023-2025)
Kimmo Kontio, yliopistonlehtori
Lotta Leinonen, kauppatieteiden kandidaatti (2024-2025)
Teemu Virtanen, luonnontieteiden kandidaatti

Yliopiston hallituksen tehtävänä on

  • päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista
  • päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös
  • vastata yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille
  • huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä
  • hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioista
  • hyväksyä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävä sopimus yliopiston puolesta
  • valita rehtori tai rehtorit ja päättää heidän työnjaostaan sekä erottaa rehtori, jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy
  • hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta
  • tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta
  • päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä.