Áillohaš-kokoelma (Nils-Aslak Valkeapäähän liittyvät aineistot)

Nils-Aslak Valkeapäätä käsittelevä Áillohaš-kokoelma koostuu Valkeapään itsensä tekemistä ja häntä koskevista arkistomateriaaleista. Kokoelmaan kerätään kaikkia aineistotyyppejä, esimerkiksi äänitteitä, valokuvia, videoita sekä kirjallisia ja kuvataiteellisia aineistoja.
Nils-Aslak Valkeapäähän liittyvää aineistoa läjässä pöydällä: kirjoja ja äänitteitä.

Áillohaš-kokoelma

Áillohaš tunnettiin kirjailijana, kuvataiteilijana sekä saamelaisen joikuperinteen elvyttäjänä ja uudistajana. Hän oli myös kansainvälisesti tunnettu saamelaiskulttuurin puolestapuhuja. Kokoelman avulla pyritään säilyttämään Áillohašin elämäntyö jälkipolville sekä välittämään häntä koskevaa tietoa eteenpäin. Kaikki Saamelaisen kulttuuriarkiston kokoelmat myös palvelevat saamen kielten ja kulttuurien opetusta ja tutkimusta, minkä lisäksi ne tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden saamen kielten ja kulttuurien elvyttämis- ja vahvistamistyölle.

Áillohaš-kokoelmaan on tarkoitus kerätä kaikki Valkeapään tekemä sekä häntä koskeva julkaistu materiaali. Otamme vastaan myös julkaisematonta aineistoa. Tämä voi tarkoittaa vaikkapa yksityishenkilöiden keräämiä lehtileikkeitä, valokuvia ja videoita. Voit antaa arkistoitavaksi esimerkiksi Áillohaš-aiheisen joiun, kirjallisen tai suullisen muisteluksen, pöytälaatikkokirjoitelman tai muun taiteellisen tuotoksen.

Aineiston luovuttaja voi rajoittaa materiaalin käyttöä määrittelemällä ehdot ja käyttörajoitukset arkistoaineiston luovutus- ja vastaanottosopimuksessa.

Kokoelman sisältö

Vuonna 2016 perustettu Áillohaš-kokoelma karttuu koko ajan. Kokoelmassa on jo suurin osa Valkeapään julkaistusta äänitemateriaalista sekä runsaasti kirjallisia aineistoja.

Áillohaš-kokoelmaan kuuluu:

  • julkaistua ja julkaisematonta musiikkia
  • radiolähetyksiä
  • runoteoksia ja muuta kirjallisuutta
  • uutisia, artikkeleita, henkilökuvia
  • taitto- ja kuvitustöitä
  • tieteellistä tutkimusta ja tietokirjallisuutta
  • muistitietoa

Kirjalliset aineistot

Áillohaš-kokoelman kirjalliset aineistot sisältävät Valkeapään itse kirjoittamaa materiaalia sekä Valkeapään elämään ja tuotantoon liittyviä, muiden kirjoittamia tekstejä.

Saamelaisen kulttuuriarkiston käsikirjastossa ovat lähes kaikki Valkeapään runoteokset alkuperäiskielellään eli pohjoissaameksi. Käsikirjastossa on myös runoteosten suomen-, ruotsin-, englannin- ja unkarinkielisiä käännöksiä sekä teoksia, joita Valkeapää on toimittanut. Käsikirjastoon kuuluu myös Valkeapään tunnettu pamfletti Terveisiä Lapista (1971) sekä Valkeapäästä ja hänen tuotannostaan tehtyjä tieteellisiä tutkimuksia ja tietokirjoja, joissa käsitellään Valkeapään uraa ja elämää.

Áillohaš-kokoelmaan kuuluu runsaasti myös Valkeapään kirjoittamia kirja-arvosteluita, joista varhaisimmat on tehty 1960-luvun alussa. Suuren osan kirjallisten aineistojen kokoelmaa muodostavat Valkeapään runot, joita on erillisjulkaistu monenlaisissa lehdissä ja teoksissa useilla eri kielillä. Kokoelma sisältää myös Valkeapään kirjoittamia artikkeleita ja uutisia muun muassa (saamelais)politiikasta, luonnosta sekä (saamelais)taiteesta.

Muiden kirjoittamiin teksteihin kuuluvat esimerkiksi Valkeapään taiteesta tehdyt arvostelut, joita on julkaistu saamelaisissa ja suomalaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä aina 1970-luvulta saakka. Kokoelma sisältää myös useita Valkeapäästä tehtyjä henkilökuvia ja muita artikkeleita, joista varhaisimmat on julkaistu aikakauslehdissä jo 1960-luvulla. Kokoelmaan kuuluu myös runsaasti valtakunnallisissa sanomalehdissä ilmestyneitä, Valkeapäätä käsitteleviä uutisia.

Ääniteaineistot

Áillohaš-kokoelman ääniteaineistot koostuvat musiikista, radiolähetyksistä, äänitaiteesta, haastatteluista sekä teatteri- ja televisioesiintymisistä.

Kokoelman musiikkiaineistoihin sisältyy runsaasti niin julkaistua kuin julkaisematonta materiaalia: LP- ja CD-levyjä, C-kasetteja ja digitaalisia äänitteitä. Esimerkiksi radioaineistot ovat taltioituna sekä kelanauhoille että digitaaliseen muotoon.

Ääniteaineistojen levyt-luokkaan kuuluu musiikin lisäksi äänikirjoja Valkeapään runoteoksista, lauluja ja sävellyksiä Valkeapään runoihin sekä äänimateriaalia näytelmistä ja elokuvista. Valkeapää toimi esimerkiksi Nils Gaupin Ofelaš-elokuvassa näyttelijänä ja joikujen säveltäjänä.

Áillohaš-kokoelmaan sisältyy kattava luettelo Valkeapäähän liittyvistä tai hänen tekemistään Ylen Saameradion lähetyksistä vuosilta 1973–1979.

Aineistoluovutus

Arkistoon talletetaan saamelaiskulttuureihin liittyvää aineistoa.

Aineistoluovutuksen voi tehdä sellainen henkilö, joka omistaa luovuttamaksi tarjoamansa materiaalin. Luovuttaja voi olla myös omistajan valtuuttama henkilö.

Luovutuksesta tehdään arkistoaineiston luovutus- ja vastaanottosopimus aineiston luovuttajan kanssa. Jos aineiston tekijänoikeudet ja esitysoikeudet koskevat muitakin kuin aineiston luovuttajaa (esim. erillistä haastateltavaa) sovitaan asiasta sopimuksella luvasta arkistoida tallenne Saamelaiseen kulttuuriarkistoon.

Sovi aineistoluovutuksesta Saamelaisen kulttuuriarkiston kanssa: ska(at)oulu.fi tai marko.jouste(at)oulu.fi.

Aineistojen käyttö

Kaikki aineistojen käyttö tapahtuu arkiston luvalla. Arkiston käyttäjät velvoitetaan käyttöehtositoumuksella noudattamaan arkiston käyttösääntöjä, tietosuoja- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä sekä erikseen annattavia ohjeita aineiston käytöstä. Aineiston käyttäjän on määriteltävä käyttötarkoitus kirjallisesti ennen kuin hän saa aineistoja käyttöönsä.

Arkistoaineistoa ja sen käyttöä määräävät Tekijänoikeuslaki (1961/404) ja Henkilötietolaki (199/523). Luovutetun materiaalin arkistointi ei vaikuta tekijänoikeuksiin, joten luovutettuun aineistoon liittyvät tekijänoikeudet säilyvät oikeudenomistajilla luovutuksen jälkeenkin.

Aineistojen julkaisuun on saatava lupa sekä arkistolta että oikeudenomistajilta.

Alkuperäisaineistoa ei luovuteta Saamelaisen kulttuuriarkiston ulkopuolelle. Aineistossa esiintyvä henkilö ja hänen jälkeläisensä on oikeutettu saamaan digitaalisen kopion arkistoidusta materiaalista, jolla hän itse esiintyy. Kopio täytyy tilata erikseen ja arkisto voi periä kopioinnin työhön ja materiaaliin liittyvän korvauksen. Kopiota ei saa jäljentää edelleen eikä sen sisältämää materiaalia ja siinä esiintyviä tietoja ei saa käyttää Tekijänoikeuslakia, Henkilötietolakia eikä hyviä tapoja loukkaavalla tavalla.