Asiakkaaksi ohjattuun puheterapiaharjoitteluun?

Logopedian opintohin kuuluu ohjattua puheterapiaharjoittelua. Kaikki harjoittelujaksot tapahtuvat laillistetun puheterapeutin ohjauksessa.
Puheterapeutit auttavat lasta kielen kehittymisessä.

Hakeutuminen asiakkaaksi

Harjoittelujaksot kohdennetaan yleisimmin puheen ja kielen kehityksen viivästymiin ja häiriöihin, lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen vaikeuksiin, äänihäiriöihin, neurologisperäisiin kommunikaatiohäiriöihin, kuulovikojen aiheuttamiin kommunikaatiohäiriöihin, änkytykseen sekä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen käyttöönottamiseen.

Harjoittelujaksojen pituudet vaihtelevat 10:stä 25:een kertaan. Kestot neuvotellaan tapauskohtaisesti. Opiskelija ja vanhemmat/asianomainen allekirjoittavat yhdessä suostumuksen jakson toteuttamiseen, jossa määritellään jakson kesto, tiheys ja luvat yhteydenottoihin. Tapaamiset toteutetaan ensisijaisesti logopedian tiloissa Linnanmaalla arkisin klo 8-17 välillä.

Asiakkaaksi pääseminen edellyttää lähetettä (esim. hyvinvointikeskuksesta, OYS:sta tai koulusta), jonka liitteenä on oltava lausunto puheterapeutilta, psykologilta, erityisopettajalta tai lääkäriltä.

Lisätietoja harjoittelujaksoista antaa yliopisto-opettaja Krista Tuohimaa, p. 050 591 7807.

Liitteet: