Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan organisaatio

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta toimii kasvatus- ja opetusalan monitieteisenä tutkimus- ja koulutuslaitoksena. Tiedekuntaan kuuluu kolme tutkimusyksikköä sekä harjoittelukoulu. Opiskelijoita on noin 2300. Tutkimusyksiköissä on henkilökuntaa noin 200 ja harjoittelukoulussa (Oulun normaalikoulu) noin 140. Koulutusohjelmista valmistuu kasvatuksen, koulutuksen, oppimisen ja psykologian asiantuntijoita, jotka sijoittuvat työelämässä esimerkiksi luokanopettajiksi, lastentarhanopettajiksi, aineenopettajiksi, suunnittelijoiksi, tutkijoiksi tai muihin asiantuntijatehtäviin. Tutkimus on laaja-alaista kasvatustieteiden- ja muiden tutkimuksellisten painopistealueiden tutkimusta.

KTK_organisaatio

Organisaatio