Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan organisaatio

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta toimii kasvatus- ja opetusalan monitieteisenä tutkimus- ja koulutuslaitoksena. Opiskelijoita on 1 300, henkilökuntaa n. 130. Koulutusohjelmista valmistuu kasvatusalan asiantuntijoita, jotka sijoittuvat työelämässä esimerkiksi luokanopettajiksi, lastentarhanopettajiksi, aineenopettajiksi, suunnittelijoiksi, tutkijoiksi tai muihin asiantuntijatehtäviin. Tutkimus on laaja-alaista kasvatustieteiden- ja muiden tutkimuksellisten painopistealueiden tutkimusta.

KTK_organisaatio

Organisaatio