Tutkimusprojektien kuvaukset, julkaisut ja väitöskirjat

Pohjois-Suomen syntymäkohortit - Hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelma (NFBC) on pitkittäinen tutkimusohjelma, jonka tarkoituksena on tukea kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Kerätyn aineiston avulla voidaan tutkia laajasti elämänkaaren terveyteen ja sairauksiin vaikuttavia tekijöitä sekä ymmärtämään sosiaalisten, geneettisten ja ympäristötekijöiden rooleja läpi kahden sukupolven.

Tutkimusteemat

Tutkimusten kuvauksia

Hyväksyttyjen tutkimussuunnitelmien julkiset kuvaukset:

Tutkimusten web-sivuja:

Käynnissä olevat osatutkimukset ja tiedonkeruut

Julkaisut

Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistosta on julkaistu noin 1700 tieteellistä artikkelia . Ensimmäiset julkaistu ovat vuodelta 1968.

Viime vuosien yksityiskohtia julkaisuista alla:

Vuosi julkaisujen lukumäärä Jufo 1* Jufo 2* Jufo 3* Jufo-luokan keskiarvo
2021 89 45 25 10 1.6
2020 82 37 31 14 1.7
2019 109 49 31 29 1.8
2018 51 23 13 15 1.8

* Julkaisufoorumi https://www.julkaisufoorumi.fi/fi

Hae kohorttiaiheisia julkaisuja eri tietokannoista

Alla olevat linkit ohjaavat eri tieteellisten julkaisujen tietokantoihin hakusanoilla: Northern Finland Birth cohort tai NFBC ja University of Oulu. Tarkenna tai rajaa hakua tarvittaessa.

Opinnäytetyöt

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimuksesta väitöskirjoja  vuosilta 1973-2021 on yhteensä 125 kappaletta. Väitöskirjojen lukumäärä vuosina 2018-2021:

Vuosi lukumäärä
2021 10
2020 7
2019 6
2018 14

Nostot vuoden 2022 väitöksistä