Pohjois-Suomen syntymäkohortit ja Arctic Biopankki

Oulun yliopisto on kerännyt useita laajoja väestötutkimuskokonaisuuksia, kuten Pohjois-Suomen syntymäkohortit 1966 (NFBC1966) ja 1986 (NFBC1986) sekä kaksi Pohjois-Suomen ikääntyvien henkilöiden kohorttia Oulu1935 ja Oulu1945. Väestöaineistot muodostavat koko elinkaaren kattavan hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelman.

Tutkimusaineistojen biologisten näytteiden kokoelmia hallinnoidaan Oulun yliopiston Arctic Biopankissa, joka sijaitsee Lääketieteellisen tiedekunnan Väestötutkimuksen infrastruktuuriyksikössä.

Väestötutkimuksen infrastruktuuriyksikkö tarjoaa tilastotieteen opetusta lääketieteen, hammaslääketieteen ja hoitotieteen perusopiskelijoille. Lisäksi tarjoamme tilastotieteen palveluita opiskelijoille ja tutkijoille.

Pohjois-Suomen syntymäkohortit - Hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelma

Pohjois-Suomen syntymäkohortit - Hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelma (NFBC) on pitkittäinen tutkimusohjelma, jonka tarkoituksena on tukea kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Kerätyn aineiston avulla voidaan tutkia laajasti elämänkaaren terveyteen ja sairauksiin vaikuttavia tekijöitä sekä pyrkiä ymmärtämään sosiaalisten, geneettisten ja ympäristötekijöiden rooleja läpi useamman sukupolven.

Tutkimusohjelmasta voi hakea kerättyjä tutkimustietoja Oulun yliopiston kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Arctic Biopankki

Arctic Biopankki –Oulun yliopisto perustettiin vuonna 2020 hallinnoimaan Pohjois-Suomen suuria väestöpohjaisia näytekokoelmia. Pohjois-Suomen syntymäkohortit - Hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelmassa ennen vuotta 2013 kerättyjä biologisia näytteitä ja niihin liittyviä tietoja voidaan hakea Arctic Biopankista.

Arctic Biopankin tavoitteena on edistää terveyden ja hyvinvoinnin sekä lääketieteen ja biotieteiden tutkimusta. Se tarjoaa näyte- ja tietoaineistoja korkealaatuisiin tutkimushankkeisiin, joiden tarkoituksena on selvittää sairauksien syy- ja seuraussuhteita sekä genetiikan, ympäristön ja elämäntapojen vaikutuksia terveyteen. Tutkimustulosten avulla pyritään sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä kehittämään turvallisempia, tehokkaampia ja yksilöllisempiä hoitoja.

Tilastotieteen opetus ja palvelut

Väestötutkimuksen infrastruktuuriyksikkö Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa tarjoaa tilastollista neuvontaa, ohjausta ja apua tilastollisten analyysien tekoon sekä aineistojen muokkaamiseen. Lisäksi yksikkö järjestää tilastotieteen opetusta lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille ja osana avoimen yliopiston opintotarjontaa .

Henkilöstö ja yhteystiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohortit / Arctic Biopankki - Oulun yliopisto

Väestötutkimuksen infrastruktuuriyksikkö

Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto

Postiosoite: PL 5000, 90014 Oulun yliopisto

Käyntiosoite: Aapistie 5 B, 90220 Oulu

Sähköpostit:

Biopankin aineistopyynnöt ja näytteiden saatavuus:

  • arcticbiobank(at)oulu.fi

Tutkimusohjelman aineistopyynnöt, yleiset kohorttiaineistoihin liittyvät kysymykset:

  • NFBCprojectcenter(at)oulu.fi

Projektikansiot, muuttujat:

  • kohorttituki(at)oulu.fi

Viestintä ja palaute

Usein kysyttyä