Tutkimusprojektien kuvaukset, julkaisut ja väitöskirjat

Pohjois-Suomen syntymäkohortit - Hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelma (NFBC) on pitkittäinen tutkimusohjelma, jonka tarkoituksena on tukea kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Kerätyn aineiston avulla voidaan tutkia laajasti elämänkaaren terveyteen ja sairauksiin vaikuttavia tekijöitä sekä ymmärtämään sosiaalisten, geneettisten ja ympäristötekijöiden rooleja läpi kahden sukupolven.

Tutkimusteemat

Tutkimusten kuvauksia

Julkaisut

Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistosta on julkaistu yli 1700 tieteellistä artikkelia. Ensimmäiset julkaistu ovat vuodelta 1968. Viime vuosien yksityiskohtia julkaisuista alla.

Vuosi julkaisujen lukumäärä Jufo 1* Jufo 2* Jufo 3* Jufo-luokan keskiarvo
2022 80 39 27 14 1.7
2021 77 41 26 10 1.6
2020 81 37 30 14 1.7
2019 104 48 30 30 1.8
2018 50 23 13 14 1.8

* Julkaisufoorumi https://www.julkaisufoorumi.fi/fi