Ohjausryhmä ja tieteellinen toimikunta

Arctic Biopankki on rekisteröity Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ylläpitämään valtakunnalliseen biopankkirekisteriin 23.4.2020 biopankkinumeroilla 012 (FIMEA/2020/002342). Biopankki sijoittuu Oulun yliopiston Lääketieteelliseen tiedekuntaan, Väestötutkimuksen infrastruktuuriyksikköön.

Yleistä tietoa

Arctic Biopankin tehtävänä on:

  1. hallinnoida väestötutkimusaineistojen biologisten näytteiden kokoelmia,
  2. edistää terveyden ja hyvinvoinnin sekä lääketieteen ja biotieteiden tutkimusta ja
  3. tarjota näyte- ja tietoaineistoja korkealaatuisiin tutkimushankkeisiin, joiden tarkoituksena on selvittää sairauksien syy- ja seuraussuhteita sekä genetiikan, ympäristön ja elämäntapojen vaikutuksia terveyteen.

Arctic Biopankin ohjausryhmä ja tieteellinen toimikunta

Arctic Biopankin ohjausryhmä

Biopankin hallintoa varten on nimetty ohjausryhmä.

Arctic Biopankin tieteellinen toimikunta

Biopankin aineistojen luovutukset (aineistopyynnöt) arvioi Biopankin tieteellinen toimikunta, joka koostuu lääke- ja biotieteen eri tutkimusalojen asiantuntijoista.