Tutkimuspalvelut

Palvelututkimustoiminta keskittyy lähinnä metallien ominaisuuksien (mekaaniset, fysikaaliset kemialliset, metallografiset) määrittämiseen ja näihin liittyvään näytteenvalmistukseen.

Käytettävissä olevia menetelmiä ovat mm. vetokokeet, väsytyskokeet, iskusitkeyskokeet, kovuusmittaukset, termomekaaniset kokeet (muokkaus + lämpökäsittely) ja korroosiokokeet sekä metallografian osalta valomikroskopia, elektroni- ja röntgenmikroskopia. Palvelutoimintaan kuuluu myös vaurioselvitykset ja konsultointi.

Aineenkoetuskokeet tehdään joko julkaistuilla tai standardinmukaisilla menetelmillä, mutta akkreditoimattomassa ympäristössä.

Tutkimuspalveluihin liittyy myös alihankintana ostettavia palveluja mm. Materiaalianalyysikeskukselta (MAKE). Hinnoittelussa noudatetaan asianomaisen tahon voimassa olevaa hinnoittelua.

Palvelutuotteet

Yhteydenotot
Juha Uusitalo
juha.uusitalo@oulu.fi /+358 40 8095796
(tutkimustilaukset, vaurioselvitykset, aineenkoetus, metallografia)
Timo Kauppi, yliopisto-opettaja
timo.a.kauppi@oulu.fi /0294 48 2127
(vaurioselvitykset, tutkimustilaukset)
Jussi Paavola, yliopisto-opettaja
jussi.paavola@oulu.fi/0294 48 2163
(valssaus, lämpökäsittelyt, korroosiokokeet, aineenkoetus)
Olli Nousiainen, yliopistolehtori
olli.nousiainen@oulu.fi/0294 48 2152
(metallografia, SEM, TEM)
Ilpo Alasaarela, laboratorioteknikko
ilpo.alasaarela@oulu.fi/0294 482160
(työpajan oheispalvelut)
Tun Tun Nyo, laboratoriomestari
tun.nyo@oulu.fi/0294 482166
(metallografian näytteenvalmistus, aineenkoetus)

Tietoa muista Oulun alueen tutkimuspalveluista löydät Business Oulun sivuilta.