Konetekniikka

Konetekniikkaa ovat niin suurten laivojen tai paperikoneiden rakenteet kuin myös avaruussatelliittien osat ja pienimmät nanotekniikan tuotteet. Konetekniikka on vahvasti ajassa elävä ala, ja digitalisaatiota on hyödynnetty jo pitkään laitteiden suunnittelussa.
Kahden ihmisen kädet käsittelevät koneen rakennetta pöydällä.

Tutustu konetekniikkaan alana

Opiskele konetekniikkaa Oulussa

 • Kuusi erityyppistä erikoistumisalaa, joista voit valita omasi.
 • Erinomaiset työllistymismahdollisuudet kansainvälisissä yrityksissä.
 • Kehityt ammattilaiseksi, joka tuntee erilaisten laitteiden, rakenteiden ja koneiden ominaispiirteet ja osaa yhdistää eri tekniikan osa-alueet toimiviksi tuotteiksi.
 • Monipuolinen opiskeluympäristö, johon kuuluvat uudenlaiset ohjelmointityökalut ja 3D-tulostimet sekä maailman toiseksi ainoa Super FabLab.
 • Pääset osaksi vahvaa ja yhteisöllistä teekkarikulttuuria ja voit verkostoitua muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

Konetekniikan tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

110

Tutkintonimike

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024
Yliopistojen avoimen väylän haku 13.-27.3.2024

Avoimen väylä

10 aloituspaikkaa

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta ja opit samalla akateemisia taitoja. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Laitteiden ja rakenteiden asiantuntijaksi

Koneinsinööri luo turvallisempaa, terveellisempää ja mielekkäämpää elinympäristöä ihmisille. Konetekniikan opiskelijana kehityt ammattilaiseksi, joka tuntee erilaisten laitteiden, rakenteiden ja koneiden ominaispiirteet sekä niille asetetut vaatimukset. Opit myös suunnittelemaan ja kehittämään laitteiden toimintaa ja luotettavuutta.

Konetekniikan osaaja yhdistää teknisissä ratkaisuissaan eri tekniikan osa-alueet toimiviksi tuotteiksi ja voi hyödyntää koneteknistä perusosaamistaan kaikilla tekniikan soveltamisalueilla.

Digitalisaatio korostuu kursseilla, joissa opiskellaan koneiden tietotekniikkaa, anturitekniikkaa ja koneautomaatiota. Opit lisäksi käyttämään uudenaikaisia 3D-tulostuslaitteita, robotiikkaa sekä laser- ja vesileikkaustyöstökoneita.

5 000 €

mediaanipalkka

87 %

työllistynyt yritykseen

Laaja kattaus erikoistumismahdollisuuksia

Konetekniikka on niin laaja-alaista, että mahdollisuuksia riittää auto- ja työkonetekniikasta aina tuotantotekniikkaan saakka. Pääset valitsemaan erikoistumisalasi toisen opiskeluvuoden puolivälissä.

Erikoistumisalat ovat:

 • auto- ja työkonetekniikka
 • koneensuunnittelu
 • materiaalitekniikka
 • mekatroniikka ja konediagnostiikka
 • teknillinen mekaniikka
 • tuotantotekniikka.

Jos valitset auto- ja työkonetekniikan, opit hallitsemaan raskaan kuljetuskaluston ja erilaisten työkoneiden suunnittelun ja kehittämisen.

Koneensuunnittelun ammattilaisena taidat kalliiden investointituotteiden asiakaslähtöisen suunnittelun ja kehittämisen, esimerkkinä paperiteollisuuden koneet.

Materiaalitekniikan ammattilaisena ymmärrät materiaalien ominaisuudet ja niiden kehittämisen sekä olet erilaisten materiaalien, kuten metallien, keraamien ja muovien valmistuksen ja käytön asiantuntija.

Mekatroniikan ja konediagnostiikan asiantuntijana pääset kehittämään ja suunnittelemaan koneiden automaatiota ja analysoimaan koneiden sekä tuotantolaitosten kuntoa. Sovelluskenttään kuuluvat esimerkiksi ajoneuvot, työkoneet, tuotantolinjat ja -välineet sekä lääketieteelliset laitteet.

Teknillinen mekaniikka keskittyy koneiden, rakenteiden ja laitteiden mekaanisen käyttäytymisen analysointiin ja mittaukseen. Näiden analyysien tuloksena syntyy turvallisia, luotettavia, kestäviä ja ympäristöään häiritsemättömiä tuotteita.

Tuotantotekniikan keskiössä on puolestaan tuotteiden valmistus ja automaatioon keskittyvä tuotantotekniikka sekä tuotannonohjaus ja -suunnittelu.

Näiden lisäksi konetekniikan kandidaatin tutkinnossa voit suuntautua kaivostekniikkaan, minkä jälkeen siirryt DI-vaiheessa kaivos- ja rikastustekniikan maisteriohjelmaan.

Monipuoliset työllistymismahdollisuudet

Tulevaisuudessa koneet ja laitteet automatisoituvat yhä enemmän, mikä takaa sinulle konetekniikan ammattilaisena hyvät mahdollisuudet työllistyä.

Konetekniikan diplomi-insinööri toimii useimmiten metalli-, prosessi- tai elektroniikkateollisuuden yrityksissä tai tutkimuslaitoksissa.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • tutkimusinsinööri
 • tuotekehitysinsinööri
 • konepajan päällikkö
 • tuotantojohtaja
 • suunnitteluinsinööri.

Tutustu konetekniikan opintosisältöihin

Löydät konetekniikan tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Miksi konetekniikkaa Oulussa?

Oulun yliopiston monitieteinen koulutustarjonta ja vahva tekniikan alojen edustus vaikuttavat osaltaan siihen, että Oulun konetekniikan opiskelijat työllistyvät erittäin hyvin ja kykenevät vastaamaan muuttuvan maailman haasteisiin.