Prosessimetallurgian tutkimuspalvelut

Palvelututkimustoiminta kattaa koko teräksen valmistusketjun: hiili- ja ruostumaton teräs, raaka-aineet ja niiden käsittely, valetut aihiot, kuonat jne.

Tutkimuspalvelut pohjautuvat prosessimetallurgisen tutkimuksen painopisteisiin: pelkistimet ja pelkistysmetallurgia, primääri- ja sekundäärimetallurgia, kierrätys ja kestävät metallurgiset prosessit sekä uudet mittaus- ja käsittelymenetelmät metallurgiassa.Palvelutuotteet

Yhteydenotot:

Kaikki palvelut ovat räätälöitävissä asiakastarpeen mukaisesti.
Tutkimukset tehdään joko julkaistuilla tai standardinmukaisilla menetelmillä, mutta akkreditoimattomassa ympäristössä. Esitetyt hinnat ovat yrityshintoja (ALV 0 %).

Riku Mattila, laboratorioinsinööri
riku.mattila(@)oulu.fi
0294 48 2425