Materiaalianalyysikeskus

Materiaalianalyysikeskus (MAKE) on Oulun yliopiston tutkimuspalveluyksikkö, joka tarjoaa tutkimus- ja analyysipalveluja yliopiston tutkimusryhmille ja yrityksille. Keskuksen käytössä oleva monipuolinen ja moderni laitekantatutkimuslaitekanta ja puhdastila muodostaa korkeatasoisen tutkimusympäristön materiaalitieteen sekä mikro- ja nanoteknologian tutkimukselle.

Huomattavaa osaa Materiaalianalyysikeskuksen tutkimuslaitteista voidaan hyödyntää useiden eri tieteenalojen tutkimuksessa, kuten mikroelektroniikassa, metallurgiassa, geologiassa, kemiassa ja lääketieteessä. Keskuksen tutkijat auttavat ja opastavat asiakkaita laitteiden käytössä sekä tutkimukseen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Tutkimustoiminnan lisäksi MAKE:n tutkimusinfrastruktuuria hyödynnetään laajasti myös yliopiston antamassa opetuksessa.

Materiaalianalyysikeskus tarjoaa analyysipalveluja myös yrityksille sekä muille yliopistoille ja tutkimuslaitoksille.

12.12.2011

Palvelut

22.2.2012

Puhdastilat

7.5.2018

Laitteet