Mikroskopian ja nanoteknologian keskus

Mikroskopian ja nanoteknologian keskus (MNT-keskus) on Oulun yliopiston strategisten tutkimuspalvelujen yksikkö, jonka tehtävänä on tarjota puhdastila-, tutkimus- ja analyysipalveluja yliopiston tutkimusryhmille ja yrityksille. MNT-keskuksen käytössä oleva monipuolinen ja moderni laitekanta muodostaa korkeatasoisen tutkimusympäristön mikro- ja nanoteknologian sekä materiaalitieteen tutkimukselle.

Huomattavaa osaa MNT-keskuksen tutkimuslaitteista voidaan hyödyntää useilla tieteenaloilla, kuten esimerkiksi mikroelektroniikassa, metallurgiassa, kemiassa, biologiassa ja lääketieteessä. Keskuksen tutkijat auttavat ja opastavat asiakkaita laitteiden käytössä sekä tutkimukseen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Tutkimustoiminnan lisäksi MNT-keskuksen tutkimusinfrastruktuuria hyödynnetään laajasti myös yliopiston antamassa opetuksessa.

MNT-keskuksella on monia yhteistyöprojekteja useiden suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen sekä tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa.

12.12.2011

Palvelut

22.2.2012

Puhdastilat

7.5.2018

Laitteet