Tulevaisuuden kampus

Oulun yliopiston kampushanke etenee. Yliopiston hallitus valtuutti kokouksessaan 23.2.2023 rehtori Jouko Niinimäen aloittamaan keskustelun Oulun kaupungin kanssa uuden kampuksen sijaintivaihtoehdoista. Hallitus valitsi kampusvisiotyön pohjalta pääasialliseksi tavoitteeksi yhden kampuksen skenaarion. Siirtymäaika kampuksen mahdolliseen uuteen sijaintipaikkaan voi hallituksen linjauksen mukaan olla 25 vuotta.

Kolme skenaariota

Oulun yliopiston kampusvisiotyöryhmä on luonut kolme tulevaisuuden kampusskenaariota: Kampuskaupunki, Kaupunkikampus sekä Maailma kampuksena. Työryhmä esitteli loppuraporttinsa Oulun yliopiston hallitukselle 13.12.2022 pidetyssä kampusvisioseminaarissa.

Skenaariot ovat syntyneet yliopistolaisille keväällä 2022 tehdyn tulevaisuuden kampuskyselyn perusteella, johon vastasi noin 500 yliopistolaista sekä kuulemalla eri alojen asiantuntijoita. Asiantuntijoiden näkökulmia on kuultu mm. korkeakoulujen digitalisaation, kestävän kehityksen ja kansainvälisyyden teemoista.

Kampusvisioskenaarioiden luonnokset esiteltiin ensimmäisen kerran yliopistoyhteisölle 9.-10.11.2022 järjestelyillä kampusvisiopäivillä. Työryhmä on jatkokehittänyt skenaarioita kampusvisiopäivillä ja palautekyselyssä annettujen palautteiden pohjalta.

Kampuskaupunki

Laaja kampuskokonaisuus itsessään toimii minikaupunkina, joka kokoaa kaikki tiedekunnat ja toiminnot yhteen sekä tarjoaa palveluita ja kohtaamisia yliopistoyhteisön ja kaupunkilaisten kesken. Kampusalueen ytimessä on eri kulkuvälineillä helposti saavutettava keskus, joka on aina auki. Tämä synnyttää vetovoimaa sekä houkuttelee palveluja ja tapahtumia sitoen kaikki kaupunkilaiset omaan yliopistoon.

Kaupunkikampus

Kampus integroituu kaupunkiin toisiinsa yhteydessä olevien useiden yksiköiden kautta. Yksiköt muodostavat yhteisöllisiä kotipesiä, jotka ovat kävelyetäisyyden päässä toisistaan. Kaupunki palveluineen ja ravintoloineen mahdollistaa kohtaamiset ja toimii myös monitieteisyyden ja kansalaistieteen alustana. Yliopiston tiloja voidaan välillä hyödyntää erilaisten tapahtumien paikkana keskellä kaupunkia.

Maailma kampuksena

Oulun yliopisto on kansainvälisesti menestynyt verkostomainen koulutus- ja tutkimuspalveluiden tuottaja. Kampus muodostuu verkostomaisesta toiminnasta, joka hajautuu digitaaliseen ympäristöön ja suurelta osin satunnaisesti lainattaviin fyysisiin tiloihin alueilla, joko Pohjois-Pohjanmaalla, Suomessa tai kansainvälisesti. Oulun yliopisto tarjoaa kokonaisvaltaisen kokemuksen tiedeyhteisöön kuulumisesta ja osallistumisesta kaikille sitä haluaville ympäri maailman.  

Kampusvisiotyöryhmän loppuraportti

Kampusvisiotyön loppuraportin esitys

Katso video "Oulun yliopiston kampusvision kolme skenaariota" YouTubessa.

Tilantarve vähentynyt

15-henkiseen kampusvisiotyöryhmään kuului opiskelijoiden edustajia, yliopiston henkilöstöä jokaisesta tiedekunnasta sekä eri palveluyksiköiden edustajia. Visiotyöryhmä aloitti työnsä maaliskuussa 2022, kun yliopiston hallitus päätti käynnistää pitkän aikavälin visiotyön kampuskokonaisuudesta.

Digitalisaation myötä opintoja ja työtä tehdään entistä useammista, vapaammin itse valittavista paikoista. Yliopiston tilantarve vähenee kokonaisuudessaan ja kohdistuu monikäyttöisiin, muunneltaviin tiloihin.