Tulevaisuuden kampus

Millainen Oulun yliopisto on vuonna 2050? Oulun yliopiston kampusvisiotyöryhmä on luonut kolme tulevaisuuden kampusskenaariota: Kampuskaupunki, Kaupunkikampus sekä Maailma kampuksena.

Kolme skenaariota

Skenaarioluonnokset ovat syntyneet yliopistolaisille keväällä 2022 tehdyn tulevaisuuden kampuskyselyn perusteella, johon vastasi noin 500 yliopistolaista sekä kuulemalla eri alojen asiantuntijoita. Asiantuntijoiden näkökulmia on kuultu mm. korkeakoulujen digitalisaation, kestävän kehityksen ja kansainvälisyyden teemoista.

Kampuskaupunki 

Laaja kampuskokonaisuus itsessään toimii minikaupunkina, joka kokoaa kaikki tiedekunnat ja toiminnot yhteen sekä tarjoaa palveluita ja kohtaamisia yliopistoyhteisön ja kaupunkilaisten kesken. Kampusalueen ytimessä on eri kulkuvälineillä helposti saavutettava keskus, joka on aina auki. Tämä synnyttää vetovoimaa sekä houkuttelee palveluja ja tapahtumia sitoen kaikki kaupunkilaiset omaan yliopistoon. 

Tutustu kampuskaupunki-skenaarioon.

Kaupunkikampus 

Kampus integroituu kaupunkiin toisiinsa yhteydessä olevien useiden yksiköiden kautta. Yksiköt muodostavat yhteisöllisiä kotipesiä, jotka ovat kävelyetäisyyden päässä toisistaan. Kaupunki palveluineen ja ravintoloineen mahdollistaa kohtaamiset ja toimii myös monitieteisyyden ja kansalaistieteen alustana. Yliopiston tiloja voidaan välillä hyödyntää erilaisten tapahtumien paikkana keskellä kaupunkia. 

Tutustu kaupunkikampus-skenaarioon.

Maailma kampuksena

Oulun yliopisto on kansainvälisesti menestynyt verkostomainen koulutus- ja tutkimuspalveluiden tuottaja. Kampus muodostuu verkostomaisesta toiminnasta, joka hajautuu digitaaliseen ympäristöön ja suurelta osin satunnaisesti lainattaviin fyysisiin tiloihin alueilla, joko Pohjois-Pohjanmaalla, Suomessa tai kansainvälisesti. Oulun yliopisto tarjoaa kokonaisvaltaisen kokemuksen tiedeyhteisöön kuulumisesta ja osallistumisesta kaikille sitä haluaville ympäri maailman.   

Tutustu maailma kampuksena -skenaarioon.

Tilantarve vähentynyt

15-henkiseen kampusvisiotyöryhmään kuuluu opiskelijoiden edustajia, yliopiston henkilöstöä jokaisesta tiedekunnasta sekä eri palveluyksiköiden edustajia. Visiotyöryhmä aloitti työnsä maaliskuussa 2022, kun yliopiston hallitus päätti käynnistää pitkän aikavälin visiotyön kampuskokonaisuudesta. 

Digitalisaation myötä opintoja ja työtä tehdään entistä useammista, vapaammin itse valittavista paikoista. Yliopiston tilantarve vähenee kokonaisuudessaan ja kohdistuu monikäyttöisiin, muunneltaviin tiloihin.  

Skenaariot on esitelty yliopistolaisille marraskuussa. Opiskelijoiden ja henkilöstön palautetta skenaarioista kerätään myös kyselylomakkeella , jonka jälkeen visiotyöryhmä työstää skneaarioluonnoksia eteenpäin.  Kampusvisiotyöryhmä luovuttaa loppuraportte yliopiston hallitukselle joulukuussa.

Katso kampusvision prosessikuvaus.