Keskustakampus

Oulun yliopisto suunnittelee uutta kampusta, joka rakentuisi Oulun keskustan välittömään läheisyyteen. Keskustakampushanke on yksi niistä toimista, joiden avulla rakennetaan yliopiston ja yliopistokaupungin Oulun vetovoimaa tulevilla vuosikymmenillä.

Yliopistossa on parhaillaan käynnissä pitkän aikavälin visiotyö yhtenäisestä kampusrakenteesta. Tervetuloa mukaan rakentamaan tulevaisuuden yliopistoa ja yliopistokaupunki Oulua!
Keskustakampuksen viitteellinen havainnekuva
Alustava ja suuntaa-antava hahmotelma keskustakampuksesta.

Tilantarve vähentynyt

Yliopistomaailma on juuri nyt murrosvaiheessa, kun digitalisaation myötä opintoja ja työtä tehdään entistä useammista, vapaammin itse valittavista paikoista. Yliopiston tilantarve vähenee kokonaisuudessaan ja kohdistuu monikäyttöisiin, muunneltaviin tiloihin.

Kaupungin ohjaamana uuden kampuksen suunnittelualueeksi valittiin Raksilan tontti. Oulun kaupunginhallitus päätti kuitenkin kokouksessaan 19.4.2022 keskeyttää kampuksen suunnittelun Raksilaan.

Yliopiston meneillään olevan kampusvisiotyön tarkoituksena on tutkia edellytyksiä muodostaa mahdollisimman yhtenäinen kampusalue yliopiston Oulussa sijaitsevalle toiminnalle asteittain seuraavan 25 vuoden aikana.

Professorit: Päätös keskustakampuksesta asemoi koko Oulua

Oulun yliopiston tavoittelema keskustakampus on Oululle strateginen mahdollisuus, jota kannattaa ehdottomasti tarkastella lähemmin, katsoo viiden professorin ryhmä raportissaan. Professorien tutkimusalat kytkeytyvät monipuolisesti yliopiston ja kaupungin vuorovaikutukseen eri aluetasoilla. Lue uutinen raportin julkistuksesta ja raportti.

Mitä hyvää keskustakampus tuo Oululle?

Yliopisto keskustassa vaikuttaa koko kaupunkiin. Me kysyimme, mitä hyvää keskustakampus tuo Oululle. Tutustu vastauksiin.

Tutustu keskustakampuksen hankesuunnitelmaan

Oulun yliopiston hallitus hyväksyi Raksilaan rakennettavan keskustakampuksen hankesuunnitelman kokouksessaan 16.12.2021. Tutustu hankesuunnitelmaan (pdf) ja lue uutinen hankesuunnitelman hyväksymisestä.

Kysymyksiä ja vastauksia

Tutustu näkemyksiin keskustakampuksesta

Mielipidekirjoituksia keskustakampuksesta

Nokian Oulun yksikön johtaja: Oulun yli­opis­to­kam­pus­ten si­jain­nil­la ei ole No­kial­le mer­ki­tys­tä
Professorit Vainio, Huttula, Karppinen, Kinnunen, Myllyharju, Outila ja Saarinen: Tu­le­vai­suu­den yli­opis­ton on hyvä olla lähellä ih­mi­siä, Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus tarjoaa in­no­va­tii­vi­sia mah­dol­li­suuk­sia
Rehtori Niinimäki: Huo­mi­sen kampus Rak­si­las­sa edistää koko Oulun me­nes­tys­tä
Kallo ja Jaakonsaari: Keskustakampuksen selvittämisellä luodaan Oulun tulevaisuutta
Professori Vainio: Yliopiston keskustahankkeesta Oulun kolmannen ihmeen siemen?
Professori Puhakka: Väestökehityksestä seuraa yliopistojen koventunut kilpailu – Oulun yliopiston selviäminen hengissä on kaupungille kohtalonkysymys
Professori Paasi: Kamppailu Oulun yliopiston kampuksesta syntyy kahdesta tarinasta
Professori Hentilä: Kaupungistumisen imu jatkuu – pysyykö Oulu mukana?
Okkonen ja Riuttanen: Keskustakampuksen suunnittelusta päätettiin Oulun yliopistossa demokraattisesti – tavoitteena saavutettavuus ja kustannusten hallinta
Heiskanen ja Ollikainen: Keskustakampus on askel kohti tulevaisuutta

Opiskelijoiden näkemyksiä

Oulun yliopiston opiskelijoita edustava edunvalvonta- ja palvelujärjestö Oulun yliopiston ylioppilaskunta on ottanut kantaa keskustakampukseen. Voit tutustua heidän kannanottoihinsa alla. Tutustu myös yliopiston vastineeseen ylioppilaskunnan joulukuussa 2020 julkaistuun kannanottoon.

27.1.2022: Ylioppilaskunta vaatii tulevaisuuteen katsovaa päätöksentekoa
26.4.2021: Kampusselvitys tarvitsee vision tulevaisuuden superkampuksesta
10.12.2020: Oulun yliopisto kiittää ylioppilaskuntaa myönteisestä ja kauaskatseisesta kannanotosta kampusasiassa
10.12.2020: OYY vaatii ehtojensa huomioimista ja selkeää linjaa keskustakampuksen suunnittelussa
23.3.2020 Linnanmaan kampuksen sijoittamisesta Oulun keskustan tuntumaan

Alustava ja suuntaa-antava hahmotelma keskustakampuksesta. Kohteesta tullaan järjestämään arkkitehtuurikilpailu.