Dutkan Giellagas-instituhtas

Giellagas-instituhta nubbi váldodoaibma oahpahusa lassin lea sámegiela ja sámiid kultuvrra dutkan, nuppiid sániiguin sámi gielaide, historjái, servodahkii ja eará kultuvrralaš albmanemiide guoski dieđalaš dieđuid lasiheapmi. Dutkan lea oassi buot bargiid – professoriid, lektoriid ja earenoamážit dutkiid – barggus, muhto dat gullá maiddái studeanttaide, go sii čállet loahppabargguideaset ja velá daid maŋŋilge, go soitet joatkit oahpuid joatkkastudeantan.