Publications

2018

Lehtola, Veli-Pekka 2018. Evasive strategies of defiance – everyday resistance histories among the Sámi. Knowing from the Indigenous North. Eds. Thomas Hylland Eriksen, Sanna Valkonen and Jarno Valkonen. Oxford: Routledge.

Harlin, Eeva-Kristiina 2018. Ládjogahpir rematriated. (In prep.)

Harlin, Eeva-Kristiina 2018. Sámi archaeology and the fear of political involvement: Finnish archaeologists’ perspectives on ethnicity and the repatriation of Sámi cultural heritage. (In prep.)

Harlin, Eeva-Kristiina, Mannermaa, K. &Ukkonen, P. 2018. Animal bones from medieval and early modern Saami settlements in Finnish Lapland. (in print.) Mannermaa, K. Manninen, M., Pesonen, P & Seppänen, L. (Eds.) Monographs of the Archaeological Society of Finland No. 7. (in print.)

Harlin, Eeva-Kristiina (2018). Returning home – The different ontologies of the Sámi collections. In Hylland-Eriksen, T., Valkonen, S. And Valkonen, J. (Eds.). Knowing from the Indigenous North. Sámi Approaches to History, Politics and Belonging. Routledge. London and New York.

Lehtola, Veli-Pekka 2018. “The Soul Should Have Been Brought along.” The Settlement of Skolt Sami to Inari in 1945–1949. Journal of Northern Studies, Vol. 12, No. 1, 53-72.

Lehtola, Veli-Pekka 2018. Our histories in the photographs of the others. Sámi approaches to visual materials in archives. Journal of Aesthetics & Culture, VOL. 10.

Länsman, Anni-Siiri & Kortelainen, Terttu 2019: The role of social media in the spread of a ne conceptual innovation. The case of the ethnopolitical concept “Non-status Sámi” in Finland. (forthcoming)

Magga, Anne-Maria 2018. ”Ounastunturin terrori” ja uudisasutus Enontekiöllä: Saamelainen poronhoito asuttajakolonialismin aikakaudella. Politiikka 60 (3).

Magga, Sigga-Marja 2018. Saamelainen käsityö yhtenäisyyden rakentajana. Duodjin normit ja brändit. Oulu: University of Oulu.

Magga, Sigga-Marja 2018. Nurinpäin käännetty gákti saamelaisten vastarinnan muotona. Politiikka 60 (3): 260-264.

Valkonen, Sanna 2018. Conceptual Governance on Defining Indigeneity: The Sámi Debate in Finland. Knowing from the Indigenous North. Sámi Approaches to History, Politics and Belonging. Eds. Thomas Hylland Eriksen, Sanna Valkonen & Jarno Valkonen. Abingdon: Routledge.

Valkonen, Jarno & Valkonen, Sanna 2018. On Local Knowledge. In Thomas Hylland Eriksen, Sanna Valkonen & Jarno Valkonen (eds.) Knowing from the Indigenous North. Sámi Approaches to History, Politics and Belonging. Abingdon: Routledge.

Valkonen, Jarno, Valkonen Sanna & Ingold, Tim (2018) Introduction.  In Thomas Hylland Eriksen, Sanna Valkonen & Jarno Valkonen (eds.) Knowing from the Indigenous North. Sámi Approaches to History, Politics and Belonging. Abingdon: Routledge.

Valkonen, Sanna, Kotiranta, Sami & Tervaniemi, Saara 2018. Alkuperäiskansaan kuuluminen identiteettivalintana? Uusidentifikaatiot ja -heimoutuminen cherokee- ja métis-kontekstissa [Belonging to an Indigenous People as an Identity Choice. New Identifications and Neotribalism in Cherokee and Métis Context]. Häiritsevä yhteiskuntatutkimus. Ed. Jarno Valkonen. Rovaniemi: LUP.

Valkonen, Sanna & Valkonen, Jarno 2018. The Non-State Sámi. Struggle for Indigenous Citizenship in European North. Conceptions of Citizenship in Contemporary Europe. Theory, Debate and Practice. Eds. Claudia Wiesner, Anna Björk, Hanna-Mari Kivistö & Katja Mäkinen. Abingdon: Routledge.

2017

Harlin, Eeva-Kristiina 2017. Recording Sámi Heritage in European Museums. Creating a Database for the People. In Förster, L. (Et al.) (Eds.) Elektronische Publikation zur Tagung »Provenienzforschung in ethnologischen Sammlungen der Kolonialzeit«, Museum Fünf Kontinente, München, 7./8. April 2017.

Kortelainen, Terttu; Katvala, Mari; Länsman, Anni-Siiri 2017. Attention and altmetrics. Information Research 22 (1), 1626. See http://www.informationr.net/ir/22-1/colis/colis1626.html

Lehtola, Veli-Pekka 2017: Vanishing Lapps, progress in action. Finnish lappology and representations of the Sámi in publicity in the early 20th century. The Sámi: Some Aspects of Nordic Research, ed. by Jukka Nyyssönen. Arctic and North 2, 83-102. DOI:10.17238/issn2221-2698.2017.27.94. See https://narfu.ru/upload/iblock/ffe/06_Lehtola.pdf.

Nyyssönen, Jukka – Lehtola, Veli-Pekka 2017: Introduction. From depictions of race to revitalizing a people: aspects of research on the Sámi in Finland and Norway. The Sámi: Some Aspects of Nordic Research, ed. by Jukka Nyyssönen. Arctic and North 2, 50-62. DOI: 10.17238/issn2221-2698.2017.27.58. See https://narfu.ru/upload/iblock/18c/04_Nyyssonen_Lehtola.pdf

Valkonen, Sanna – Valkonen, Jarno – Veli-Pekka Lehtola 2017: An Ontological Politics of and for the Sámi Cultural Heritage. Reflections on Belonging to the Sámi Community and Land. Indigenous Peoples´ Cultural Heritage: Rights, Debates and Challenges. Eds. Alexander Xanthaki, Sanna Valkonen, Leena Heinimäki and Piia Nuorgam. Leiden – Boston: Brill Nijhoff.

2016

Lehtola, Veli-Pekka 2016: Historical encounters of the Sámi and the Church in Finland. De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. En vetenskaplig antologi. Redaktörer Daniel Lindmark & Olle Sundström. Skellefteå: Artos & Norma, pp. 1083-1116.

Lehtola, Veli-Pekka 2016: Sámi Histories, Colonialism, and Finland. Arctic Anthropology, Vol. 52, No. 2, pp. 22–36.

Lehtola, Veli-Pekka 2016: The construction of ethnicity in exhibitions of the Sámi museums. Ethnologia Fennica 43, 90-93.

Magga, Anne-Maria 2016. Indigenous Peoples’ Right to Own Governance Systems and Legal Orders in International Human Rights Regime. Teoksessa Alexander Xanthaki, Leena Heinämäki, Sanna Valkonen ja Piia Nuorgam (toim.) Indigenous Peoples’ Cultural Heritage. Brill.

Heinämäki, Leena, Anne-Maria Magga & Eija Ojanlatva 2016. ”Saamelaisten pyhät luonnonpaikat kulttuuriperintöoikeuden ja tapaoikeuden valossa.” In Tapio Nykänen & Leena Valkeapää (eds.) Kilpisjärven poliittinen luonto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Valkonen, Jarno, Valkonen, Sanna & Koivurova, Timo 2016. Groupism and The Politics of Indigeneity: A Case Study on The Sámi Debate in Finland. Ethnicities. Published online before print June 19, 2016.

2015

Kortelainen, T. - Länsman, A.-S. 2015. Challenging the status and constructing the culture of an indigenous group: Attention paid to YLE Sápmi radio digital news in Finland. European Journal of Cultural Studies, 1–19. SAGE DOI: 10.1177/1367549415572326. (Forthcoming)

Lehtola, V.-P. 2015. Second World War as a trigger for transcultural changes among Sámi people in Finland, Acta Borealia, 32:2, 125-147, DOI:10.1080/08003831.2015.1089673.

Lehtola, V.-P. – Korhonen, K. – Alenius, K. – Mantila, H. 2015. Approaches to Transcultural Encounters. Transcultural Encounters. Ed. by Kari Alenius and Veli-Pekka Lehtola. Oulu: The historical Society of Northern Finland.

Länsman, A.-S. – Lehtola, V.-P. 2015. Global Trends, Local Contradictions. Challenges of transnational Sámi politics in 2000s. Transcultural Encounters. Ed. by Kari Alenius and Veli-Pekka Lehtola. Oulu: The historical Society of Northern Finland.

2014

Harlin, Eeva-Kristiina & Olli, Anne May. 2014. Repatriation. Political Will and Museum Facilities. Teoksessa Arvanitis, K ja Tythacott, L. (toim). Museums and Restitution: New Practices, New Approaches. Ashgate Publishing. Surrey 3.

Magga, Anne-Maria. 2014. Rakenteellinen rasismi saamelaisen poronhoidon hallinnossa Suomessa. Kosmopolis 44 (3–4), 61–77.

Valkonen, J., Valkonen, S. & Koivurova, T. 2014. Groupismi alkuperäiskansan määrittelyssä: tapaustutkimus Suomen alkuperäiskansakonfliktista [Groupism in Defining Indigenous Peoples]. Politiikka 3/2014.

Valkonen, Sanna. 2014. Kuulumisen politiikat jälkikoloniaalisessa Lapissa. Epistemologisia, teoreettisia ja metodologisia mietelmiä. Sosiologia 51:4, 347–364.

Valkonen, Sanna. 2014. Embodied Boundaries of Ethnicity. European Journal of Cultural Studies 17 (2), 209–224.

Valkonen, Jarno & Valkonen, Sanna. 2014. Contesting the Nature Relations of Sámi Culture. Acta Borealia 31:1, 25–40.

2013

Valkonen, S. & Lindroth, M. 2013. Performatiivisia näkökulmia alkuperäiskansojen poliittiseen toimijuuteen ja osallistumiseen YK:n alkuperäiskansojen pysyvässä foorumissa [Performative Approaches to the Political Agency and Participation of Indigenous Peoples in UN Permanent Forum]. Politiikka 55:4, 256-270.

2012

Lehtola, V-P. 2012. Saamelaiset suomalaiset. Kohtaamisia 1896-1953. [Sámi – Finnish encounters in 1896-1953.] Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

2011

Puuronen, V. 2011. Rasistinen Suomi. [Racist Finland]. Helsinki: Gaudeamus.

2010

Valkonen, Sanna. 2010. Saamelaisuuden ruumiillistuneet rajat. Kulttuurintutkimus 27:3.

Valkonen, Sanna. 2010. Essentiaalisten kategorioiden koettelua. Performatiivisuus saamelaisten poliittisen identiteetin ja subjektiuden analyysissa. Politiikka 52:4.

2009

Valkonen, S. 2009. Poliittinen saamelaisuus [Political Sáminess]. Tampere: Vastapaino.

2008

Harlin, Eeva-Kristiina. 2008. Recalling Ancestral Voices – Repatriation of Sámi Cultural Heritage. Interreg IIIA –projektin loppuraportti. Full text (pdf).

Harlin, Eeva-Kristiina. 2008. Repatriation as Knowledge Sharing – Returning the Sámi Cultural Heritage. Teoksessa Gabriel, M. ja Dahl, J. (toim). Utimut: Past Heritage - Future Partnerships, Discussions on Repatriation in the 21st Century. IWGIA & the Greenland National Museum & Archives. Copenhagen.

2005

Lehtola, V-P. 2005a. The Radical Sámi Movement and Establishing of the Sámi Parliament in Finland, 1969-1973. Igår, idag, imorgon – samerna, politiken och vetenskapen. Red. av Peter Sköld & Per Axelsson. Umeå: Centrum för samisk forskning.

Lehtola, V-P. 2005b. Research and Activism in Sámi Politics: The Ideas and Achievements of Karl Nickul towards Securing Governance for the Sámi. Acta Borealia 1.

Last updated: 28.11.2018