KAHINA - Kainuun ja Koillismaan kunnat hiilineutraaleiksi

KAHINA

Projektin kuvaus

NYT PINNALLA: AURINKOPANEELIEN YHTEISHANKINTA

Kahina-hankkeen Kainuun ja Koillismaan kunnat hiilineutraaleiksi keskeisiä käsitteitä ovat hiilineutraalius ja energiatehokkuus. Hankkeen kohteena ovat hankkeeseen osallistuvat kunnat Kainuussa ja Koillismaalla ja niiden alueiden asukkaat ja yritykset. Hankkeen toteuttavat Kajaanin yliopistokeskus MITY (päätoteuttaja) ja Suomen Ympäristökeskus (osatoteuttaja). Hanke ohjeistaa, tiedottaa, auttaa verkostoitumaan (HINKU ja energiatehokkuussopimus), organisoi tapahtumia ja yhteishankintoja, jotka kaikki tähtäävät siihen, että kunnat, kuntalaiset ja yritykset tekisivät hiilineutraaliuteen ja energiantehokkuuteen liittyviä investointeja. Hanke tähtää konkreettisiin ilmastotekoihin ja myönteiseen suhtautumiseen ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa.

Seuraavaksi esitetään yksi konkreettinen esimerkki hankkeesta, mikä avaa hankkeen luonnetta. Organisoidaan Best Practices -tapahtuma hotelli- ja matkailuyrittäjille Puolangan Paljakassa, jossa Paljakan matkailuyrittäjä kertoo sähköauton latauspisteen asentamisesta, sen suosiosta ja niin edelleen toisille matkailuyrittäjille. Samassa tapahtumassa tiedotetaan sähköautojen latauspisteiden yhteishankinnasta, joka organisoidaan niin ikään. Tapahtuman seurauksena matkailuyrittäjien tietämys sähköautojen latauspisteistä lisääntyy ja annetaan mahdollisuus matalan kynnyksen hankintaan. Toimenpiteen konkreettinen tavoite on sähköautojen latauspisteiden lisääntyminen Kainuussa ja Koillismaalla.

Mukana olevat kunnat ovat Kajaani, Kuusamo, Paltamo, Puolanka, Suomussalmi, Taivalkoski ja Vaala.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Projektin tulokset

Aurinkopaneelien kilpailutus on tehty ja täältä pääsee katsomaan lisää tietoa aiheesta. Asiasta kiinnostuneet voivat käydä jättämässä yhteystietonsa sivustolla olevaan lomakkeeseen. (14.4.2021)

Best practices -tapahtuma järjestettiin Paljakassa 3.9.2020 ja seuraava tapahtuma on suunnitteilla Taivalkoskelle 22.4.2021.

Open homes -kävely järjestettiin 29.8.2020.

Puolanka on liittynyt HINKU-kunta verkostoon 21.12.2020 - tämä on hankkeen keskeisiä onnistumisen tavoitteita.

Uusimpia tapahtumia ovat sähköautojen latausaseman lainaaminen, ja varaaminen on mahdollista vielä seuraavalle syksylle/talvelle (Varauskalenteriin tästä). 

Kahina projekti on nykyään mukana Canemure:a täydentävässä hankkeessa. Tämän myötä olemme liittyneet mukaan isompaan ilmastopolitiikka ryhmään. 

Kahina-projekti on ollut esillä lehdistössä Hinku-asiassa Kainuun Sanomissa (https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/nakokulma-mika-on-hinku-verkosto-195439327/) ja Koti-Kajaanissa (https://lehdet.slpmedia.fi/4eeb9e10-d0df-4c6d-abc3-b536a3fb4c00/8), ilmastotyö taloudellisesti https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/nakokulma-mita-pienemmat-paastot-sita-isommat-saastot-189002425/ ja käytännön ilmastotöissä (https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/nakokulma-kainuun-kunnissa-myonteista-pohinaa-ilmastotekoina-180635525/)

Video Paltamon nuorisotalo Kivakan energiaremontista - (Youtube-video https://www.youtube.com/watch?v=XeEaY-NjZYA&feature=youtu.be). 

Video Ekotalosta - (Facebook-video https://www.facebook.com/watch/?v=140813367954849).

Yhteistyökumppanit

Kajaanin yliopistokeskus (MITY)

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Tutkimusryhmät

  • Mittaustekniikan yksikkö