KAHINA - Kainuun ja Koillismaan kunnat hiilineutraaleiksi

KAHINA

Projektin kuvaus

Kahina-hankkeen Kainuun ja Koillismaan kunnat hiilineutraaleiksi keskeisiä käsitteitä ovat hiilineutraalius ja energiatehokkuus. Hankkeen kohteena ovat hankkeeseen osallistuvat kunnat Kainuussa ja Koillismaalla ja niiden alueiden asukkaat ja yritykset. Hankkeen toteuttavat Kajaanin yliopistokeskus MITY (päätoteuttaja) ja Suomen Ympäristökeskus (osatoteuttaja). Hanke ohjeistaa, tiedottaa, auttaa verkostoitumaan (HINKU ja energiatehokkuussopimus), organisoi tapahtumia ja yhteishankintoja, jotka kaikki tähtäävät siihen, että kunnat, kuntalaiset ja yritykset tekisivät hiilineutraaliuteen ja energiantehokkuuteen liittyviä investointeja. Hanke tähtää konkreettisiin ilmastotekoihin ja myönteiseen suhtautumiseen ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa.

Seuraavaksi esitetään yksi konkreettinen esimerkki hankkeesta, mikä avaa hankkeen luonnetta. Organisoidaan Best Practices -tapahtuma hotelli- ja matkailuyrittäjille Puolangan Paljakassa, jossa Paljakan matkailuyrittäjä kertoo sähköauton latauspisteen asentamisesta, sen suosiosta ja niin edelleen toisille matkailuyrittäjille. Samassa tapahtumassa tiedotetaan sähköautojen latauspisteiden yhteishankinnasta, joka organisoidaan niin ikään. Tapahtuman seurauksena matkailuyrittäjien tietämys sähköautojen latauspisteistä lisääntyy ja annetaan mahdollisuus matalan kynnyksen hankintaan. Toimenpiteen konkreettinen tavoite on sähköautojen latauspisteiden lisääntyminen Kainuussa ja Koillismaalla.

Mukana olevat kunnat ovat Kajaani, Kuusamo, Paltamo, Puolanka, Suomussalmi, Taivalkoski ja Vaala.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteistyökumppanit

Kajaanin yliopistokeskus (MITY)

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Tutkimusryhmät

  • Mittaustekniikan yksikkö