Julkaisufoorumi

Julkaisufoorumi (JuFo) on tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä. Eri tieteenaloille ominaisten julkaisukulttuurien huomioimiseksi luokitus sisältää niin lehtiä, kirjasarjoja, konferensseja kuin kirjakustantajiakin. Kolmiportaisessa luokituksessa kaikkien tieteenalojen keskeiset ulkomaiset ja kotimaiset julkaisukanavat jaotellaan

1 = perustasoon
2 = johtavaan tasoon
3 = korkeimpaan tasoon.

Arviointityön suorittavat 23 tieteenalakohtaista asiantuntijapaneelia, joihin kuuluu noin 200 ansioitunutta suomalaista tai Suomessa työskentelevää tieteentekijää.

Julkaisufoorumi toimii Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) yhteydessä. Toiminnan kehittämisestä vastaa ohjausryhmä, johon kuuluu tiedeyhteisön sekä keskeisten tiedehallinnon organisaatioiden edustajia.

Julkaisufoorumi (JUFO)

 

Viimeksi päivitetty: 12.1.2016