E-aineistojen käyttö

Elektroniset aineistot ovat käytettävissä yliopiston verkossa ja suurin osa myös Oulun yliopistollisen sairaalan verkossa. Yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat etäkäyttää aineistoja myös yliopiston verkon ulkopuolelta. Aineistot löytyvät Oula-Finna-tietokannan kautta.

Opastusta etäkäyttöön

Tietokantojen oppaat  | Tietokannat tieteenaloittain

E-kirjaoppaat

Kirjastossa ovat käytettävissä myös elektroniset vapaakappaleaineistot.

Käyttäjien on noudatettava aineistojen käyttöehtoja. Käyttöehdot määritellään aineistojen käyttösopimuksissa. FinELib-aineistojen käyttöehdoista on erillinen kooste.

Yleiset käyttöehdot

Oulun yliopiston tutkijat, opettajat, opiskelijat ja muu henkilökunta voivat käyttää elektronisia aineistoja miltä tahansa Oulun yliopiston verkkoon kytketyltä tietokoneelta.

Oulun yliopiston tutkijat, opettajat, opiskelijat ja muu henkilökunta voivat käyttää aineistoja myös yliopiston verkon ulkopuolella kirjautumalla Oula-Finnaan yliopiston tunnuksilla.

Kaikki kirjaston asiakkaat voivat käyttää elektronisia aineistoja kirjastojen tiloissa olevilta asiakaskoneilta.

Mitä saa tehdä:
•selailla ja tehdä tiedonhakuja
•kohtuullisessa määrin tulostaa paperille tai tallentaa hakujen tuloksia omaan opiskelu- tai tutkimuskäyttöön (ei-kaupalliseen tarkoitukseen)
•kohtuullisessa määrin tulostaa paperille tai tallentaa yksittäsiä artikkeleita tai tekstin osia
•lähettää sähköpostitse tai paperikopioina yksittäisiä artikkeleita toiselle henkilölle henkilökohtaiseen käyttöön tieteellisen kommunikoinnin nimissä.

Mitä ei saa tehdä:
•käyttää aineistoa tai osaa siitä kaupallisiin tarkoituksiin
•levittää, myydä tai muokata aineistoa tai tehdä siitä johdannaisteoksia tai antaa aineistoa muille kuin sen käyttöön oikeutetuille henkilöille
•poistaa tai muuttaa aineistossa olevia tekijöiden nimiä tai kuntantajan tekijänoikeusmerkintöjä tai muita tunnistetietoja tai kieltoja
•käyttää ohjelmistoja, jotka automaattisesti haravoivat aineistoja
•järjestelmällisesti kopioida tai tulostaa aineistoa paperille tai julkaista aineistoa uudelleen muussa muodossa.

Opetuskäyttö:
•aineistojen käytöstä opetuksessa ja oppimisympäristöissä on sovittu erikseen kunkin aineiston käyttöehdoissa
•lisätietoa Open oppaassa.

 

Viimeksi päivitetty: 22.6.2017