Tutkimus

Pohjois-Suomen syntymäkohorteilla 1966 ja 1986 tehtävän tutkimuksen tavoitteena on selvittää sikiökaudelta lähtien pitkäaikaista sairastavuutta (erityisesti sydän- ja verisuonitaudit, astma, atopia, mielenterveyden häiriöt, käyttäytymishäiriöt, kuten hyperaktiivisuus-tarkkaavaisuus -oireyhtymä), kuolleisuutta ja sosiaalista hyvinvointia (koulutus, työura) sekä terveyskäyttäytymistä (alkoholi, tupakka ja ravitsemus) lapsilla, nuorilla ja aikuisilla. Tarkoituksena on löytää korkean riskin ryhmät sekä mahdolliset geneettiset ja ympäristöön liittyvät ennustetekijät em. sairauksien suhteen varhaisen intervention ja ehkäisytoimenpiteiden mahdollistamiseksi. Kohorttien monipuolista aineistoa hyödyntäen tutkitaan sekä kansansairauksien että myös harvinaisempien sairauksien hoitoja ja ennustetta.

Kohortin 1966 jäsenten ehdittyä viidenkymmenen vuoden ikään on tärkeää selvittää myös sairauksien vaikutukset toiminta- ja työkykyyn sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön. Näitä tuloksia voidaan hyödyntää monipuolisesti sairauksien ehkäisyn, hoidon, sosiaalivakuutuksen ja palvelujärjestelmän kehittämisen tarpeisiin

Oulun yliopistossa kohorttitutkimuksen keskiössä ovat:

- allergiat, iho- ja keuhkosairaudet

 

- silmän sairaudet ja kuulontutkimus

- ennenaikaisena syntyneet

 

- suolistosairaudet

- kilpirauhassairaudet

 

- suun terveys

- liikunnan ja ympäristön vaikutus terveyteen

 

- sydän- ja verisuonitaudit, diabetes

- mielenterveys, päihderiippuvuus ja neurologinen tutkimus

 

- talouden –ja työelämän terveysvaikutukset

- naistentaudit

 

- tuki- ja liikuntaelinten sairaudet

- perhe, lisääntymisterveys ja -hyvinvointi

 

- tulehdukselliset sairaudet ja immunologinen tutkimus

- ravitsemus, lihavuus, varhainen kasvu ja kehitys

 

- unihäiriöt

     

Pohjois-Suomen syntymäkohorttien 1966 ja 1986 julkaisuluettelo

Pohjois-Suomen syntymäkohorttien 1966 ja 1986 väitöskirjat

Julkaisut suomalaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä sekä muissa tiedotusvälineissä

Tiivistelmiä kohorttitukimuksista (tulossa)

Viimeksi päivitetty: 22.10.2020