Metallien 3D-valmistuslaboratorion käynnistäminen

Me3Lab

Projektin kuvaus

Me3Lab on Nivalan Teollisuuskylä Oy:n toteuttama hanke, jossa FMT on osatoteuttajana. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Nivalan ELME Studio -kokonaisuuden ja siihen liittyen Nivalan Teollisuuskylä Oy:n ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmän kykyä palvella alueen teollisuutta uuden tuotantotekniikan soveltamisessa ja näin edesauttaa alueen teollisuuden kilpailukyvyn kasvua. Hankkeen investointiosuudessa on hankittu Nivalan Teollisuuskylä Oy:n omistukseen metallien 3D-tulostuslaite ja hankkeen kehitysosuus painottuu laitehankinnan toteuttamisen ja laiteella tehtävään soveltavaan tutkimukseen ja demonstraatioihin. Painopisteenä tutkimuksessa on laiteen mahdollistamat erikoismateriaalit sekä tekniikan soveltuvuus ja kustannustehokkuus alueen tuotteiden kaltaisten tuotteiden valmistuksessa pääasiallisena ja täydentävänä valmistusmenetelmänä.

Projektin koordinaattori

Nivalan Teollisuuskylä Oy

Yhteistyökumppanit

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Intituutin Tuleivaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmä