Tutkimus

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti (KSI) tutkimuksen teema on ”Operational Excellence of Micro Enterprises”. Tutkimustoiminnan tavoitteena on mikro - ja pk -yritysten kehittäminen, tuotantotekniikan tutkimus, tutkitun tiedon tuottaminen sekä uusien innovaatioiden ja nopeiden kokeiluiden edistäminen yritysten toiminnallisen erinomaisuuden kehittämiseksi. Erityisesti tavoitteena on erikoisterästen tuotteistaminen kilpailukykyisiksi ja innovatiivisiksi tuotteiksi. 

Tutkimus tukeutuu pääkampuksen ulkopuolisiin infrastruktuureihin: konepajainnovaatioiden infrastruktuuri ELME-studio (Nivala) ja maanalainen tutkimusinfrastruktuuri CallioLab (Pyhäjärvi, Collaborational Research Infrastructures) sekä mikroyritysten ydinryhmiin (Pohjois- ja Itä-Suomi, LivingLab of Micro Enterprises). KSI edelleen kehittää suunnitelmallisesti näitä infrastruktuureja alueen yhteistyöorganisaatioiden kanssa.

Kerttu Saalasti Instituutti on omalta osaltaan lisännyt merkittävästi alueella tehtävää tutkimustoimintaa. Yhteistyö on tiivistä erityisesti muiden alueella toimivien, mutta myös kansallisten tutkimus- ja kehittämis-organisaatioiden kanssa. Keskeisillä tutkimusaloilla on syntynyt myös merkittävää kansainvälistä yhteistyötä. Aktiivisinta toiminta on seuraavissa tutkimus- ja kehittämisryhmissä:

Mikroyrittäjyyden tutkimus

Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän toiminta käynnistyi syksyllä 2011. Ryhmän perustamisen taustalla on yhteinen näkemys (mm. Botnia-strategia) mikroyrittäjyyden tutkimustoiminnan mahdollisuuksista tuottaa tieteellisesti korkeatasoista alueen yritysten kasvua, kehitystä ja elinvoimaa tukevaa tutkimustietoa. Tutkimusryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten, elinkeinoyhtiöiden ja välittäjäorganisaatioiden kanssa ja rakentaa samalla yhteistyöverkostoa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla valitsemillaan fokusalueilla.

Tutkimusryhmän keskeiset tutkimusteemat liittyvät alueelliseen yrittäjyysilmaston kehittämiseen, yrityksen kasvun tukemiseen, kansainvälistymisen edistämiseen, rahoitus- ja kannustejärjestelmiin, harvaan asutun alueen liiketoimintaympäristön ymmärtämiseen sekä tutkimus-, kehitys, ja innovaatiotoiminnan tukemiseen.

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat, FMT

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmä keskittyy tutkimuksessaan levymäisen materiaalin tuotteeksi jalostamisen tekniikoihin ja menetelmiin. Erikoisalueena kevyet ja kestävät rakenteet. Tutkimusalueita ovat mm. ultralujat teräkset ja niiden konepajakäyttäytyminen, lyhyet lämpökäsittelyt terästen ominaisuuksien parantamisessa ja räätälöityjen piensarjaterästen valmistusta sekä kustannustehokas tuotantoautomaatio. Tutkimusaiheina ovat myös rakenteiden mekaaninen kestävyys mukaan lukien väsymiseen liittyvät ilmiöt ja työstön ja olosuhteiden vaikutus näihin, valmistustekninen suunnittelu ja prototypointi sekä kiinnitin- ja työvälinetekniikka. FMT ryhmä on Kerttu Saalasti Instituutin ja Teknillisen tiedekunnan yhteinen tutkimusryhmä. Pääosa ryhmän tutkijoista toimii Nivalassa ELME Studiossa. Osa tutkijoista toimii Oulussa yliopiston kampuksen teknisen tiedekunnan alaisuudessa. Tutkimusryhmä tarjoaa palveluja yrityksille ja yhteisöille.

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 18.1.2018