South Karelian Allergy Research Project (SKARP)

Etelä-Karjalan allergiatutkimus (EKAT)

Etelä-Karjalan allergiatutkimuksen kohteena on ruoka-allergioiden ja ruokayliherkkyyksien esiintyvyys ja syyt sekä niiden yhteys muihin allergisiin sairauksiin tavallisessa lapsiväestössä. Kaikissa Etelä-Karjalan maakunnan alueen lastenneuvoloissa toteutettiin vuosina 2005-6 lasten vanhemmille suunnattu kysely- ja haastattelututkimus. Lisäksi kerättiin terveydenhuollon toimipisteistä tulokset lapsille tehdyistä allergiatesteistä. Tutkimuksen kohdeväestönä olivat kaikki 1.4.2001 - 31.3.2006 syntyneet ja maakunnan alueella asuvat lapset. Lähes 4000 lapsen vanhemmat palauttivat vastauslomakkeen.

Kyselylomakkeet Questionnaires
Kyselylomake A Baseline questionnaire (A)
Peruslomake (vastasyntyneet) Baseline questionnaire (newborn)
Haastattelulomake Interview questionnaire
Ruokavaliolomake Diet questionnaire

 

South Karelian Allergy Research Project (SKARP)

South Karelian Allergy Research Project focuses on quantifying the occurrence of food allergies and food hypersensitivities and their risk factors and co-morbidity with other allergic manifestations in general child population. In 2005-6, the questionnaire survey with complementary interviews for parents was carried out in all child health clinics of South Karelian area. In addition, results of allergy tests performed for children were retrospectively collected from patient records. The target population included all children living in the area and born between April 1, 2001 and March 31, 2006. The parents of almost 4000 children returned the questionnaire.

 

Julkaisut / Publications

 

Lisätietoja / Contact for additional information

Kaisa Pyrhönen
Tutkimuksen johtaja, LT / Principal investigator, M.D. PhD
 
Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö, ELITE / Center for Life Course Health Research
Oulun yliopisto / University of Oulu
 
sähköposti/email: kaisa.pyrhonen(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 17.1.2019