Eurooppa

Erasmus+ -vaihto Eurooppaan

Oulun yliopistolla on yhteensä lähes 500 Erasmus+ -sopimusta ympäri Eurooppaa, vaihtomahdollisuuksia on siis paljon. Sopimukset ovat aina tiedekuntakohtaisia tai tiettyä opintoalaa ja/tai tutkinto-ohjelmaa koskevia.

Erasmus+ -vaihtoon järjestetään vuosittain kaksi hakuaikaa. Päähaku järjestetään keväisin 1.-25.2., jolloin haetaan vaihtoon seuraavan syyslukukauden tai lukuvuoden vaihtojaksoille. Toinen hakukierros järjestetään 15.-30.9. kevätlukukauden vaihtojaksoille ja haussa ovat mukana ne kohteet, joihin on jäänyt paikkoja vapaaksi helmikuussa järjestetystä hausta. Kaikki hakukohteet eivät siis välttämättä ole haettavissa syksyisin järjestettävällä toisella hakukierroksella.

Tutustu oman opintoalasi vaihtokohteisiin hyvissä ajoin ja ota selvää omalta kv-koordinaattoriltasi, milloin itseäsi kiinnostava vaihtokohde on haussa mukana. Tiedekuntien kv-koordinaattorit tiedottavat opiskelijoita avoimista hakukohteistaan.

Nordplus-vaihto Pohjoismaihin

Erasmus+ -ohjelman lisäksi Pohjoismaihin voi lähteä vaihtoon myös Nordplus-ohjelman kautta. Nordplus-ohjelman kautta voivat lähteä vaihtoon ne Oulun yliopiston opiskelijat, joiden oma tiedekunta tai oppiaine on mukana Nordplus-verkostossa. Haku Nordplus-vaihtoon järjestetään yhtä aikaa Erasmus+ -hakujen kanssa.

Erasmus+ ja Nordplus -apurahatiedot löytyvät Vaihdon rahoitus-sivulta.

Katso oman tiedekuntasi vaihtokohteet ja ohjeet Erasmus+ ja Nordplus -vaihtohakuihin Sinulle-valikosta.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

 

 • Kuka voi hakea Erasmusvaihtoon? Aktiivinen, vähintään 2. vuoden opiskelija. Opintopistemäärä, keskiarvo ja kieliopinnot huomioidaan hakijoita arvioidessa.
 • Minne? Lukuisia partnereita useimmissa Euroopan maissa. Löydät tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan Erasmus+ partneriyliopistot SoleMove -järjestelmästä(Choose institution > Exchange destinations Abroad and feedback).
 • Check the Globe!

 • Miksi? Kielitaito, kv-kokemus, lisäelementit tutkintoon, verkostoituminen...
 • Miten? Tutustu alustavasti kohdeyliopistoihin verkossa ja ota sitten yhteyttä Erasmus-koordinaattoriisi, yhteystiedot alla.  Erasmus-haku toimii periaatteella "first come - first served",  kuitenkin partnerikorkeakoulujen hakuajat huomioiden.
 • Kuinka kauan? 3-12 kk
 • Rahoitus? Opintotuki, yliopiston Erasmus+ -apuraha.  Kun vaihtopaikka varmistuu, haet myös apurahaa Solemove-järjestelmässä (SoleGRANT). Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnalla on lisäksi vaihtoon lähteville opiskelijoille varattu stipendi.
 • Opinnot? Hakuvaiheessa laadit opintosuunnitelman partneriyliopiston tiedossa olevan tarjonnan perusteella. Suunnitelman laatimisessa auttaa tutkinto-ohjelmasi koulutussuunnittelija, opintoneuvojasi tai omaopettajasi. Tavoitteena on suorittaa vaihtoaikana 30 op / lukukausi. Suunnitelman muutoksista voi tarvittaessa keskustella paikan päällä vaihtokohteessa. On tärkeää myös dokumentoida ja vahvistuttaa suunnitelma kaikissa muutosvaihessa sekä isäntäyliopistossa että "kotona".  Palattuasi opinnot voidaan sisällyttää tutkintoosi: TST:n hyväksiluku/AHOT  Tätä varten  huolehdi mukaasi vaihtoyliopistosta  lähtiessäsi suorittamiesi kurssien sisältökuvaukset - mielellään englanniksi, sekä  virallinen (leimattu ja allekirjoitettu) opintosuoritusote (transcript of records). Ellei suorittamiasi kursseja ei ole ehditty tallentaa ennen lähtöäsi, pyydä yliopistoa postittamaan rekisteriote itsellesi. Jotkut yliopistot haluavat lähettää sen suoraan kotiyliopistoon,  ilmoita silloin postitusosoitteeksi:

University of Oulu, Faculty of Information Technology and  Electrical Engineering

Student services, P.O.Box 4500

FIN-90014 UNIVERSITY OF OULU, FINLAND

 • Mitenkähän niillä on mennyt? Lue lisää vaihdossa käyneiden kokemuksista SoleMove -järjestelmästä (Choose institution > Exchange destinations Abroad and feedback)
 • Palasit jo? Tervetuloa käymään TST:n koulutuksen lähipalvelupisteessa, me neuvomme, mitä sinun pitää tehdä saadaksesi hyödynnettyä ulkomaan opintosi.

Lisätietoja: Virpi Parkkila

international.itee@oulu.fi

 

Teknillisen tiedekunnan Erasmus+ ja NORDTEK-vaihdot

Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat voivat lähteä ERASMUS+ -vaihtoon sellaisiin EU-maissa oleviin korkeakouluihin, joiden kanssa on tehty koulutusalakohtainen Erasmus+ -vaihtosopimus. Vaihtoon valittu saa Erasmus+ -apurahan. TTK:n vaihtokohteet löydät SoleMOVE:sta.

Teknillisen tiedekunnan tuotantotalouden, kaivos- ja rikastustekniikan, konetekniikan, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan, prosessitekniikan,  ympäristötekniikan sekä geotieteiden Erasmus-vaihtoja koordinoi Marita Puikkonen, sähköposti: Study.Technology@oulu.fi.

TTK/Arkkitehtuurin vaihtoja koordinoi Leena Kuorelahti, Study.Architecture@oulu.fi.

TTK/Kemian vaihtoja koordinoi Johanna Kärkkäinen, Etunimi.Sukunimi@oulu.fi.

NORDTEK on pohjoismaisten ja Baltian maiden yliopistojen teknillisten tiedekuntien ja teknillisten korkeakoulujen Nordplus-opiskelijavaihtoverkosto.

Oulun yliopistossa NORDTEK:iin kuuluvat Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan ja Teknillisen tiedekunnan tekniikan alat (TST: sähkötekniikka, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka, TTK: tuotantotalous, kaivos- ja rikastustekniikka, konetekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, prosessitekniikka ja ympäristötekniikka)

Em. alojen opiskelijat voivat suorittaa osan tutkinnostaan vaihdossa jossakin toisessa NORDTEK-verkostoon kuuluvassa yliopistossa. NORDTEK-vaihtokohteet löydät SoleMOVE:sta.

Vaihtoon hyväksytty voi hakea Nordplus-stipendiä, joka on 1150 euroa/lukukausi (2019). Stipendin lisäksi NORDTEK myöntää koko vaihtojaksolle yhden matka-avustuksen, jonka suuruus on 330 euroa (2019).

NORDTEK-apurahan eli stipendin saamisen edellytykset. ks. alla opintosuoritukset ja niiden vastaavuudet ja NORDTEK, travel scholarships for students: Conditions.  

NORDTEK-vaihtoja koordinoi Marita Puikkonen, sähköposti Study.Technology@oulu.fi

Erasmus- ja NORDTEK-vaihdon hakuprosessi

Erasmus+ ja NORDTEK-vaihtoin järjestetään vuosittain kaksi hakuaikaa. Päähaku järjestetään keväisin 1.-25.2., jolloin haetaan vaihtoon seuraavan syyslukukauden tai lukuvuoden vaihtojaksoille. Toinen hakukierros järjestetään 15.-30.9. kevätlukukauden vaihtojaksoille ja haussa ovat mukana ne kohteet, joihin on jäänyt paikkoja vapaaksi helmikuussa järjestetystä hausta. Kaikki hakukohteet eivät siis välttämättä ole haettavissa syksyisin järjestettävällä toisella hakukierroksella.

Vaihe 1  SoleMOVE-haku

Hakuohjeet

 • Sähköinen hakemus tehdään SoleMOVEssa. Hakemukselle laitetaan 1-3 kohdetta preferenssijärjestyksessä. Samalla hakemuksella voi hakea sekä Erasmus+ että NORDTEK-kohteisiin. Myöhästyneitä ja puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
 • Hakemukseen liitetään Kompassi-palvelupisteestä sähköpostitse  pyydettävä (Study.Technology@oulu.fi) englanninkielinen kansainväliseen käyttöön tarkoitettu opintosuoritusote, jossa näkyy painotettu keskiarvo (Weboodista suoraan saatava opintosuoritusote ei käy, koska siinä ei näy keskiarvoa).
 • Hakemukseen liitetään vapaamuotoinen 25-30 opintopisteen suunnitelma jokaiseen hakukohteeseen. Voit kirjoittaa suunnitelmasi tälle Learning Agreement -pohjalle .

Hakukriteerit Erasmus

 • Oulun yliopiston sääntöjen mukaan opiskelijalla on oltava suoritettuna vähintään 60 opintopistettä (ensimmäisen kandiopintovuoden opinnot) vaihtoon lähdettäessä.
 • Opiskelijalta vaaditaan myös riittävää kielitaitoa: vähintään B2-taso englanninkielessä ja vähintään B1-taso muissa kielissä.

Hakukriteerit NORDTEK

 • HUOM. Nordtek-vaihtojen toteutuminen riippuu vuosittain saatavilla olevasta rahoituksesta! Vaihtopaikkoja on enintään 2:lle Oulun yliopiston tekniikan alan opiskelijalle.
 • Opiskelijalla tulee olla vaihto-opintojen alkaessa vähintään 120 op (kandidaatin tutkinnon opintoja) tai yhteensä 180 op (maisterivaihe).
 • Valintaperusteina ovat toteuttamiskelpoinen opintosuunnitelma, opintomenestys ja riittävä kielitaito
 • SoleMovessa tehtävän hakemuksen lisäksi hakemusasiakirjat (hakulomake, kv-opintosuoritusote ja oman tutkinto-ohjelman opintoneuvojan hyväksymä opintosuunnitelma)  toimitetaan Marita Puikkoselle (Study.Technology@oulu.fi).

Vaihe 2 Kohdeyliopistoon hakeminen

Vaihtoon 1. vaiheessä hyväksytty opiskelija vahvistaa (confirm) tai hylkää (cancel) ehdotetun vaihtokohteen SoleMOVEssa hakemuskellaan.

Tämän jälkeen vaihtokoordinaattorisi nimeää (nominoi) opiskelijan vaihtoyliopistoon viralliseksi hakijaksi ja neuvoo opiskelijaa tekemään varsinaiseen kohteeseen vaadittavan hakemuksen:

Opiskelijan vastuulla on tarkistaa ja hankkia hakemiseen vaadittavat liitteet (esim. mahdollinen kielitaitotodistus) ja tehdä hakemus vaadittuun kohteen hakuaikaan mennessä. Vastaanottava korkeakoulu tekee lopullisen valinnan.

Vaihtokohteiden hakuajat, -tavat ja -ohjeet liitevaatimuksineen vaihtelevat, ohjeisiin kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen hakemista. Kaikkien kohteiden ohjeet löytyvät vaihtokohteiden omilta verkkosivuilta.

Suurin osa hakemuksista tehdään sähköisesti, osa kohteista vaatii postitse lähetettävän hakemuksen.  Useimmat korkeakoulut vaativat mm. CEFR-kielitodistuksen, todistuksia voi tilata Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksesta.

Lääketieteellisen tiedekunnan vaihtokohteet löytyvät UniOulu Globesta hakemalla tutkinto-ohjelmaa englanninkielisellä nimellä.

Vaihtoasioissa ota yhteyttä Luonnontieteellisen tiedekunnan kv-koordinaattoriin Outi Kivelään osoitteessa Study.Science@oulu.fi.

Seuraava Erasmus+- vaihtohaku 15.-30.09.2020

Seuraava Erasmus+- haku koskee kevätlukukauden 2021 vaihtopaikkoja. Haku alkaa 15.09. 2020 ja päättyy 30.09.2020 klo 23.59. Haettavana on keväällä 2020 täyttämättä jääneet vaihtokohteet, jotka julkaistaan tällä sivulla syyskuun aikana. 

 

Hakuprosessi:

Erasmus+ ja Nordplus -vaihtoihin hakeminen on kaksivaiheinen prosessi. Ensin haet vaihtoon täyttämällä sähköisen hakulomakkeen SoleMOVE-liikkuvuustietokannassa. Kun SoleMOVE-hakemuksesi on hyväksytty ja sinut on valittu vaihtoon Oulun yliopistosta, tulee sinun tehdä vielä hakemus vaihtoyliopistoon.​

Lisätietoa vaihtoon hakemisesta ja vaihtokohteista saat kevään 2020 vaihtoinfon esityksestä

Vaihe 1: SoleMOVE-haku

 • Syksyn 2020 haussa olevat hakukohteet löydät SoleMOVEstaHuom. Koronatilanteen vuoksi osa vaihtokohteista ei välttämättä ota vaihto-opiskelijoita keväälle 2020. Vaihto toteutuu keväällä ellei vaihdon aikaan ole sen estäviä rajoituksia voimassa, vaihtomaahan matkustaminen on mahdollista ja vaihtoyliopisto ottaa vastaan vaihto-opiskelijoita.
 • Sähköinen hakemus tehdään SoleMOVEssa. Tarkemmat ohjeet ks. SoleMOVE-ohje.
 • Hakemukselle laitetaan 1-3 kohdetta.
 • Hakemukseen liitetään vaihto-opintosuunnitelma jokaiseen hakukohteeseen. Kursseja valitaan n. 30 op/lukukausi. Suunnitelman pohja löytyy täältä. Hyväksytä opintosuunnitelma opintoneuvojalla, koulutussuunnittelijalla tms. (esim. sähköpostitse).
 • Hakemukseen liitetään englanninkielinen opintosuoritusote, jossa näkyy painotettu keskiarvo.  Suoritusotteen voi tilata tai hakea koulutuksen lähipalveluista
 • Myöhästyneitä ja puutteellisia hakemuksia ei käsitellä (syksyn haun DL 30.09.2020).

Hakukriteerit

 • Opiskelijalla on oltava suoritettuna vähintään 55 opintopistettä vaihtoon lähtiesssä. Huom. hakuvaiheessa opintoja voi olla vähemmän.
 • Opiskelijalta vaaditaan riittävää kielitaitoa: vähintään B2-taso englanninkielessä ja mahdollinen B1-taso muissa kielissä.

Vaihe 2: Kohdeyliopistoon hakeminen

 • Vaihtoon hyväksytty opiskelija vahvistaa (confirm) tai hylkää (cancel) ehdotetun vaihtokohteen SoleMOVEssa.
 • Vaihtokoordinaattori antaa opiskelijalle tarkemmat ohjeet siitä, kuinka vaihtokohteeseen haetaan.
 • Opiskelijan vastuulla on hakea vaihtokohteeseen ajoissa sekä hankkia vaihtokohteeseen tarvittavat liitteet (esim. mahdollinen kielitaitotodistus). Vaihtokohteiden hakuajat ja -ohjeet liitevaatimuksineen vaihtelevat, ohjeisiin kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen hakemista. Kaikkien kohteiden ohjeet löytyvät vaihtokohteiden verkkosivuilta.
 • Useimmat korkeakoulut vaativat mm. CEFR-kielitodistuksen, todistuksia voi tilata Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksesta.
 • Huom. Vastaanottava korkeakoulu tekee lopullisen päätöksen siitä, hyväksytäänkö opiskelija vaihtoon.

Kasvatustieteiden tiedekunnan Erasmus+ ja Nordplus vaihdot

 • Haku on auki 15.9-30.9.2020, jolloin voit hakea keväälle 2021. Seuraava haku helmikuussa 2021.
 • KTK:n vaihtopaikat löytyvät täältä. Tiedostosta löytyy linkki yliopistoihin, vuosittaisten vaihtopaikkojen määrä ja vinkkejä kursseista/opintokokonaisuuksista
 • Tietoa apurahoista
 • Kasvatustieteiden tiedekunnan vaihtoasioiden koulutussuunnittelija on Jani Haapakoski, study.education(at)oulu.fi, puh. 0294 48 3715, huone KE225. Tapaamiajat toistaiseksi puhelimitse tai etäpalaverina. Voit katsoa sopivia tapaamisaikoja täältä (ehdota 2-3 aikaa spostilla)

Hakuohjeet:

 • Vaihtohaku on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa haetaan paikkaa ja toisessa vaiheessa itse kohteeseen. Vaihtopaikat jaetaan ensimmäisen vaiheen hakemusten perusteella. Jos saat paikan ensimmäisessä haussa, voit hakea kohdeyliopistoon ja saat apurahan.
 • Vaihtoon haetaan täyttämällä hakemus SoleMOVE-järjestelmään: https://saas.solenovo.fi/solemove/
 • Valitse hakemukselle 2-3 vaihtokohdetta
 • Liitteeksi hakemukseen tarvitaan Learning Agreement-dokumentti, joka kuitenkin tehdään vain ensimmäiseksi valittuun kohteeseen. Learning Agreementtiin tehdään vapaamuotoinen opintosuunnitelma. Katso kohteiden kurssivalinta heidän nettisivuilta.
  • Opintosuoritusote keskiarvolla ei ole pakollinen liite KTKssa!
 • Haun tuloksssta ilmoitetaan parin viikon sisällä haun päättymisestä.

Kaikilla biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan opiskelijoilla on mahdollisuus hakea opiskelijavaihtoon ja suorittaa osa tutkintoon tulevista opinnoista ulkomaisessa korkeakoulussa. Erasmus-vaihtoon liittyvät asiat hoidetaan omassa tiedekunnassa ja muut vaihto-kohteet (kaukokohteet, ISEP, FIRST ja north2north-ohjelma) keskitetysti kansainvälisissä palveluissa.

Opiskelija voi hakeutua vaihtoon toisena opiskeluvuonna tai myöhemmin. Suositeltavin aika LuK-tutkintovaiheessa on kolmannen vuoden kevät. FM-tutkintovaiheessa suositeltavin aika on ensimmäisen vuoden syksy tai toinen vuosi. Opiskelija laatii vaihtoa varten opintosuunnitelman, jossa sovitaan etukäteen kuinka suoritettavat opinnot sisällytetään omaan tutkintoon. Ennen kuin haet vaihtoon, on tärkeää käydä keskustelemassa opintojesi edistymisestä ja opintosuunnitelmasta tiedekunnan kv-yhdyshenkilön Jari Heikkisen kanssa.

Biokemian tutkinto-ohjelman Erasmus-vaihtokohteet

Humanistisen tiedekunnan Erasmus-vaihto

Humanistisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat voivat lähteä Erasmus-vaihtoon EU-maissa oleviin korkeakouluihin, joiden kanssa on tehty Erasmus-vaihtosopimus.

Erasmus-vaihtoja koordinoi Riitta Kataja, sähköposti: study.humanities(at)oulu.fi, riitta.kataja(at)oulu.fi, puhelin: 0294484050. Etätyön takia vastaanottoa ei tällä hetkellä ole. Otathan yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse, myös Teams-palaveri on mahdollinen.

Seuraava Erasmus-haku 15.-30.09.2020

Seuraavan kerran Erasmus-vaihtoon voi hakea 15.-30.09.2020, jolloin haetaan täyttämättä jääneitä vaihtopaikkoja kevätlukukaudelle 2021. Paikkoja on jäänyt syksyltä normaalia enemmän Covid-19 aiheuttamien peruuntumisien takia. Huomaathan myös, että kevätlukukauden vaihtojen toteutuminen riippuu lopullisesti senhetkisestä Corona-pandemian tilanteesta. Oulun yliopiston suositus kevään 2021 vaihto-opiskelutilanteesta.

Jokainen opiskelija voi hakea vain oman oppiaineen tai sivuaineen Erasmus-vaihtopaikkoja. Kaikille avoimia ovat humanistisen tiedekunnan yhteiset vaihtokohteet. Muiden tiedekuntien opiskelijat eivät voi hakea humanistisen tiedekunnan Erasmus-kohteisiin. Luethan tarkkaan hakuohjeet alla olevasta hakuprosessiohjeesta.

Lista avoinna olevista kohteista. HUOM! Iso-Britannia on mukana Erasmus-ohjelmassa Brexitistä huolimatta.

Vaihdossa suoritettavat opinnot

Vaihdossa voi suorittaa joko oman oppiaineeen kursseja tai jonkin tutkintoon hyväksyttävän sivuaineen. Alustava opintosuunnitelma pitää hyväksyttää omaopettajalla ja liittää SoleMOVE-hakemukseen.

Erasmus-vaihdon hakuprosessi

Vaihe 1
SoleMOVE-haku

Hakuohjeet

 • Seuraava haku alkaa 15.09.2020 ja päättyy 30.09.2020 klo 23.59. Haettavana ovat täyttämättä jääneet vaihtopaikat keväälle 2021. Sähköinen hakemus tehdään SoleMOVEssa, johon laitetaan enintään 3 kohdetta preferenssijärjestyksessä. Myöhästyneitä ja puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
 • Hakemukseen liitetään englanninkielinen opintorekisteriote, jossa näkyy keskiarvo. Sen voi tilata osoitteesta study.humanities(at)oulu.fi tai hakea Kompassi-palvelupisteestä (KE1020). Palvelupiste on avoinna päivittäin klo 10-12. Weboodista saatava opintosuoritusote ei käy, koska siinä ei näy keskiarvoa.
 • Hakemukseen liitetään vapaamuotoinen 25-30 opintopisteen suunnitelma jokaiseen hakukohteeseen.
 • SoleMOVE-haun perusteella jaetaan oppiainevaihtopaikat eri Erasmus-kohteisiin.

Hakukriteerit

 • Opiskelijalla on oltava suoritettuna vähintään 55 opintopistettä (1. opintovuosi) vaihtoon lähdettäessä
 • Voidakseen tulla valituksi vaihto-ohjelmaan opiskelijan kaikkien opintojen keskiarvon on oltava noin 3.00  (hyvät tiedot).
 • Opiskelijalta vaaditaan riittävää kielitaitoa: vähintään B2-taso englanninkielessä ja mahdollinen B1-taso muissa kielissä.
 • HUOM! Hakemuksen Home Institution -kohtaan laitetaan oma oppiaine, ei University of Oulu.

Vaihe 2
Kohdeyliopistoon hakeminen

Hyväksytty opiskelija vahvistaa SoleMOVEssa (confirm) tai hylkää (cancel) ehdotetun vaihtokohteen. Tiedekunnan Erasmus-koordinaattori neuvoo opiskelijaa tekemään varsinaiseen kohteeseen vaadittavan hakemuksen. Opiskelijan vastuulla on tarkistaa ja hankkia hakuun liittyvät liitteet ja tehdä hakemus vaadittuun hakuaikaan mennessä. Suurin osa hakemuksista tehdään sähköisesti, osa kohteista vaatii postitse lähetettävän hakemuksen. Vastaanottava korkeakoulu tekee lopullisen valinnan.

Vaihtokohteiden hakuajat ja -ohjeet liitevaatimuksineen vaihtelevat, ohjeisiin kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen hakemista. Kaikkien kohteiden ohjeet löytyvät vaihtokohteiden verkkosivuilta.

Useimmat korkeakoulut vaativat mm. CEFR-kielitodistuksen, todistuksia voi tilata Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksesta.

 

 

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun Erasmus-ja NOREK-vaihto

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijat voivat lähteä Erasmus-vaihtoon EU-maissa oleviin korkeakouluihin, joiden kanssa on tehty Erasmus-vaihtosopimus. Muiden tiedekuntien opiskelijat eivät voi hakea kauppakorkeakoulun Erasmus-paikkoja.

Kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat hakea myös pohjoismaisen NOREK-verkoston vaihtopaikkoja, jotka ovat auki samaan aikaan kuin Erasmus-vaihtopaikat.

Kauppakorkeakoulun Erasmus- ja NOREK-vaihtoja koordinoi Riitta Kataja, sähköposti: study.business(at)oulu.fi, riitta.kataja(at)oulu.fi, puhelin: 0294 484050. Etätöiden takia vastaanottoaikaa ei tällä hetkellä ole. Otathan yhteyttä joko sähköpostilla tai puhelimitse. Myös Teams-palaveri on mahdollienen.

Seuraava Erasmus- ja NOREK-vaihtohaku 15.-30.09.2020

Seuraava Erasmus- ja NOREK-haku koskee kevätlukukauden 2021 vaihtopaikkoja. Haku alkaa 15.09. 2020 ja päättyy 30.09.2020 klo 23.59.

Lista kevätlukukauden 2021 haettavana olevista Erasmus- ja NOREK-vaihtokohteista. Paikkoja on auki normaalia enemmän syksyn Covid-19 peruuntumisien takia. Huomaathan, että keväänkin vaihtojen toteutuminen riippuu senhetkisestä Corona-virustilanteesta. Yliopiston suositus kevään 2021 vaihto-opiskelusta.

HUOM! Iso-Britannia on normaalisti mukana Erasmus-ohjelmassa Brexitistä huolimatta.

HUOM!
Allaolevassa listassa ovat kaikki NOREK-vaihtokohteet. NOREK-vaihto-ohjelman vaihtokohteet ja rahoitus: osa partnereista on solminut yhteisen ERASMUS-sopimuksen ja niihin kohteisiin opiskelijalle maksetaan Erasmus-apuraha.  Osa NOREK-verkostosta ei solminut ERASMUS-sopimusta ja he rajoittavat vaihto-opiskelijoiden vastaanottamista. Lisäksi niihin kohteisiin maksetaan NOREK-apuraha, joka on pienempi. Erasmus-apuraha on 470 e/kk ja NOREK-apuraha 200 e/kk + matka-apuraha 330 euroa (lukuvuoden 2019-20 tiedon mukaan). Huomiothan allaolevasta listasta tämän kun valitset NOREK-vaihtokohteita. NOREK-kohteet ovat lisäksi vahvistamattomia (TBC) kunnes vastaanottava yliopisto hyväksyy vaihdon.

Kannattaa myös huomioida, että Umeå University ja Syddansk Universitet ovat kohteita joihin voi hakea suoraan Oulun yliopiston oman Erasmus-sopimuksen kautta. Näihin on siis useampi paikka tarjolla.

RUOTSI

Stockholm Business School (University of Stockholm)ERASMUS
Umeå University ERASMUS
Linköping university ERASMUS

Lund university NOREK (TBC)
University of Gothenburg ERASMUS

TANSKA

Syddansk universitet ERASMUS

NORJA

BI Norwegian Business School NOREK (TBC)
NHH Bergen NOREK (TBC)
NTNU (Norwegian University of Science and Technology) ERASMUS

ISLANTI

Reykjavik University (UUSI) ERASMUS
University of Iceland (UUSI) ERASMUS

 

Vaihdon ajoitus ja suoritettavat opinnot kandivaiheessa

Kandivaiheen opiskelijoille suositeltava vaihtoaika on kolmannen vuoden syyslukukausi. Silloin kandivaiheen vaihdossa suoritetaan Global Perspectives-moduliin kuuluvat vapaavalintaiset 25 opintopistettä, joista 15 op on oltava kauppatieteellisiä opintoja. 10 op voi olla muita opintoja, esimerkiksi kieliä (ei harrastekursseja).

Kandivaiheen vaihdon siirtämistä seuraavalle keväälle ei suositella. Kandidaatiksi valmistuminen saattaa viivästyä, jos kursseja ei suoriteta normitetussa aikataulussa, ml. kandidaatin tutkielma.
Vaihdon voi siirtää keväälle, jos on opiskellut nopeutetulla aikataululla, on tullut hyväksytyksi maisteriohjelmaan ja kohde tarjoaa siihen liitettävia opintoja. Maisteritason kurssit eivät kuitenkaan aina ole mahdollisia kanditason opiskelijalle vaan edellyttävät kandidaatin tutkintoa. Tämä vaihtelee kohteittain.

Luethan tarkkaan allaolevat hakuohjeet.

Tarkat tiedot kandivaiheen vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksiluvusta löytyvät AHOT-Prosessi-sivulta.

Erasmus- ja NOREK-vaihdon hakuprosessi

Vaihe 1
SoleMOVE-haku

Hakuohjeet

 • Erasmus-haku keväälle 2021 aukeaa 15.09.2020 ja päättyy 30.09.2020 klo 23.59. Sähköinen hakemus tehdään SoleMOVEssa, johon laitetaan 1-3 kohdetta preferenssijärjestyksessä. Myöhästyneitä ja puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
 • Hakemukseen liitetään englanninkielinen opintorekisteriote, jossa näkyy opintojen keskiarvo. Sen voi tilata osoitteesta: study.business(at)oulu.fi tai hakea Kompassi-palvelupisteestä (KE1020). Palvelupiste on avoinna päivittäin klo 10-12. Weboodista saatava opintosuoritusote ei käy, koska siinä ei näy keskiarvoa.
 • Hakemukseen liitetään Erasmus Learning Agreement, johon listataan 25-30 op:n verran tutkintoon hyväksyttäviä kursseja jokaiseen hakukohteeseen. Lisäksi Learning Agreementin kohtaan 'Table B: Recognition at the sending Institution' listataan vaihdossa korvattavat kurssit. Erasmus Learning Agreement on ladattavissa sivulta https://www.oulu.fi/opiskelijalle/lomakkeet-vaihto.
 • Liitteet laitetaan kohtaan Enclosures.
 • SoleMOVE-haun perusteella jaetaan kauppakorkeakoulun vaihtopaikat eri Erasmus-kohteisiin.

Hakukriteerit

 • Opiskelijalla on oltava suoritettuna vähintään 55 opintopistettä (1. opintovuosi) vaihtoon lähdettäessä
 • Voidakseen tulla valituksi vaihto-ohjelmaan opiskelijan kaikkien opintojen keskiarvon on oltava vähintään 3.00  (hyvät tiedot).
 • Opiskelijalta vaaditaan riittävää kielitaitoa: vähintään B2-taso englanninkielessä ja mahdollinen B1-taso muissa kielissä.
 • Opintosuunnitelma, joka sisältää vain tutkintoon sisällytettäviä kursseja.
 • HUOM! Hakemuksen Home Institution -kohtaan Oulu Business School, ei University of Oulu.

Vaihe 2
Kohdeyliopistoon hakeminen

Hyväksytty opiskelija vahvistaa SoleMOVEssa (confirm) tai hylkää (cancel) ehdotetun vaihtokohteen. Kauppakorkeakoulun Erasmus- ja NOREK-koordinaattori neuvoo opiskelijaa tekemään varsinaiseen kohteeseen vaadittavan hakemuksen. Opiskelijan vastuulla on tarkistaa ja hankkia hakuun liittyvät liitteet ja tehdä hakemus vaadittuun hakuaikaan mennessä. Suurin osa hakemuksista tehdään sähköisesti, osa kohteista vaatii postitse lähetettävän hakemuksen. Vastaanottava korkeakoulu tekee lopullisen valinnan.

Vaihtokohteiden hakuajat ja -ohjeet liitevaatimuksineen vaihtelevat, ohjeisiin kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen hakemista. Kaikkien kohteiden ohjeet löytyvät vaihtokohteiden verkkosivuilta.

Useimmat korkeakoulut vaativat mm. CEFR-kielitodistuksen, todistuksia voi tilata Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksesta.

 

Maisterivaiheen vaihto

Maisterivaiheen vaihtoon haettaessa opiskelijalla tulee olla KTK-tutkintoon kuuluvat opinnot suoritettuna ja yleensä myös vaihtokohteen vaatima KTK-tutkinto ennen vaihtoon lähtöä.

Maisteritasolla vaihtoon lähdettäessä on tehtävä omaan oppiaineeseen kuuluvia maisteritason kursseja 25-30 opintopistettä, jotka lähtökohtaisesti voidaan hyväksilukea tutkintoon.

Kurssisuunnitelma/Learning Agreement on tehtävä omaopettajan, oppiaineen vastuuhenkilön (taloustiede Sanna Huikari, markkinointi Hanna Komulainen, laskentatoimi Hannele Kantola, rahoitus Petri Sahlström ja kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen Sakari Sipola) tai maisteriohjelmien vastuuhenkilön Mari Juntusen kanssa.

Katso tarkemmat tiedot vaihtoopintojen hyväksilukemisesta AHOT-prosessi-sivulta.

Erasmus- ja NOREK-vaihdon hakuprosessi

Vaihe 1
SoleMOVE-haku

Hakuohjeet

 • Seuraava haku alkaa 01.02.2020 ja päättyy 25.02.2020 klo 23.59. Sähköinen hakemus tehdään SoleMOVEssa, johon laitetaan 1-5 kohdetta preferenssijärjestyksessä. Myöhästyneitä ja puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
 • Hakemukseen liitetään Kompassi-palvelupisteestä (KE1020) haettava englanninkielinen opintosuoritusote, jossa näkyy kaikkien aineiden keskiarvo. Weboodista saatava opintosuoritusote ei käy, koska siinä ei näy keskiarvoa.
 • Hakemukseen liitetään vapaamuotoinen 25-30 opintopisteen suunnitelma tai Learning agreement jokaiseen hakukohteeseen, kaikki suunnitelmat yhteen dokumenttiin
 • Liitteet laitetaan kohtaan Enclosures.
 • HUOM! Hakemuksen Home Institution -kohtaan laitetaan Oulu Business School, ei University of Oulu.
 • SoleMOVE-haun perusteella jaetaan kauppakorkeakoulun vaihtopaikat eri Erasmus-kohteisiin.

Hakukriteerit

 • Opiskelijalla on oltava suoritettuna KTK-tutkintoon vaadittavat opinnot ja KTK-tutkinto viimeistään vaihtoon lähdettäessä.
 • Voidakseen tulla valituksi vaihto-ohjelmaan opiskelijan kaikkien opintojen keskiarvon on oltava vähintään 3.00  (hyvät tiedot).
 • Opiskelijalta vaaditaan riittävää kielitaitoa: vähintään B2-taso englanninkielessä ja mahdollinen B1-taso muissa kielissä.

Vaihe 2
Kohdeyliopistoon hakeminen

Hyväksytty opiskelija vahvistaa SoleMOVEssa (confirm) tai hylkää ehdotetun vaihtokohteen. Kauppakorkeakoulun Erasmus- ja NOREK-koordinaattori neuvoo opiskelijaa tekemään varsinaiseen kohteeseen vaadittavan hakemuksen. Opiskelijan vastuulla on tarkistaa ja hankkia hakuun liittyvät liitteet ja tehdä hakemus vaadittuun hakuaikaan mennessä. Suurin osa hakemuksista tehdään sähköisesti, osa kohteista vaatii postitse lähetettävän hakemuksen. Vastaanottava korkeakoulu tekee lopullisen valinnan.

Vaihtokohteiden hakuajat ja -ohjeet liitevaatimuksineen vaihtelevat, ohjeisiin kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen hakemista. Kaikki ohjeet löytyvät vaihtokohteiden verkkosivuilta.

Useimmat korkeakoulut vaativat mm. CEFR-todistuksen kielitaidosta, todistuksia voi tilata Oulun yliopiston kieli- ja viestintäpalveluista.

 

ARKKITEHTUURIN VAIHTO-OPINNOT

Vaihto-opiskeluun ulkomaisissa arkkitehtikouluissa on tarjolla useita eri vaihtoehtoja Erasmus- ja n.k. kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Vaihto-opiskelua suositellaan opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet vähintään kolme vuotta arkkitehtuuria. (Arkkitehtuurin yksiköllä ei ole voimassa olevia Nordplus-vaihtosopimuksia, pohjoismaiset arkkitehtikoulut ovat mukana Erasmus-ohjelmassa. )

Opiskelijavaihdossa ollaan yleensä joko yksi tai kaksi lukukautta. Vaihdossa suoritetut arkkitehtuurin opinnot hyväksiluetaan osaksi Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä suoritettavaa tutkintoa.

Ajankohtaista tietoa vaihto-opinnoista, hakuprosessista, kumppanikorkeakouluista ja apurahoista ym. löytyy yliopiston kv-palveluiden sivuilta.

Arkkitehdin tutkintoon kuuluvan harjoittelun voi myös suorittaa ulkomailla. Tutkinto-opiskelijoiden kansainväliseen työharjoitteluun voi hakea yliopistolta harjoitteluapurahaa.

Arkkitehtuurin yksikön erasmus+ vaihtopaikat 2020

 

Kaivannaisala (geotieteet/kaivos- ja rikastustekniikka): ota yhteyttä tiedekunnan kv-koordinaattoriin.

Ruotsin kielen Nordliks-vaihto

Ruotsin kielen opiskelijoilla on mahdollisuus hakea Nordliks-verkoston vaihtokohteisiin Pohjoismaihin. Haku on auki aina samanaikaisesti Erasmus-haun kanssa kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja syyskuussa. Seuraava haku on 15.-30.09.2020, jolloin voi hakea vaihtoon kevääksi 2021. Myös lyhyempiä vaihtoperiodeja voi hakea, jos vastaanottava yliopisto tarjoaa opintoja esimerkiksi kesän aikana.  Lue allaolevat ohjeet ja tee hakemus SoleMOVEen.

HUOM! Nordliks-vaihto-ohjelman rahoitus muuttuu. Kaikki lukukaudeksi vaihtoon lähtevät opiskelijat saavat Erasmus-apurahan, joka on 470 e/kk. Alle 3 kk:n vaihdoille apuraha on 200 e/kk + matka-apuraha.

Vill du bli utbytesstudent i Norden?

Nordplusnätverket Nordliks är ett utbytesavtal mellan institutioner för nordiska språk och nordisk litteratur. Det finns över 20 nordiska universitet att välja mellan. Du kan få Nordliks-utbytesplats och stipendium efter att du har avlagt minst grundstudierna i svenska språket. Från och med höstterminen 2020 Nordliksutbytesstudenterna kan få Erasmus-bidrag, som är 470 euro/månad.

Att läsa i förväg: http://www.nordliks.net/infostudent.html

Så här går det till:

 1. Välj det önskade universitetet (se http://www.nordliks.net/inst.html), bekanta dig med kursutbudet där och visa ditt preliminära studieplan till lektor Kirsi Lepistö.
 1. Kontakta Nordliks-kontaktpersonen vid humanistiska fakultet (Riitta Kataja, riitta.kataja(at)oulu.fi).
 1. Fyll i Nordliks-blanketten (Ansökning om Nordliks-stipendium, gäller endast korta utbyte) och skicka blanketten till Nordliks-kontaktpersonen senast i mitten av februari (gäller följande hösttermin) eller i mitten av september (gäller följande vårtermin)..
 1. Fyll i  en ytterligare ansökan i SoleMOVE, där du bifogar studieplanet och studieutdraget. Obs. Utbytesstuderande kan också få studie- och bostadsbidrag från hemlandet.
 2. Ansökning om Nordliks-stipendium

 

 

Kemian tutkinto-ohjelmassa - Vaihto-opiskelu ja Erasmus+ harjoittelu

Opiskelu ulkomailla on kaikille arvokas kokemus, joka avartaa heidän näkemystään maailmasta ja vieraista kulttuureista. Se edistää kykyä ymmärtää monenlaisia ajattelutapoja, taitoja kommunikoida vierailla kielillä ja liikkua vapaasti uusissa ympäristöissä. Yhä enenevässä määrin opiskelun ulkomailla katsotaan olevan olennainen osa akateemista ja ammatillista urakehitystä. Siksi myös Euroopan unioni edistää korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja opiskelijoiden liikkuvuutta koulutusohjelmiensa avulla.

Kemian tutkinto-ohjelman vaihtoasioista vastaa
FT Johanna Kärkkäinen, puh. +358 294 48 1634, sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Lisätietoja vaihto-opiskelusta ja Erasmus+ harjoittelusta.

Kaivannaisala (geotieteet/kaivos- ja rikastustekniikka): ota yhteyttä tiedekunnan kv-koordinaattoriin.

Lisätietoa vaihto-opiskelusta ja harjoittelusta Biomedical Engineering -ohjelmassa löytyy tutkinto-ohjelman Moodle-työtilasta.

Lisätietoa Iso-Britannian kohteista:

Kentin yliopiston kursseista vain yksi voi olla kirjallisuuskurssi, loput on oltava lingvistiikkaa.

DeMontfortissa tarjolla olevat kurssit (tämänhetkinen tieto). Vaihto on mahdollinen vain joko syyslukukaudeksi tai koko vuodeksi. Pelkkä kevään vaihto ei siis ole mahdollinen.

Mikäli logopedian samoihin vaihtokohteisiin tulee useita hakemuksia, hakijoilta voidaan pyytää motivaatiokirje ja kutsua heidät haastatteluun varsinaisen hakuajan jälkeen. Tästä ilmoitetaan henkilökohtaisella sähköpostilla.

 

Huom!

University of Amsterdam on perunut vaihdot kevätlukukaudelle 2021.

Viimeksi päivitetty: 23.9.2020