Eurooppa

Erasmus+ -vaihto Eurooppaan

Oulun yliopistolla on yhteensä lähes 500 Erasmus+ -sopimusta ympäri Eurooppaa, vaihtomahdollisuuksia on siis paljon. Sopimukset ovat aina tiedekuntakohtaisia tai tiettyä opintoalaa ja/tai tutkinto-ohjelmaa koskevia.

Erasmus+ -vaihtoon järjestetään vuosittain kaksi hakuaikaa. Päähaku järjestetään keväisin 1.-25.2., jolloin haetaan vaihtoon seuraavan syyslukukauden tai lukuvuoden vaihtojaksoille. Toinen hakukierros järjestetään 15.-30.9. kevätlukukauden vaihtojaksoille ja haussa ovat mukana ne kohteet, joihin on jäänyt paikkoja vapaaksi helmikuussa järjestetystä hausta. Kaikki hakukohteet eivät siis välttämättä ole haettavissa syksyisin järjestettävällä toisella hakukierroksella.

Tutustu oman opintoalasi vaihtokohteisiin hyvissä ajoin ja ota selvää omalta kv-koordinaattoriltasi, milloin itseäsi kiinnostava vaihtokohde on haussa mukana. Tiedekuntien kv-koordinaattorit tiedottavat opiskelijoita avoimista hakukohteistaan.

 

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

TST:n Erasmus+ ja NORDTEK -vaihdot 

Alla tietoa Erasmus+ ja Nordtek-vaihdoista ja ohjeita hakuprosessiin.Erasmus+ -vaihtoon voivat hakea kaikki tiedekuntamme opiskelijat. Nordtek -vaihto on insinööriopiskelijoille.  

TST:n vaihtokoordinaattorin tehtäviä hoitaa Virpi Viio. Voit olla häneen yhteydessä kaikissa vaihtoon liittyvissä asioissa.

Yhteystiedot:  study.itee@oulu.fi, virpi.viio@oulu.fi, Puh. +358 400 685961

 

Erasmus +

Tieto- ja sähkötekniikan tutkinto-opiskelijat voivat lähteä Erasmus+ -vaihtoon sellaisiin EU-maissa oleviin korkeakouluihin, joiden kanssa on tehty koulutusalakohtainen Erasmus+ -vaihtosopimus. Vaihtoon valittu saa Erasmus+ -apurahan. Lisäksi on mahdollisuus hakea tiedekunnan vaihtostipendiä (500 eur), jonka myönnetään vain kerran. TST:n vaihtokohteet löydät SoleMOVE:sta (Choose institution > Exchange destinations Abroad and feedback)

 

NORDTEK

NORDTEK on pohjoismaisten ja Baltian maiden yliopistojen teknillisten tiedekuntien ja teknillisten korkeakoulujen Nordplus-opiskelijavaihtoverkosto.

Oulun yliopistossa NORDTEK:iin kuuluvat Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan (tietotekniikka, elektroniikka ja tietoliikennetekniikka) ja Teknillisen tiedekunnan tekniikan alat.  

Em. alojen opiskelijat voivat suorittaa osan tutkinnostaan vaihdossa jossakin toisessa NORDTEK-verkostoon kuuluvassa yliopistossa. NORDTEK-vaihtokohteet löydät SoleMOVE:sta.

Vaihtoon hyväksytty voi hakea Nordplus-stipendiä, minkä lisäksi NORDTEK myöntää koko vaihtojaksolle yhden matka-avustuksen.

NORDTEK-vaihtoja koordinoi Marita Puikkonen: Study.Technology@oulu.fi  

 

Hakuprosessi 

Erasmus+ ja NORDTEK-vaihtoihin järjestetään vuosittain kaksi hakua. Päähaku järjestetään keväisin 1.-25.2., jolloin haetaan vaihtoon seuraavan syyslukukauden tai koko lukuvuoden vaihtojaksoille. Toinen hakukierros järjestetään 15.-30.9. kevätlukukauden vaihtojaksoille ja haussa ovat mukana ne kohteet, joihin on jäänyt paikkoja vapaaksi helmikuussa järjestetystä hausta. Kaikki hakukohteet eivät siis välttämättä ole haettavissa syksyisin järjestettävällä toisella hakukierroksella.

Vaihe 1. SoleMOVE -haku

 • Sähköinen hakemus tehdään SoleMOVE:ssa. Hakemukselle laitetaan 1-3 kohdetta preferenssijärjestyksessä. Samalla hakemuksella voi hakea sekä Erasmus+ että NORDTEK-kohteisiin.
 • Hakemukseen liitetään sähköpostitse pyydettävä (study.itee@oulu.fi) englanninkielinen kansainväliseen käyttöön tarkoitettu opintosuoritusote, jossa näkyy painotettu keskiarvo (Weboodista suoraan saatava opintosuoritusote ei käy, koska siinä ei näy keskiarvoa).
 • Hakemukseen liitetään 25-30 opintopisteen suunnitelma jokaiseen hakukohteeseen. Opintosuunnitelma laaditaan Learning Agreement -pohjalle.

Hakukriteerit

 • Opiskelijalla tulee olla suoritettuna ensimmäisen kandiopintovuoden opinnot vaihtoon lähdettäessä.
 • Opiskelijalta vaaditaan myös riittävää kielitaitoa: vähintään B2-taso englanninkielessä ja vähintään B1-taso muissa kielissä.
 • Insinööriopiskelijoille suositellaan vaihdon ajankohdaksi kolmatta opiskeluvuotta eli viimeistä vuotta kandiopinnoissa.

Vaihe 2. Kohdeyliopistoon hakeminen

Vaihtoon 1. vaiheessa hyväksytty opiskelija vahvistaa (confirm) tai hylkää (cancel) ehdotetun vaihtokohteen SoleMOVE:ssa hakemuksellaan.

Tämän jälkeen vaihtokoordinaattorisi nimeää (nominoi) opiskelijan vaihtoyliopistoon viralliseksi hakijaksi ja neuvoo opiskelijaa tarvittaessa hakemuksen tekemisessä varsinaiseen kohteeseen.

Opiskelijan vastuulla on tarkistaa ja hankkia hakemiseen vaadittavat liitteet (esim. mahdollinen kielitaitotodistus) ja tehdä hakemus vaadittuun hakuaikaan mennessä. Vastaanottava korkeakoulu tekee lopullisen valinnan, mutta pääsääntöisesti opiskelijat on hyväksytty Erasmus+ -sopimuksen mukaisesti vaihtoon.

Vaihtokohteiden hakuajat, -tavat ja -ohjeet liitevaatimuksineen vaihtelevat, joten ohjeisiin kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen hakemista. Kohteiden hakuohjeet löytyvät vaihtokohteiden omilta verkkosivuilta. Suurin osa hakemuksista tehdään sähköisesti ja harvat yliopistot enää vaativat postitse lähetettävää hakemusta.  Useimmat korkeakoulut vaativat kielitodistuksen, kuten CEFR-kielitodistus. Todistuksia voi hakea Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksesta.

Check the Globe!

 

 

Teknillinen tiedekunta

Teknillisen tiedekunnan ERASMUS+ ja NORDTEK-vaihdot 

 

Alla ohjeita ja tietoa Erasmus+ ja Nordtek-vaihtokohteista sekä näihin vaihtoihin hakemisesta TTK:n opiskelijoille eli arkkitehtuurin,  konetekniikan, prosessitekniikan, ympäristötekniikan, rakennus-  ja yhdyskuntatekniikan, tuotantotalouden, kaivos- ja rikastustekniikan, geotieteiden tai kemian opiskelijoille.

 

Erasmus+

Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat voivat lähteä Erasmus+ -vaihtoon sellaisiin EU-maissa oleviin korkeakouluihin, joiden kanssa on tehty koulutusalakohtainen Erasmus+ -vaihtosopimus. Vaihtoon valittu saa Erasmus+ -apurahan. TTK:n vaihtokohteet löydät SoleMOVE:sta.

TTK:n vaihtokoordinaattorit

 • TTK/Tuotantotalouden, kaivos- ja rikastustekniikan, konetekniikan, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan, prosessitekniikan,  ympäristötekniikan sekä geotieteiden Erasmus-vaihtoja koordinoi Marita Puikkonen, sähköposti: Study.Technology@oulu.fi.
 • TTK/Arkkitehtuurin vaihtoja koordinoi Leena Kuorelahti, Study.Architecture@oulu.fi.
 • TTK/Kemian vaihtoja koordinoi Johanna Kärkkäinen, Etunimi.Sukunimi@oulu.fi.

Takaisin ylös

 

NORDTEK

NORDTEK on pohjoismaisten ja Baltian maiden yliopistojen teknillisten tiedekuntien ja teknillisten korkeakoulujen Nordplus-opiskelijavaihtoverkosto.

Oulun yliopistossa NORDTEK:iin kuuluvat Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan ja Teknillisen tiedekunnan tekniikan alat (TST: sähkötekniikka, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka, TTK: tuotantotalous, kaivos- ja rikastustekniikka, konetekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, prosessitekniikka ja ympäristötekniikka)

Em. alojen opiskelijat voivat suorittaa osan tutkinnostaan vaihdossa jossakin toisessa NORDTEK-verkostoon kuuluvassa yliopistossa. NORDTEK-vaihtokohteet löydät SoleMOVE:sta.

Vaihtoon hyväksytty voi hakea Nordplus-stipendiä, joka on 1150 euroa/lukukausi (2019). Stipendin lisäksi NORDTEK myöntää koko vaihtojaksolle yhden matka-avustuksen, jonka suuruus on 330 euroa (2019).

NORDTEK-apurahan eli stipendin saamisen edellytykset. ks. alla opintosuoritukset ja niiden vastaavuudet ja NORDTEK, travel scholarships for students: Conditions.  

Takaisin ylös

 

Erasmus- ja NORDTEK-vaihdon hakuprosessi

Erasmus+ ja NORDTEK-vaihtohin järjestetään vuosittain kaksi hakuaikaa. Päähaku järjestetään keväisin 1.-25.2., jolloin haetaan vaihtoon seuraavan syyslukukauden tai lukuvuoden vaihtojaksoille. Toinen hakukierros järjestetään 15.-30.9. kevätlukukauden vaihtojaksoille ja haussa ovat mukana ne kohteet, joihin on jäänyt paikkoja vapaaksi helmikuussa järjestetystä hausta. Kaikki hakukohteet eivät siis välttämättä ole haettavissa syksyisin järjestettävällä toisella hakukierroksella.

Huom! Arkkitehtuurilla ei ole Nordtek / Nordplus sopimuksia. Pohjoismaisiin arkkitehtikouluihin haetaan Erasmus-vaihdon kautta.

Vaihe 1  SoleMOVE-haku

Hakuohjeet

 • Sähköinen hakemus tehdään SoleMOVEssa. Hakemukselle laitetaan 1-3 kohdetta preferenssijärjestyksessä. Samalla hakemuksella voi hakea sekä Erasmus+ että NORDTEK-kohteisiin. Myöhästyneitä ja puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
 • Hakemukseen liitetään Kompassi-palvelupisteestä sähköpostitse  pyydettävä (Study.Technology@oulu.fi) englanninkielinen kansainväliseen käyttöön tarkoitettu opintosuoritusote, jossa näkyy painotettu keskiarvo (Weboodista suoraan saatava opintosuoritusote ei käy, koska siinä ei näy keskiarvoa).
 • Hakemukseen liitetään vapaamuotoinen 25-30 opintopisteen suunnitelma jokaiseen hakukohteeseen. Suunnitelman pohjana voit käyttää valmista suunnitelmapohjaa.

Hakukriteerit Erasmus

 • Oulun yliopiston sääntöjen mukaan opiskelijalla on oltava suoritettuna vähintään 60 opintopistettä (ensimmäisen kandiopintovuoden opinnot) vaihtoon lähdettäessä.
 • Opiskelijalta vaaditaan myös riittävää kielitaitoa: vähintään B2-taso englanninkielessä ja vähintään B1-taso muissa kielissä.

Hakukriteerit NORDTEK

 • HUOM. Nordtek-vaihtojen toteutuminen riippuu vuosittain saatavilla olevasta rahoituksesta! Vaihtopaikkoja on enintään 2:lle Oulun yliopiston tekniikan alan opiskelijalle.
 • Opiskelijalla tulee olla vaihto-opintojen alkaessa vähintään 120 op (kandidaatin tutkinnon opintoja) tai yhteensä 180 op (maisterivaihe).
 • Valintaperusteina ovat toteuttamiskelpoinen opintosuunnitelma, opintomenestys ja riittävä kielitaito
 • SoleMovessa tehtävän hakemuksen lisäksi hakemusasiakirjat (hakulomake, kv-opintosuoritusote ja oman tutkinto-ohjelman opintoneuvojan hyväksymä opintosuunnitelma)  toimitetaan Marita Puikkoselle (Study.Technology@oulu.fi).

Vaihe 2 Kohdeyliopistoon hakeminen

Vaihtoon 1. vaiheessa hyväksytty opiskelija vahvistaa (confirm) tai hylkää (cancel) ehdotetun vaihtokohteen SoleMOVE:ssa hakemuksellaan.

Tämän jälkeen vaihtokoordinaattorisi nimeää (nominoi) opiskelijan vaihtoyliopistoon viralliseksi hakijaksi ja neuvoo opiskelijaa tarvittaessa hakemuksen tekemisestä varsinaiseen kohteeseen.

Opiskelijan vastuulla on tarkistaa ja hankkia hakemiseen vaadittavat liitteet (esim. mahdollinen kielitaitotodistus) ja tehdä hakemus vaadittuun kohteen hakuaikaan mennessä. Vastaanottava korkeakoulu tekee lopullisen valinnan.

Vaihtokohteiden hakuajat, -tavat ja -ohjeet liitevaatimuksineen vaihtelevat, ohjeisiin kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen hakemista. Kohteiden hakuohjeet löytyvät vaihtokohteiden omilta verkkosivuilta.

Suurin osa hakemuksista tehdään sähköisesti, osa kohteista vaatii postitse lähetettävän hakemuksen.  Useimmat korkeakoulut vaativat kielitodistuksen, esim. CEFR-kielitodistuksen. Todistuksia voi tilata Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksesta.

Takaisin ylös

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteellinen tiedekunta

Kysy lisätietoja oman tutkinto-ohjelmasi kv-koordinaattorilta.

Luonnontieteellinen tiedekunta

Yhteystiedot: Luonnontieteellisen tiedekunnan kv-koordinaattorin saavutat osoitteesta study.science(at)oulu.fi

 

Seuraava Erasmus+ ja Nordplus -vaihtohaku 1.-25.2.2021

Seuraava Erasmus- ja Nordplus -haku on 1.-25. helmikuuta 2021 ja koskee syyslukukauden 2021 ja kevätlukukauden 2022 vaihtopaikkoja.

Hakuprosessi:

Erasmus+ ja Nordplus -vaihtoihin hakeminen on kaksivaiheinen prosessi. Ensin haet vaihtoon täyttämällä sähköisen hakulomakkeen SoleMOVE-liikkuvuustietokannassa. Kun SoleMOVE-hakemuksesi on hyväksytty ja sinut on valittu vaihtoon Oulun yliopistosta, tulee sinun tehdä vielä hakemus vaihtoyliopistoon.​

Vaihtoinfo torstai 21.1.2021 klo 12:15-14:00 (Zoom)

Lisätietoa vaihtoon hakemisesta ja vaihtokohteista saat osallistumalla vaihtoinfoon. Seuraava vaihtoinfo pidetään Zoomin välityksellä torstaina 21.1.2021 klo 12:15-14:00. Infosta tiedotetaan tarkemmin tammikussa 2021. Kaikki vaihdosta kiinnostuneet ovat tervetulleita tulemaan kuuntelemaan infoon!

Edellisen vaihtoinfon esityksestä saat myös lisää tietoa vaihdon hakuprosessista. 

Vaihe 1: SoleMOVE-haku

 • Haussa olevat hakukohteet löydät SoleMOVEsta
 • Sähköinen hakemus tehdään SoleMOVEssa. Tarkemmat ohjeet katso SoleMOVE-ohje.
 • Hakemukselle laitetaan 1-3 kohdetta.
 • Hakemukseen liitetään vaihto-opintosuunnitelma jokaiseen hakukohteeseen. Kursseja valitaan noin 30 op/lukukausi. Suunnitelman pohjana voit käyttää valmista suunnitelmapohjaa. Hyväksytä opintosuunnitelma omaopettajallasi tai koulutussuunnittelijallasi. 
 • Hakemukseen liitetään englanninkielinen opintosuoritusote, jossa näkyy opintojen painotettu keskiarvo.  Suoritusotteen voi tilata tai hakea koulutuksen lähipalveluista
 • Myöhästyneitä ja puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakukriteerit

 • Opiskelijalla on oltava suoritettuna vähintään 55 opintopistettä vaihtoon lähtiesssä. Hakuvaiheessa opintoja voi olla vähemmän.
 • Opiskelijalta vaaditaan riittävää kielitaitoa: vähintään B2-taso englanninkielessä ja mahdollinen B1-taso muissa kielissä.

Vaihe 2: Kohdeyliopistoon hakeminen

 • Vaihtoon hyväksytty opiskelija vahvistaa (confirm) tai hylkää (cancel) ehdotetun vaihtokohteen SoleMOVEssa.
 • Vaihtokoordinaattori antaa opiskelijalle tarkemmat ohjeet siitä, kuinka vaihtokohteeseen haetaan.
 • Opiskelijan vastuulla on hakea vaihtokohteeseen ajoissa sekä hankkia vaihtokohteeseen tarvittavat liitteet (esimerkiksi mahdollinen kielitaitotodistus). Vaihtokohteiden hakuajat ja -ohjeet liitevaatimuksineen vaihtelevat ja ohjeisiin tulee tutustua hyvissä ajoin ennen hakemista. Kaikkien kohteiden ohjeet löydät vaihtokohteiden verkkosivuilta.
 • Useimmat korkeakoulut vaativat muun muassa CEFR-kielitodistuksen, kielitodistuksia voi tilata Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksesta.
 • Huomaathan, että vastaanottava korkeakoulu tekee lopullisen päätöksen siitä, hyväksytäänkö opiskelija vaihtoon.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunnan Erasmus+ ja Nordplus vaihdot

 • Haku on auki 15.9-30.9.2020, jolloin voit hakea keväälle 2021. Seuraava haku helmikuussa 2021.
 • KTK:n vaihtopaikat löytyvät täältä. Tiedostosta löytyy linkki yliopistoihin, vuosittaisten vaihtopaikkojen määrä ja vinkkejä kursseista/opintokokonaisuuksista
 • Tietoa apurahoista
 • Kasvatustieteiden tiedekunnan vaihtoasioiden koulutussuunnittelija on Jani Haapakoski, study.education(at)oulu.fi, puh. 0294 48 3715, huone KE225. Tapaamiajat toistaiseksi puhelimitse tai etäpalaverina. Voit katsoa sopivia tapaamisaikoja täältä (ehdota 2-3 aikaa spostilla)

Hakuohjeet:

 • Vaihtohaku on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa haetaan paikkaa ja toisessa vaiheessa itse kohteeseen. Vaihtopaikat jaetaan ensimmäisen vaiheen hakemusten perusteella. Jos saat paikan ensimmäisessä haussa, voit hakea kohdeyliopistoon ja saat apurahan.
 • Vaihtoon haetaan täyttämällä hakemus SoleMOVE-järjestelmään. Linkki Solemove-järjestelmään.
 • Valitse hakemukselle 2-3 vaihtokohdetta
 • Liitteeksi hakemukseen tarvitaan Learning Agreement-dokumentti (linkki learning agreement dokumenttiin), joka kuitenkin tehdään vain ensimmäiseksi valittuun kohteeseen. Learning Agreementtiin tehdään vapaamuotoinen opintosuunnitelma. Katso kohteiden kurssivalinta heidän nettisivuilta.
  • Opintosuoritusote keskiarvolla ei ole pakollinen liite KTKssa!
 • Haun tuloksssta ilmoitetaan parin viikon sisällä haun päättymisestä.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Kaikilla biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan opiskelijoilla on mahdollisuus hakea opiskelijavaihtoon ja suorittaa osa tutkintoon tulevista opinnoista ulkomaisessa korkeakoulussa. Erasmus-vaihtoon liittyvät asiat hoidetaan omassa tiedekunnassa ja muut vaihto-kohteet (kaukokohteet, ISEP, FIRST ja north2north-ohjelma) keskitetysti kansainvälisissä palveluissa.

Opiskelija voi hakeutua vaihtoon toisena opiskeluvuonna tai myöhemmin. Suositeltavin aika LuK-tutkintovaiheessa on kolmannen vuoden kevät. FM-tutkintovaiheessa suositeltavin aika on ensimmäisen vuoden syksy tai toinen vuosi. Opiskelija laatii vaihtoa varten opintosuunnitelman, jossa sovitaan etukäteen kuinka suoritettavat opinnot sisällytetään omaan tutkintoon. Ennen kuin haet vaihtoon, on tärkeää käydä keskustelemassa opintojesi edistymisestä ja opintosuunnitelmasta tiedekunnan kv-yhdyshenkilön Jari Heikkisen kanssa.

Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine has an Erasmus agreement with the following European universities:

Universität Wien, AUSTRIA,  2 students,  total 12 months (BSc, MSc),

BSc courses in English: some

MSc courses in English: many

List of programmes & courses in Directorate of studies 30 biology (includes courses in biochemistry)

 

Odense Universitet, DENMARK,  1 students,  total 12 months  (only MSc),

BSc courses in English:  some

MSc courses in English: many (MSc in Molecular bioscience)

Courses in english (Faculty of science):

         

Universität Leipzig, GERMANY, 2 students, each 6 months (MSc)

Course catalog Spring 2020

BSc courses in English: no

MSc courses in English: some, most courses will be given in English if international student attends

 

University of Würzburg, GERMANY, 4 students, total 40 months  (BSc, MSc, Doctoral)

BSc courses in English: no

MSc courses in English: courses will be given in English if international student attends

List of courses in English:

 

University of Antwerpen, BELGIUM,  1 students, total 6 months  (MSc) 

BSc courses in English: some

MSc courses in English:  MSc programmes:  Neurosciences, Infectous and tropical diseases, Molecular biology, Laboratory animal science

Agreement with Antwerpen will end on 30.9.2021.

 

Katholieke Universiteit Leuven, BELGIUM, 2 students total 12 months (BSc, MSc)

BSc courses in English: none

MSc courses in English:  Many MSc programmes in biochemistry-biosciences

Humanistinen tiedekunta

Humanistisen tiedekunnan Erasmus-vaihto

Humanistisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat voivat lähteä Erasmus-vaihtoon EU-maissa oleviin korkeakouluihin, joiden kanssa on tehty Erasmus-vaihtosopimus.

Jokainen opiskelija voi hakea vain oman oppiaineen tai sivuaineen Erasmus-vaihtopaikkoja. Kaikille avoimia ovat humanistisen tiedekunnan yhteiset vaihtokohteet. Muiden tiedekuntien opiskelijat eivät voi hakea humanistisen tiedekunnan Erasmus-kohteisiin.

Ruotsin kielen opiskelijoille on tarjolla myös Nordliks-vaihtopaikkoja Pohjoismaissa.

Humanistisen tiedekunnan kv.koordinaattori

Humanistisen tiedekunnan Erasmus- ja Nordliks-vaihtoja koordinoi Riitta Kataja, sähköposti: study.humanities(at)oulu.fi, riitta.kataja(at)oulu.fi, puhelin: 0294484050. Otathan yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse, myös Teams-palaveri on mahdollinen.

Seuraava Erasmus-haku 1.-.25.2.2021

Seuraavan kerran Erasmus-vaihtoon voi hakea 1.-25.02.2021, jolloin haetaan vaihtopaikkoja syyslukukaudelle 2021 ja kevätlukukaudelle 2022. Huomaathan, että vaihtojen toteutuminen riippuu lopullisesti senhetkisestä Corona-pandemian tilanteesta.

Luethan tarkkaan hakuohjeet alla olevasta hakuprosessiohjeesta.

Lista avoinna olevista kohteista (päivittyy tammikuussa 2021)

HUOM! Iso-Britannia on päättänyt jäädä pois Erasmus-ohjelmasta 2021 alkaen. Sopimusten jatko ja niiden rahoitus on avoin .

Vaihdossa suoritettavat opinnot

Vaihdossa voi suorittaa joko oman oppiaineeen kursseja tai jonkin tutkintoon hyväksyttävän sivuaineen. Alustava opintosuunnitelma pitää hyväksyttää omaopettajalla ja liittää SoleMOVE-hakemukseen.

Erasmus-vaihdon hakuprosessi

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun Erasmus-ja NOREK-vaihto

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijat voivat lähteä Erasmus-vaihtoon EU-maissa oleviin korkeakouluihin, joiden kanssa on tehty Erasmus-vaihtosopimus. Muiden tiedekuntien opiskelijat eivät voi hakea kauppakorkeakoulun Erasmus-paikkoja.

Kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat hakea myös pohjoismaisen NOREK-verkoston vaihtopaikkoja, jotka ovat auki samaan aikaan kuin Erasmus-vaihtopaikat.

Kauppakorkeakoulun vaihtokoordinaattori

Kauppakorkeakoulun Erasmus- ja NOREK-vaihtoja koordinoi koulutussuunnittelija Riitta Kataja, sähköposti: study.business(at)oulu.fi, riitta.kataja(at)oulu.fi, puhelin: 0294 484050. Otathan yhteyttä joko sähköpostilla tai puhelimitse. Myös Teams-palaveri on mahdollienen.

Seuraava Erasmus- ja NOREK-vaihtohaku helmikuussa 2021

Seuraava Erasmus- ja NOREK-haku on 1.-25. helmikuuta 2021 ja koskee syyslukukauden 2021 ja kevätlukukauden 2022 vaihtopaikkoja.

Kauppakorkeakoulun Erasmus-vaihtopaikat

Lista kevätlukukauden haettavana olevista Erasmus- ja NOREK-vaihtokohteista. Lista päivitetään ennen seuraavaa hakua.

HUOM! Iso-Britannia on päättänyt jäädä pois Erasmus-ohjelmasta 2021 alkaen. Sopimusten jatko ja niiden rahoitus on avoin .

Kauppakorkeakoulun NOREK-vaihtopaikat

Allaolevassa listassa ovat kaikki NOREK-vaihtokohteet. NOREK-vaihtokohteiden rahoitus  vaihtelee: osa partnereista on solminut yhteisen ERASMUS-vaihtosopimuksen ja niihin kohteisiin opiskelijaa koskevat Erasmus-ohjelman säännöt ja opiskelijoille maksetaan Erasmus-apuraha.  Muut NOREK-vaihtokohteet rajoittavat vaihto-opiskelijoiden vastaanottamista eli vaihtopaikka pitää erikseen tarkistaa. Lisäksi heille maksetaan NOREK-apuraha. Erasmus-apuraha on 470 e/kk ja NOREK-apuraha 200 e/kk + matka-apuraha 330 euroa (lukuvuoden 2020-21 tiedon mukaan). Huomiothan allaolevasta listasta tämän kun valitset NOREK-vaihtokohteita. NOREK-kohteet ovat lisäksi vahvistamattomia (TBC) kunnes vastaanottava yliopisto hyväksyy vaihdon.

Kannattaa myös huomioida, että Umeå University ja Syddansk Universitet ovat kohteita joihin voi hakea suoraan Oulun yliopiston oman Erasmus-sopimuksen kautta. Näihin kohteisiin on siis useampi vaihtopaikka.

RUOTSI

Stockholm Business School (University of Stockholm)ERASMUS
Umeå University ERASMUS
Linköping university ERASMUS

Lund university NOREK (TBC)
University of Gothenburg ERASMUS

TANSKA

Syddansk Universitet ERASMUS

NORJA

BI Norwegian Business School NOREK (TBC)
NHH Bergen NOREK (TBC)
NTNU (Norwegian University of Science and Technology) ERASMUS

ISLANTI

Reykjavik University ERASMUS
University of Iceland ERASMUS

Kauppatieteet KTK

Vaihdon ajoitus ja suoritettavat opinnot kandivaiheessa

Kandivaiheen vaihto-opinnoista pidettiin infosessio 15.10.2020. Kandivaiheen vaihtoinfosession materiaali löytyy täältä.

Kandivaiheen opiskelijoille suositeltava vaihtoaika on kolmannen vuoden syyslukukausi. Silloin kandivaiheen vaihdossa suoritetaan Global Perspectives-moduliin kuuluvat vapaavalintaiset 25 opintopistettä, joista 15 op on oltava kauppatieteellisiä opintoja. 10 op voi olla muita opintoja, esimerkiksi kieliä (ei harrastekursseja).

Kandivaiheen vaihdon siirtämistä seuraavalle keväälle ei suositella. Kandidaatiksi valmistuminen saattaa viivästyä, jos kursseja ei suoriteta normitetussa aikataulussa, ml. kandidaatin tutkielma.
Vaihdon voi siirtää keväälle, jos on opiskellut nopeutetulla aikataululla, on tullut hyväksytyksi maisteriohjelmaan ja kohde tarjoaa siihen liitettävia opintoja. Maisteritason kurssit eivät kuitenkaan aina ole mahdollisia kanditason opiskelijalle vaan edellyttävät kandidaatin tutkintoa. Tämä vaihtelee vaihtokohteittain.

Luethan tarkkaan allaolevat hakuohjeet.

Tarkat tiedot kandivaiheen vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksiluvusta löytyvät AHOT-Prosessi-sivulta.

Erasmus- ja NOREK-vaihdon hakuohje

Kauppatieteet KTM

Maisterivaiheen vaihto

Maisterivaiheen vaihtoon haettaessa opiskelijalla tulee olla KTK-tutkintoon kuuluvat opinnot suoritettuna ja yleensä myös vaihtokohteen vaatima KTK-tutkinto ennen vaihtoon lähtöä.

Maisteritasolla vaihtoon lähdettäessä on tehtävä omaan oppiaineeseen kuuluvia maisteritason kursseja 25-30 opintopistettä, jotka lähtökohtaisesti voidaan hyväksilukea tutkintoon.

Kurssisuunnitelma/Learning Agreement on tehtävä omaopettajan, oppiaineen vastuuhenkilön (taloustiede Sanna Huikari, markkinointi Hanna Komulainen, laskentatoimi Hannele Kantola, rahoitus Petri Sahlström ja kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen Sakari Sipola) tai maisteriohjelmien vastuuhenkilön Mari Juntusen kanssa.

Katso tarkemmat tiedot vaihtoopintojen hyväksilukemisesta AHOT-prosessi-sivulta.

Erasmus- ja NOREK-vaihdon hakuprosessi

Arkkitehtuuri

ARKKITEHTUURIN VAIHTO-OPINNOT

Vaihto-opiskeluun ulkomaisissa arkkitehtikouluissa on tarjolla useita eri vaihtoehtoja Erasmus- ja n.k. kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Vaihto-opiskelua suositellaan opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet vähintään kolme vuotta arkkitehtuuria. (Arkkitehtuurin yksiköllä ei ole voimassa olevia Nordplus-vaihtosopimuksia, pohjoismaiset arkkitehtikoulut ovat mukana Erasmus-ohjelmassa. )

Opiskelijavaihdossa ollaan yleensä joko yksi tai kaksi lukukautta. Vaihdossa suoritetut arkkitehtuurin opinnot hyväksiluetaan osaksi Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä suoritettavaa tutkintoa.

Ajankohtaista tietoa vaihto-opinnoista, hakuprosessista, kumppanikorkeakouluista ja apurahoista ym. löytyy yliopiston kv-palveluiden sivuilta.

Arkkitehdin tutkintoon kuuluvan harjoittelun voi myös suorittaa ulkomailla. Tutkinto-opiskelijoiden kansainväliseen työharjoitteluun voi hakea yliopistolta harjoitteluapurahaa.

Arkkitehtuurin yksikön erasmus+ vaihtopaikat 2020

 

Kaivos- ja rikastustekniikka

Kaivannaisala (geotieteet/kaivos- ja rikastustekniikka): ota yhteyttä tiedekunnan kv-koordinaattoriin.

Ruotsin kieli

Ruotsin kielen Nordliks-vaihto

Ruotsin kielen opiskelijoilla on mahdollisuus hakea Nordliks-verkoston vaihtokohteisiin Pohjoismaihin. Haku on auki aina samanaikaisesti Erasmus-haun kanssa kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja syyskuussa. Seuraava haku on 1.-25.02.2021, jolloin voi hakea vaihtoon syksyksi 2021 ja kevääksi 2022. Myös lyhyempiä vaihtoperiodeja voi hakea, jos vastaanottava yliopisto tarjoaa opintoja esimerkiksi kesän aikana.  Lue allaolevat ohjeet ja tee hakemus SoleMOVEen.

Nordliks-vaihtokohteet

Seuraavassa listassa ovat kaikki Nordliks-vaihtokohteet.

Nordliks-vaihdon rahoitus

Nordliks-vaihto-ohjelman rahoitus on muuttunut. Kaikki lukukaudeksi vaihtoon lähtevät opiskelijat saavat Erasmus-apurahan, joka on 470 e/kk. Tämä koskee kaikkia muita kohteita paitsi Kööpenhaminan Roskilden ja Färsaarten yliopistoja, joihin lähteville maksetaan Nordliks-apuraha. Samoin kaikille alle 3 kk:n vaihdoille maksetaan Nordliks-apuraha, joka on 200 e/kk + matka-apuraha.

Vill du bli utbytesstudent i Norden?

Nordplusnätverket Nordliks är ett utbytesavtal mellan institutioner för nordiska språk och nordisk litteratur. Det finns över 20 nordiska universitet att välja mellan. Du kan få Nordliks-utbytesplats efter att du har avlagt minst grundstudierna i svenska språket. Från och med höstterminen 2020 Nordliksutbytesstudenterna kan få Erasmus-bidrag, som är 470 euro/månad.

Att läsa i förväg: http://www.nordliks.net/infostudent.html

Så här går det till:

 1. Välj det önskade universitetet (se Nordliksutbytesinstitutioner), bekanta dig med kursutbudet där och visa ditt preliminära studieplan till lektor Kirsi Lepistö.
 1. Kontakta Nordliks-kontaktpersonen vid humanistiska fakultet (Riitta Kataja, riitta.kataja(at)oulu.fi).
 1. Fyll i Nordliks-blanketten (Ansökning om Nordliks-stipendium, gäller endast korta utbyte) och skicka blanketten till Nordliks-kontaktpersonen senast i mitten av februari (gäller följande hösttermin) eller i mitten av september (gäller följande vårtermin)..
 1. Fyll i  en ytterligare ansökan i SoleMOVE, där du bifogar studieplanet och studieutdraget. Obs. Utbytesstuderande kan också få studie- och bostadsbidrag från hemlandet.
 2. Ansökning om Nordliks-stipendium

 

 

Kemia

Kemian tutkinto-ohjelma:  Vaihto-opiskelu ja Erasmus+ harjoittelu

Vaihto-opiskelu ulkomailla on arvokas kokemus, joka avartaa opiskelijoiden näkemystä maailmasta ja vieraista kulttuureista. Se edistää kykyä ymmärtää monenlaisia ajattelutapoja, taitoja kommunikoida vierailla kielillä ja liikkua vapaasti uusissa ympäristöissä.  Ulkomailla opiskelu on olennainen osa akateemista ja ammatillista urakehitystä. Siksi myös Euroopan unioni edistää korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja opiskelijoiden liikkuvuutta vaihto-ohjelmiensa avulla.

Kemian tutkinto-ohjelman vaihtoasioista vastaa
FT Johanna Kärkkäinen, sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Lisätietoja vaihto-opiskelusta ja Erasmus+ harjoittelusta

Geotieteet

Kaivannaisala (geotieteet/kaivos- ja rikastustekniikka): ota yhteyttä tiedekunnan kv-koordinaattoriin.

Lääketieteen tekniikka TtM

Below we have listed possible exchange destinations for students of the Master´s Programme in Biomedical Engineering (FMed). For further information kindly contact exchange coordinator of the programme Heta Helakari (heta.helakari(at)oulu.fi). You can schedule a meeting time with her via email.  

Destinations in Europe (Erasmus):

Univesidade Nova de Lisboa, Lisbon, Portugal (Biomedical Engineering)

 • places: 2 master students (6mo/person)


Praha University of Technology, Czech republic (Faculty of Biomedical Engineering)

 • places: 1 bachelor, 1 master, and 1 doctoral student


Franche-Comte University, Besancon, France (Biomedical Engineering)

 • places: 2 master students (6mo/person)


Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia (Health Care Technology, School of Science)

 • places: 2 bachelor- and/or master students (5mo/person)

Englannin kieli

Lisätietoa Iso-Britannian kohteista:

Kentin yliopiston kursseista vain yksi voi olla kirjallisuuskurssi, loput on oltava lingvistiikkaa.

DeMontfortissa tarjolla olevat kurssit (tämänhetkinen tieto). Vaihto on mahdollinen vain joko syyslukukaudeksi tai koko vuodeksi. Pelkkä kevään vaihto ei siis ole mahdollinen.

Logopedia

Mikäli logopedian samoihin vaihtokohteisiin tulee useita hakemuksia, hakijoilta voidaan pyytää motivaatiokirje ja kutsua heidät haastatteluun varsinaisen hakuajan jälkeen. Tästä ilmoitetaan henkilökohtaisella sähköpostilla.

 

Arkeologia

Huom!

University of Amsterdam on perunut vaihdot kevätlukukaudelle 2021.

Saamelainen kulttuuri

Giellagas-instituutti on solminut Erasmus-opiskelijavaihtosopimuksen Norjan arktisen yliopiston (mm. Tromssa ja Alta) ja Saamelaisen korkeakoulun (Kautokeino) kanssa. Käytännössä sopimus tarkoittaa sitä, että Giellagas-instituutin opiskelijoiden on helppo päästä vaihtoon näihin korkeakouluihin. 

On myös olemassa suuri joukko muita vaihto-ohjelmia ja maita ympäri maailmaa, joihin voi hakea opiskelijavaihtoon. Lähtöolettamus on se, että opiskelijalle on oikeasti hyötyä ulkomailla suoritetuista opinnoista. Lähtijän pitää ottaa selville jo ennen vaihtoa mitä opintoja hän voi ulkomailla suorittaa.

Vaihto-ohjelmien omien apurahojen lisäksi Giellagas-instituutti on jakanut stipendejä ulkomaanvaihtoon lähtijöille mahdollisuuksien mukaan (n. 1500 €/vuosi).

Giellagas-instituutin kontaktihenkilö:

Marjatta Jomppanen
marjatta.jomppanen(at)oulu.fi
Puh. +358 50 308 0682

Saamen kieli

Giellagas-instituutti on solminut Erasmus-opiskelijavaihtosopimuksen Norjan arktisen yliopiston (mm. Tromssa ja Alta) ja Saamelaisen korkeakoulun (Kautokeino) kanssa. Käytännössä sopimus tarkoittaa sitä, että Giellagas-instituutin opiskelijoiden on helppo päästä vaihtoon näihin korkeakouluihin. 

On myös olemassa suuri joukko muita vaihto-ohjelmia ja maita ympäri maailmaa, joihin voi hakea opiskelijavaihtoon. Lähtöolettamus on se, että opiskelijalle on oikeasti hyötyä ulkomailla suoritetuista opinnoista. Lähtijän pitää ottaa selville jo ennen vaihtoa mitä opintoja hän voi ulkomailla suorittaa.

Huom. Vaihto-ohjelmien omien apurahojen lisäksi Giellagas-instituutti on jakanut stipendejä ulkomaanvaihtoon lähtijöille mahdollisuuksien mukaan (n. 1500 €/vuosi).

Giellagas-instituutin kontaktihenkilö:

Marjatta Jomppanen
marjatta.jomppanen(at)oulu.fi
Puh. +358 50 308 0682

Hyvinvointitekniikka

Below we have listed possible exchange destinations for students of the Medical and Wellness Technology/Biomedical Engineering. For further information kindly contact exchange coordinator of the programme Heta Helakari (heta.helakari(at)oulu.fi). You can schedule a meeting time with her via email.  

Destinations in Europe (Erasmus):

Univesidade Nova de Lisboa, Lisbon, Portugal (Biomedical Engineering)

 • places: 2 master students (6mo/person)


Praha University of Technology, Czech republic (Faculty of Biomedical Engineering)

 • places: 1 bachelor, 1 master, and 1 doctoral student


Franche-Comte University, Besancon, France (Biomedical Engineering)

 • places: 2 master students (6mo/person)


Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia (Health Care Technology, School of Science)

 • places: 2 bachelor- and/or master students (5mo/person)

Viimeksi päivitetty: 15.1.2021