International Student Barometer (ISB)

International Student Barometer (ISB) on kansainvälisille opiskelijoille suunnattu kysely, jolla kerätään palautetta mm. yliopiston antamista palveluista, opinnoista, vapaa-ajan asioista, jotta näitä voitaisiin kehittää ja parantaa. Kyselystä on tarjolla kaksi eri versiota. Ns. entry wave toteutetaan syksyllä opiskelijoiden vasta saavuttua yliopistoon, exit wave toteutetaan loppukeväästä/alkukesästä.

INSTU päättää kyselyn järjestämisestä erikseen vuosittain. ISB-kyselyn tuottaa iGraduate ja kysely on tarjolla sähköisesti. Koulutuspalvelut huolehtii kyselystä tiedottamisesta opiskelijoille. Kyselyn tulokset esitellään iGraduaten edustajan toimesta, kohderyhmänä on erityisesti kv-maisteriohjelmat, UniOGS sekä vaihto-opiskelun koordinaattorit.

Vuoden 2017 tulokset julkistetaan kevään 2018 aikana.

Viimeksi päivitetty: 25.2.2019