Lisensiaatin opinnäytetyö

Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluu loppuvaiheessa syventävät Tutkielma-opinnot, joissa kirjoitetaan opinnäytetyö. Tämän tutkielman laajuus on 20 opintopistettä. Tutkielmassa syvennetään ja sovelletaan oman alan teoreettista ja tutkimuksellista osaamista ohjaajan avulla. Opinnäytetyön lisäksi opiskelijan tulee suorittaa kypsyysnäyte, jossa arvioidaan sisällöllisen osaamisen lisäksi suomen tai ruotsin kielen kirjallista osaamista.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Lääketieteellinen tiedekunta

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Hammaslääketiede

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmassa syventävien opintojen tutkielmaan (20 op) sisältyy tutkimussuunnitelman ja ohjaussopimuksen laatiminen (091601S, 4 op), kirjallinen tutkielma, sen esittäminen sekä osallistuminen kaksi kertaa tutkimusseminaareihin (091602S, 16 op).

Opiskelijan on tutkintoa varten kirjoitettava kypsyysnäyte (040300A), joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäytteen voi suorittaa, kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Kypsyysnäyte tehdään Exam-järjestelmässä. Katso tähän liittyvät Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman ohjeet sivun Kypsyysnäyte Sinulle-sisällöstä.

 

Tutkielmainfo ja aiheen valinta

Hammaslääketieteen oppiaineet esittelevät tutkimusprojektejansa kaikille hammaslääketieteen opiskelijoille vuosittain loka-marraskuussa järjestettävässä infotilaisuudessa. Lisätietoa tutkimusprojekteista ja niihin liittyvistä tutkielman aiheista antavat oppiaineiden vastuuhenkilöt:

 

Hampaiston kehitys-ja oikomisoppi: Professori Pertti Pirttiniemi

Karies-ja juurenhoito-oppi ja lasten hammashoito: Professori Marja-Liisa Laitala 

Parodontologia ja geriatrinen hammaslääketiede: Professori Pekka Ylöstalo

Hammasproteesioppi ja kliininen purentafysiologia: Professori Kirsi Sipilä ja Ritva Näpänkangas

Suu- ja leukakirurgia: Professori György Sandor

Suuradiologia: Yliopistonlehtori Annina Sipola

Terveydenhuolto: Professori Marja-Liisa Laitala

Suupatologia ja suun limakalvosairaudet: Professori Tuula Salo

 

Tutkielman aiheen ja ohjaajan voi löytää myös valtakunnallisen Syväriportin kautta

(http://www.duodecim.fi/syvariportti/).

 

Ohjeet ja lomakkeet:

Lääketiede

Lääketieteen tutkinto-ohjelman syventäviin opintoihin sisältyy 20 opintopisteen laajuinen opinnäyte (080705S Tutkielma). Opiskelijan on tutkintoa varten kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opiskelija voi suorittaa kypsyysnäytteen, sen jälkeen kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Ohjeet Examista löytyvät: http://www.oulu.fi/opiskelijalle/sahkoinententti.

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opinnäytetöiden julkaisun periaatteet

Viimeksi päivitetty: 13.11.2020