Omaopettaja

Oulun yliopistossa jokaiselle uudelle opiskelijalle nimetään omaopettaja, joka ohjaa opiskelijaa vähintään kandivaiheen ajan. Omaopettajatoiminnan tavoitteena on varmistaa opintojen sujuva käynnistyminen sekä tukea opiskelijaa opintojen etenemisessä.

Omaopettaja neuvoo ja ohjaa opiskelijaa opintojen alkuvaiheessa ja perehdyttää opiskelijaa yhdessä pienryhmäohjaajan kanssa yliopisto-opintojen käytäntöihin. Omaopettaja on opiskelijan lähiohjaaja, joka osaa antaa tietoa myös muista opiskelijoille suunnatuista palveluista.

Omaopettaja seuraa opiskelijan opintojen etenemistä sekä tarjoaa tukea ja neuvontaa opiskelun solmukohdissa. Useimmissa tutkinto-ohjelmissa omaopettaja on myös opiskelijan HOPS-ohjaaja ja tukee opiskelijoita HOPS:n laadinnassa.

Jos et tiedä, kuka omaopettajasi on, voit kysyä hänen tietonsa tiedekuntasi koulutuksen lähipalvelusta.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Omaopettajatoiminta

Biokemian opiskelijoiden omaopettajina toimii n. 15 tiedekunnan tutkijaa - osa on professoreja, osa muita kokeneita tutkijoita. Koska tiedekunta on hyvin kansainvälinen, osa omaopettajistakin on suomea taitamattomia. Opintoja aloittaessasi tapaat oman omaopettajasi syyslukukauden aikana. Omaopettajan tehtävänä on opinto-ohjaajan ja chaperonien apuna omalta osaltaan auttaa sinua sellaisissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä, joissa esim. pienryhmäohjaajat ja muut opiskelijat eivät välttämättä pysty olemaan avuksi. Omaopettaja on eritoten sinun luottohenkilösi tai pysyvä kontaktihenkilösi tiedekuntaan koko opiskelujesi ajan - hänen kanssaan voit jutella mistä tahansa asiasta luottamuksellisesti. Jos omaopettaja ei osaa vastata kysymyksiisi, hän huolehtii apunasi, että tarvittavat vastaukset löytyvät. Omaopettaja myös auttaa sinua laatimaan, ja hyväksyy, henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) ja seuraa opintojesi edistymistä. Omaopettajan kanssa voit jutella esim. kurssivalinnoista silmällä pitäen omaa kiinnostuksen kohdettasi biokemian kentässä, tulevasta biokemistin työstä, hyödyntää hänen verkostoaan harjoittelu- tai kesätyöpaikkojen etsimisessä, tai porista niitä näitä vaikka kahvikupposen ääressä. Ota rohkeasti yhteyttä omaopettajaasi ja sovi tapaaminen, jos hän ovelle koputtaessasi sattuu olemaan kiireinen!

Chaperonitoiminta

Chaperonitoiminnan tarkoitus on auttaa uusia biokemian opiskelijoita tutustumaan biokemistin työnkuvaan sekä tiedekuntaamme. ”Chaperoni” tarkoittaa biokemiassa proteiinia tai muuta molekyyliä, joka auttaa proteiineja tulemaan toimiviksi - siitä nimi! Chaperonit ovat tiedekunnassa työskenteleviä tutkijoita, jotka esittelevät Oulun yliopiston biokemian ja molekyylilääketieteen tutkimusta ja sen eri osa-alueita, kuten rakennebiologiaa ja solubiologiaa. Opiskelijat pääsevät tutustumaan myös tutkimuksessa käytettäviin laitteisiin ja menetelmiin, mm. hiiva- ja bakteerisolujen, koe-eläinten sekä soluviljelyn käyttöön sekä proteiinirakenteiden tietokonemallinnukseen ja tekemään itse laboratoriotöitä neljässä eri työpajassa. Biokemistin jokapäiväiseen työnkuvaan laboratoriotutkimusten lisäksi, sekä biokemistin työhön akateemisen maailman ulkopuolella tutustutaan vapaamuotoisten keskustelujen ja esitysten kautta. Chaperonit ovat opiskelijoille linkki biokemistin käytännön työhön. Tuttuja kasvoja, joilta voi kysyä mitä tahansa biokemiaan, biokemistin työhön tai biokemian opiskeluun liittyvää asiaa.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun (OyKKK) omaopettajat ja pienryhmäohjaajat

 

Opintonsa lukuvuonna 2020-2021 aloittavat:

 
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma (KTK)

Omaopettaja (pienryhmäohjaajat):
Ryhmä 1: Mirjam Lehenkari (Juho Alahautala, Anna-Sofia Leppänen ja Taru Nygård)
Ryhmä 2: Jenni Jääskö (Aatos Mölsä ja Minttu Varis)
Ryhmä 3: Janne Lehto (Joona Alatorvinen ja Ida Juhannusvuori)
Ryhmä 4: Jouni Räihä (Milla Kaartinen ja Niina Kekkonen)
Ryhmä 5: Milkä Väinämö (Felix Kerola ja Laura Tamminen)
Ryhmä 6: Marika Tuomela-Pyykkönen (Jenni Haanpää ja Janne Junnelin)
Ryhmä 7: Eija-Liisa Heikka (Tatu Kurttila ja Milla Tervonen)
Ryhmä 8: Kaisu Jansson (Siiri Eteläaho ja Tuomas Kudjoi)
Ryhmä 9: Outi Merilahti (Meeri Kokkonen ja Tessa Manninen)

Laskentatoimen maisteriohjelma (erillisvalinta)

Omaopettaja (Pienryhmäohjaaja):
Hannele Kantola (Priyanka Sebastian)

Kansainvälisiset maisteriohjelmat

Koordinaattori/Omaopettaja (Kummit):
Taloustiede: Chao Ding (Russell King)
Laskentatoimi: Van Tran (Anh Nguyen)
Rahoitus: Asif Ruman (Thu Nguyen)
Markkinointi: Teck Ming Tan (A H M Shahariar Kabir)
Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen: Akram Boroun (Mickaël Magnan ja Dang Hoang Lan)

KTM-tutkinnon omaopettajat OyKKK:ssa KTK-tutkintoa suorittaville, joille on vahvistettu maisterivaiheen pääaine syksyllä 2020 sekä opiskelijoille, jotka siirtyvät suoraan maisterivaiheeseen

Omaopettajat:
Taloustiede : Mikko Vaaramo ja Chao Ding
Laskentatoimi: Anna Rossi ja Marjo Väisänen
Rahoitus: Asif Ruman ja Blessing Oyinlola
Markkinointi: Tero Huhtala ja Timo Pohjosenperä
Kv-liiketoiminnan johtaminen: Akram Hatami Boroun, Minna Ahokas ja Anna-Liisa Kaasila-Pakanen

 

Opintonsa lukuvuonna 2019-2020 aloittaneet:

 
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma (KTK)

Omaopettaja (pienryhmäohjaajat):
Ryhmä 1: Outi Merilahti (Eetu Häkkinen ja Kiia Kekäläinen)
Ryhmä 2: Suvi Kangasrääsiö (Ilari Käyhkö ja Ella Komulainen)
Ryhmä 3: Erkki Lassila (Juho Toratti ja Emilia Hoikkaniemi)
Ryhmä 4: Jenni Jääskö (Severi Kurtti ja Mea Pulliainen)
Ryhmä 5: Tomi Alaste (Sami Juvonen ja Emma-Noora Pihlajaniemi)
Ryhmä 6: Timo Pohjosenperä (Juho Kuiri ja Vilma Kauppila)
Ryhmä 7: Milka Väinämö (Rami Paukkunen ja Katriina Salmela)
Ryhmä 8: Janne Lehto (Samuli Virtanen ja Mari Pekkala)
Ryhmä 9: Kaisu Jansson (Teemu Rojo ja Tuulia Kinnunen)

Laskentatoimen maisteriohjelma (erillisvalinta)

Omaopettaja (Pienryhmäohjaaja):
Sinikka Moilanen; tilalla Hannela Kantola (Ella Rantamaa)

Kansainvälisiset maisteriohjelmat

Koordinaattori/Omaopettaja (Kummi):
Taloustiede: Chao Ding (Hong Dang)
Laskentatoimi: Van Tran (Thi Ngoc Han Nguyen)
Rahoitus: Asif Ruman (Le Ngoc Thao Tran)
Markkinointi: Tan Teck Ming (Jenna Suorsa)
Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen: Marianne Ylilehto ja Hanna Okkonen (Syeedul Al-amin ja Jutta Kangas)

KTM-tutkinnon omaopettajat OyKKK:ssa KTK-tutkintoa suorittaville, joille on vahvistettu maisterivaiheen pääaine syksyllä 2019 sekä opiskelijoille, jotka siirtyvät suoraan maisterivaiheeseen

(Pääaine: Omaopettajat):
Taloustiede: Sanna Huikari
Laskentatoimi: Kristiina Henttu-Aho ja Marjo Väisänen
Rahoitus: Asif Ruman
Markkinointi: Tero Huhtala ja Hannu Torvinen
Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen: Kaisu Jansson (Nina Lunkka ei enää töissä OYKKK)

Pääainekohtaiset omaopettajat vanhan rakenteen (opinnot aloitettu 2013 tai aikaisemmin) mukaan opiskelijoille

(Pääaine: Omaopettaja):
Taloustiede: Mikko Vaaramo
Laskentatoimi: Hannele Kantola
Rahoitus: Mirjam Lehenkari
Markkinointi: Eeva-Liisa Oikarinen
Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen: Tuure Haarjärvi

Humanistinen tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunnan omaopettaja-asiaa

Työkaluja omaopettajille sekä ohjeita esimerkiksi HOPS-keskusteluun löytyy linkin takaa löytyvältä padlet-alustalta.

Tietotekniikka

Tietotekniikan omaopettajat

Omaopettajat toimivat opiskelijoiden lähimpänä linkkinä opetushenkilökuntaan opintojen alusta lähtien aina valmistumiseen saakka. Omaopettajat vastaavat opiskelijoiden henkilökohtaisista opintosuunnitelmista (HOPS) sekä ovat tavattavissa henkilökohtaista ohjausta varten. Omaopettajat myös järjestävät yhteisiä tilaisuuksia opiskelijoille.

Omaopettajatoiminnan yhdyshenkilönä toimii Riku Hietaniemi.  Riku toimii myös ICT-muuntokoulutuksen tietotekniikan maisteriohjelmassa 2018 aloittaneiden omaopettajana.

Vuosikurssin 2020 omaopettajat

5-vuotinen tutkinto-ohjelma:

OMAOPETTAJA PIENRYHMÄOHJAAJA

Anja Keskinarkaus    kaikki ryhmät

Santeri Hyvärinen
Aleksi Tuovinen
Martti Mourujärvi
Eemeli Häyrynen
Akseli Uunila
Severi Pitkänen

2-vuotinen maisteriohjelma, syksyllä 2020 aloittavat:

Omaopettajana toimii Riku Hietaniemi (virkavapaalla), sijaisena Anja Keskinarkaus.

2-vuotinen kansainvälinen maisteriohjelma, syksyllä 2020 aloittavat:

Omaopettajana toimii Anabela Goncalves Gerenguer

Vuosikurssin 2019 omaopettajat

5-vuotinen tutkinto-ohjelma:

OMAOPETTAJA PIENRYHMÄOHJAAJA
Ilkka Hautala  Vappu Schroderus
Ella Peltonen  Anssi Uistola
Pekka Sangi  Roosa Risto
Aku Visuri  Katri Säily
Henna Tiensuu  Lassi Perälä
Anna-Mari Wartiainen  Markus Kyllönen

 

2-vuotinen maisteriohjelma, syksyllä 2019 aloittavat:

Omaopettajana toimii Pekka Siirtola

2-vuotinen kansainvälinen maisteriohjelma, syksyllä 2019 aloittavat:

Omaopettajana toimii Anja Keskinarkaus

Vuosikurssin 2018 omaopettajat

OMAOPETTAJA PIENRYHMÄOHJAAJA
Antti Isosalo  Kalle Suvanto
Juha Partala  Mikael Malmi
Pekka Sangi  Janne Eskola
Pekka Siirtola  Jenna Onnela
Henna Tiensuu  Tatu Lehtola
Aku Visuri  Riina Annunen

Vuosikurssin 2017 omaopettajat

OMAOPETTAJA PIENRYHMÄOHJAAJA
Teemu Leppänen Arttu Pulkkinen
Juha Partala Eetu Huusko
Pekka Siirtola Jouni Lammi
Henna Tiensuu Olli Törrönen
Aku Visuri Topi Kurtelius

Vuosikurssin 2016 omaopettajat

OMAOPETTAJA PIENRYHMÄOHJAAJA
Marko Jurmu  Atte Jauhiainen
Markus Ylimäki Juho-Pekka Sipola
Ilkka Hautala Kristian Ängeslevä 
Heli Koskimäki Ville Karsikko 
Juha Ylioinas Pekka Okkonen 
Riku Hietaniemi Joonas Soudunsaari
  Iqrar Ahmed (BME)
  Ahsan Manzoor (CSE)
  Muhammad Awais Aslam (CSE)
  Vaihto-opiskelijoiden pienryhmäohjaajat
  Bilal Khawaja (Syksy 2016)
  Khan Hamza (syksy 2016)
  Åkerlund Dan (syksy 2016)
  Hong Zimeng (Kevät 2017)
  Javed Muhammad Yasir (Kevät 2017)
  Tahir Ali Raza (Kevät 2017)

 

Vuosikurssin 2015 omaopettajat

OMAOPETTAJA PIENRYHMÄOHJAAJA
Ilkka Hautala Niklas Riikonen
Marko Jurmu Erkka Mäkinen
Anja Keskinarkaus Lauri Haverinen
Heli Koskimäki Zacharias Hellberg
Satu Tamminen Samuli Körkkö
Juha Ylioinas Janne Körkkö
  Kushal Kumar (CSE)
  Aleksander Samodelkin (CSE)
  Zhanna Sarsenbayeva (CSE)
  Iman Alikhani (BME)
  Vaihto-opiskelijoiden pienryhmäohjaajat
  Taru Järvelä (Syksy 2015)
  Kai Wang (syksy 2015)
  Haejong Dong (Kevät 2016)
  Jilin Yang (Kevät 2016)
  Mohamed Abrado (Kevät 2016)

 

Vuosikurssin 2014 omaopettajat

OMAOPETTAJA PIENRYHMÄOHJAAJA
Riku Hietaniemi Erkka Mäkinen
Anja Keskinarkaus Lasse Hyyryläinen
Mika Oja Heikki Kaarlela
Susanna Pirttikangas Arttu Nivala
Markus Ylimäki Uula Ranta
Juha Ylioinas Olli Kauppila
 

 

Vuosikurssin 2013 omaopettajat

Omaopettaja Pienryhmäohjaaja
Riku Hietaniemi Antti Möttönen
Susanna Pirttikangas Eero Huhtelin
Satu Tamminen Teemu Partanen
Markus Ylimäki Uula Ranta
Mika Oja Salla Laivamaa
Juha Ylioinas Nemanja Vukota

 

Vuosikurssin 2012 omaopettajat

Omaopettaja Pienryhmäohjaaja
Riku Hietaniemi Oula Kuuva, Antti Möttönen
Simo Hosio Joonas Nikula, Visa Seppänen
Juha Ylioinas Esa Jääskelä, Miika Keisu
Daniel Herrera Nemanja Vukota
Satu Tamminen Matti Pulkkinen
Jukka Kortelainen Toni Valtanen
Susanna Pirttikangas Olli Vuolteenaho
Mika Rautiainen Aku Visuri

 

Vuosikurssin 2011 omaopettajat

 • Heikkinen Arto (Heikkilän, Keisun, Kerosen sekä Kinnusen pienryhmäohjaajat)
 • Puuperä Rauli (Lammen, Lankisen ja Lassilan pienryhmäohjaajat)
 • Ylioinas Juha (Lehtosaaren, Partalan ja Vuolteenahon pienryhmäohjaajat)

Pienryhmäohjaajat ja -ryhmät löytyvät myös OTiTin sivuilta.

 

Tietojenkäsittelytiede

Omaopettajat

Tutor-koordinaattori Helena Tokkonen toimii omaopettajayhdyshenkilönä, joka koordinoi ja kehittää omaopettajatoimintaa yhdessä omaopettajien kanssa.

 

Viisivuotista tutkinto-ohjelmaa (LuK+FM) suorittavien omaopettajat

2020 aloittavat

 • Olli Korhonen, kaikki opiskelijat

2019 aloittavat

 • Raija Halonen
 • Juha Iisakka
 • Antti Juustila
 • Mikko Rajanen
 • Leevi Rantala

2018 aloittavat

 • Arto Lanamäki
 • Mari Karjalainen
 • Markus Kelanti
 • Olli Korhonen
 • Markku Kekkonen

2017 aloittavat

 • Jouni Lappalainen
 • Ilkka Räsänen
 • Antti Siirtola
 • Ari Vesanen
 • Karin Väyrynen

2016 aloittaneet

 • Raija Halonen
 • Juha Iisakka
 • Antti Juustila
 • Mikko Rajanen

2015 aloittaneet

 • Arto Lanamäki
 • Jouni Markkula
 • Seppo Pahnila
 • Leena Ventä-Olkkonen

2014 aloittaneet

 • Ari Vesanen
 • Jouni Lappalainen
 • Ilkka Räsänen
 • Tonja Molin-Juustila
 • Antti Siirtola

Kaksivuotisia maisteriohjelmia (FM) suorittavien omaopettajat

2020  aloittavat

 • Olli Korhonen
 • Karin Väyrynen (GS3D)

2019  aloittavat

 • Piiastiina Tikka
 • Nataliya Schevchuk (GS3D)
 • Minna Isomursu (EMSE)

2018  aloittavat

 • Fanny Vainionpää
 • Michael Oduor (GS3D)
 • Muhammad Ovais Ahmad (EMSE)

2017 aloittavat

 • Liisa Kuonanoja
 • Shao Xiuyan
 • Muhammad Ovais Ahmad (EMSE)

2016 aloittaneet

 • Iikka Paajala
 • Michael Odour (GS3D)
 • Burak Turhan (EMSE)

2015 aloittaneet

 • Raija Halonen
 • Marianne Kinnula
 • Markku Oivo
 • Burak Turhan

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Omaopettajat ja pienryhmäohjaajat

Omaopettajat toimivat opiskelijoiden lähimpänä linkkinä opetushenkilökuntaan opintojen alusta lähtien aina valmistumiseen saakka. Omaopettajat vastaavat opiskelijoiden henkilökohtaisista opintosuunnitelmista (HOPS) sekä ovat tavattavissa henkilökohtaista ohjausta varten. Omaopettajat myös järjestävät yhteisiä tilaisuuksia opiskelijoille. Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelman omaopettajatoimintaa koordinoi Timo Kokkonen.

  Lisäksi elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma järjestää kaikille uusille opiskelijoille pienryhmäohjausta. Ohjaus alkaa opintojen ensimmäisenä päivänä ja kestää intensiivisimmillään ensimmäisen opiskelusyksyn.

  Pienryhmäohjaajina toimivat tutkinto-ohjelman vanhempien vuosikurssien opiskelijat, jotka yliopisto on kouluttanut tehtäväänsä. Pienryhmäohjaajan johdolla uudet opiskelijat tutustuvat noin 10 hengen ryhmissä omaan opiskelualan, tiedekunnan ja koko yliopiston käytäntöihin, mutta ennen kaikkea opiskelukavereihin ja Ouluun. Näin kauempaakin muuttanut saa nopeasti uusia kavereita ja kotiutuu paitsi yliopistolle myös Ouluun.

  Omaopettaja ja pienryhmäohjaajat 2020 aloittaneille opiskelijoille:

  5-vuotinen tutkinto-ohjelma:

  OMAOPETTAJA PIENRYHMÄOHJAAJA

  Timo Kokkonen,
  kaikki ryhmät

  Elmo Pakaslahti
  Aleksi Uusitalo
  Pietari Jokela
  Waltteri Alatalo
  Samuli Nikkilä
  Elina  Mannermaa
  Leevi Hurnanen
  Harri Joona


  2-vuotinen kansainvälinen maisteriohjelma, syksyllä 2020 aloittavat:

  Omaopettajana toimii Kari Kärkkäinen

  Omaopettajat 2019 aloittaneille opiskelijoille:

  Anssi Mäkynen

  Jussi Putaala

  Jukka Lahti

  Johanna Vartiainen

  Timo Kokkonen

  WCE

  Kari Kärkkäinen

   

  2018 aloittaneet:

  Omaopettaja                               Pienryhmäohjaajat
  Ilkka Nissinen Melander Jakob ja Matila Vili
  Kari Remes Alakastari Toni ja Niemi Mikael
  Markus Berg Kivijakola Juho ja Vainionpää Matti
  Merja Teirikangas Laiti Malla ja Patana Joonas

  2017 aloittaneet:

  Omaopettaja Pienryhmäohjaajat
  Juha Hagberg Henri Rautio ja Eero Sankila
  Heikki Karvonen Laura Rinne ja Leevi Halme
  Janne Lauri Janne Kilponen ja Johannes Pakanen
  Marko Neitola Ilmari Nousiainen ja Olavi Sihvonen

  2016 aloittaneet:

  Omaopettaja                               Pienryhmäohjaajat
  Nissinen Jan Karppinen Riku ja Liakka Mikko
  Juha Saarela Afflekt Arttu
  Merja Teirikangas Halme Leevi ja Vuopio Heikki
  Joonas Kokkoniemi Autio Elina ja Rinne Laura

  2015 aloittaneet:

  Omaopettaja                               Pienryhmäohjaajat
  Aikio Janne Petri Lukkarinen ja Antti Rytilahti
  Teemu Myllylä Valtteri Lehtisalo ja Teemu Liuski
  Jarkko Puustinen Jori Rautava ja Henri Vehkala
  Mariella Särestöniemi Elina Autio ja Laura Rinne

  Vuosikurssin 2014 omaopettajat:

  Vuosikurssin 2013 omaopettajat:

  Vuosikurssin 2012 omaopettajat:

  Vuosikurssien 2010 ja 2011 omaopettajat:

  Kansainvälisen WCE-maisteriohjelman omaopettaja

  Lääketieteen tekniikka DI

  Kaikki vuosikurssit

  Tiina Seppänen

  Luokanopettaja, KK ja KM

  KTK:n luokanopettajaopiskelijoiden omaopettajat lukuvuonna 2020-2021 aloittaville opiskelijoille:

  Kandi

  • LO 20A Jari Laru
  • LO 20B Minna Sääskilahti
  • LO 20C Marja Ervasti
  • LO 20D Matti Lukkari
  • LO 20E Emilia Manninen
  • LO 20F Timo Pinola
  • ITE 20 Katri Jokikokko

  Maisteri

  • LO 17A Minna Myllykangas
  • LO 17B Minna Vastimo
  • LO 17C Susanna Takalo
  • LO 17D Anne Pellikka
  • TAIKA 17 Hannu Heikkinen
  • TEKNO 17 Jaakko Nykänen
  • ITE 17 Katri Jokikokko

  KTK:n luokanopettajaopiskelijoiden omaopettajat lukuvuonna 2019-2020 aloittaville opiskelijoille:

  Kandi

  • LO-19A Tapio Tenhu
  • LO-19B Emilia Manninen
  • LO-19C Juha-Matti Turpeinen
  • LO-19D Minna Uitto
  • TAIKA-19 Minna Myllykangas
  • TEKNO-19 Essi Vuopala, lkv. 20-21 Aino-Maaria Rautenbach/ Jari Laru
  • ITE-19 Audrey Paradis

  Maisteri

  • LO-19E Minna Sääskilahti
  • LO-16A Matti Lukkari
  • LO-16B Jari Laru
  • LO-16C Heidi Filppa
  • TAIKA-16 Marja Ervasti
  • TEKNO-16 Jaakko Nykänen
  • ITE-16 Magda Karjalainen

  KTK:n luokanopettajaopiskelijoiden omaopettajat lukuvuonna 2018-2019 aloittaville opiskelijoille:

  • LO-18A Leena Hartikka
  • LO-18B Niina Loukkola
  • LO-18C Heidi Filppa
  • LO-18D Ari Rahikkala
  • TAIKA-18 Tapio Tenhu
  • TEKNO-18 Jari Laru
  • ITE-18 Katri Jokikokko
  • LO-18E Minna Sääskilahti

  Varhaiskasvatus, KK ja KM

  KTK:n varhaiskasvatuksen opiskelijoiden omaopettajat lukuvuonna 2020-2021 aloittaville opiskelijoille:

  Kandi

  • VAKA 20A Jaakko Moilanen
  • VAKA 20B Pirjo Suvilehto
  • VAKA 20C Virve Keränen
  • VAKA 20 D Riikka Kess
  • VAKA 20E Eeva-Maria Korhonen-Jokinen
  • VAKA 20F Jaana Keränen
  • VAKA 20G Paula Loukkola

  Maisteri

  • Anna-Maija Puroila
  • Jaakko Moilanen
  • Outi Ylitapio-Mäntylä

  KTK:n varhaiskasvatuksen opiskelijoiden omaopettajat lukuvuonna 2019-2020 aloittaville opiskelijoille:

  • VAKA-19A Riikka Kess
  • VAKA-19B Eeva-Maria Korhonen-Jokinen
  • VAKA-19C Marjo Mäntyjärvi
  • VAKA-19D Mari Huhtala
  • VAKA-19E Taina Kyrönlampi
  • VAKA Lisäkoulutus Jenni Palomaa

  KTK:n varhaiskasvatuksen opiskelijoiden omaopettajat lukuvuonna 2018-2019 aloittaville opiskelijoille:

  • VAKA-18A Satu Karjalainen
  • VAKA-18B Taina Kyrönlampi
  • VAKA-18C Jaana Juutinen
  • VAKA-18D Asko Pekkarinen
  • VAKA-18E Marjo Mäntyjärvi
  • VAKA lisäkoulutus Paula Loukkola

  Suomen kieli

  Jokainen suomen kielen opiskelija saa omaopettajan opintojensa alussa. Omaopettajat arvotaan uusien opiskelijoiden perehdyttämistilaisuudessa syksyn alussa. 

  Omaopettajat lukuvuonna 2020-2021:

  Maria Frick, Niina Kunnas, Maija Saviniemi ja Katja Västi

  Omaopettajat lukuvuonna 2019-2020:

  Maria Frick, Niina Kunnas, Maija Saviniemi, Jari Sivonen ja Katja Västi

  Opintoneuvontaa antavat omaopettajien lisäksi kaikki suomen kielen oppiaineen opettajat. Jos sinulla on kysyttävää yksittäisestä opintojaksosta, ota yhteyttä sen vastuuopettajaan. Sivuaineopiskelijoille järjestetään yleensä vuosittain erillinen tiedotustilaisuus.

  Tieteiden ja aatteiden historia

  Yleistä opinto-ohjausta antavat Erkki Urpilainen ja Maija Kallinen. 

  Aloitusvuosi Omaopettajat
  2020 Erkki Urpilainen
  2019  Maija Kallinen, maisterivaihe: Petteri Pietikäinen
  2018 Erkki Urpilainen
  2017 Maija Kallinen
  2016 Erkki Urpilainen
  2015 Erkki Urpilainen

  Historia

  Historian omaopettajat

  Aloitusvuosi Omaopettajat
  2020 Matti Enbuske ja Matti Salo
  2019 Markku Hokkanen ja Matti Mäntylä (Ritva Kylli)
  2018 Seija Jalagin ja Henry Oinas-Kukkonen
  2017 Matti Enbuske ja Matti Salo
  2016 Markku Hokkanen ja Ritva Kylli
  2015 Matti Enbuske ja Seija Jalagin; maisterivaihe: Tiina S. Kinnunen

  Informaatiotutkimus

  Informaatiotutkimuksen omaopettajat 

  Vuonna 2020 aloittaneet opiskelijat

  • Terttu Kortelainen
  • Heidi Enwald

  Vuonna 2019 aloittaneet opiskelijat

  • Heidi Enwald
  • Aira Huttunen

  Vuonna 2018 aloittaneet opiskelijat

  • Heidi Enwald
  • Anna-Maija Huhta 

  Vuonna 2017 aloittaneet opiskelijat

  • Anna-Maija Huhta
  • Anna Suorsa

  Vuonna 2016 aloittaneet opiskelijat

  • Anna-Maija Huhta
  • Terttu Kortelainen

  Vuonna 2015 aloittaneet opiskelijat

  • Maija-Leena Huotari
  • Terttu Kortelainen

  Vuonna 2014 aloittaneet opiskelijat

  • Noora Hirvonen

  Opinto-ohjausta antaa myös informaatiotutkimuksen opintoneuvoja yliopistonlehtori Terttu Kortelainen (GF327), puh. 0294 48 3355

   Kulttuuriantropologia

   Omaopettajana kulttuuriantropologian oppiaineessa toimii yliopistonlehtori Anneli Meriläinen-Hyvärinen

   Englannin kieli

   English

   All the incoming major subject students are assigned also a teacher tutor.

   General study guidance

   Saksan kieli ja kulttuuri

   Omaopettajat saksan kielessä ja kulttuurissa ovat Sabine Grasz ja Satu Selkälä.

   Kirjallisuus

   Kirjallisuuden omaopettajat

   Lukuvuonna 2020-2021

   Lukuvuonna 2019-2020

   Prosessi- ja ympäristötekniikka

   Erityispedagogiikka, KK ja KM

   KTK:n erityispedagogiikan opiskelijoiden ja varhaiskasvatuksen erityisopettajaopiskelijoiden omaopettajat lukuvuonna 2020-2021 aloittaville opiskelijoille:

   Kandi

   • ERKKA 20 Marko Kielinen

   Maisteri

   • VEO 20 Elina Viljamaa
   • ERKKA 17 Leila Kairaluoma

   KTK:n erityispedagogiikan opiskelijoiden ja varhaiskasvatuksen erityisopettajaopiskelijoiden omaopettajat lukuvuonna 2019-2020 aloittaneille opiskelijoille:

   Kandi:

   • Erkka-19 Nina Heräjärvi

   Maisteri

   • VEO-19 Elina Viljamaa
   • Erkka-16 Marko Kielinen

   KTK:n erityispedagogiikan opiskelijoiden ja varhaiskasvatuksen erityisopettajaopiskelijoiden omaopettajat lukuvuonna 2018-2019 aloittaneille opiskelijoille:

   • Erkka-18 Riikka Sirkko
   • VEO-18 Elina Viljamaa

   Intercultural Teacher Education, BA, MA

   Omaopettajat lukuvuonna 2020-2021 aloittaville ITE-opiskelijoille:

   Kandi:

   • ITE 20 Katri Jokikokko

   Maisteri:

   • ITE 17 Katri Jokikokko

   Omaopettajat lukuvuonna 2019-2020 aloittaneille ITE-opiskelijoille:

   Kandi

   • ITE-19: Audrey Paradis

   Maisteri

   • ITE-16: Magda Karjalainen

   Omaopettajat lukuvuonna 2018-2019 aloittaneille ITE-opiskelijoille:

   Kandi

   • ITE-18: Katri Jokikokko

   Kasvatustiede/ Kasvatuspsykologia, KK ja KM

   KTK:n kasvatustieteen opiskelijoiden omaopettajat lukuvuonna 2020-2021 aloittaville opiskelijoille:

   Kandi:

   • KAKO/KAPSY 20 Teemu Hanhela ja Teemu Suorsa

   Maisteri:

   • KAKO 17 Kimmo Kontio
   • KAPSY 17 Heli Kiema-Junes

   KTK:n kasvatustieteen opiskelijoiden omaopettajat lukuvuonna 2019-2020 aloittaville opiskelijoille:

   • KAKO-19 Virva Siira

   KTK:n kasvatustieteen opiskelijoiden omaopettajat lukuvuonna 2018-2019 aloittaville opiskelijoille:

   • KAKO-18 Kimmo Kontio
   • KAPSY-18 Teemu Suorsa

   Musiikkikasvatus, KK ja KM

   KTK:n musiikkikasvatuksen omaopettajat lukuvuonna 2020-2021 aloittaville opiskelijoille:

   Kandi

   • MUKO 20 Markku Pehkonen

   Maisteri

   • MUKO 17 Nina Jokela

   KTK:n musiikkikasvatuksen omaopettajat lukuvuonna 2019-2020 aloittaville opiskelijoille:

   Kandi

   • MUKO-19: Katja Sutela

   Maisteri

   • Muko-16: Jussi Jaako

   KTK:n musiikkikasvatuksen omaopettajat lukuvuonna 2018-2019 aloittaville opiskelijoille:

   • Muko-18: Nina Jokela 28.2.2021 asti (Heljä Pylvänäinen)

   Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma, KM

   KTK:n omaopettajat lv. 2019-2020 aloittaneille opiskelijoille:

   • EDGLO-19 Magda Karjalainen
   • LET-19 Niina Impiö
   • VAKA/KT-16 Asko Pekkarinen
   • VAKA/KT-16 Jaakko Moilanen
   • KAKO-16 Teemu Hanhela

   KTK:n omaopettajat lv. 2018-2019 aloittaneille opiskelijoille:

   • EDGLO-18 Magda Karjalainen
   • LET-18 Niina Impiö
   • VAKA Asko Pekkarinen
   • VAKA Jaakko Moilanen
   • KAPSY/KT Teemu Suorsa
   • KT Veli-Matti Ulvinen

   Logopedia

   Logopedian omaopettajat:

   2020 aloittavat: Soile Loukusa, Elina Niemitalo-Haapola ja Kaisu Heinänen

   2019 aloittavat: Elina Niemitalo-Haapola, Sini Haapala ja Kaisu Heinänen (maisterivaihe)

   2018 aloittaneet: Elina Niemitalo-Haapola ja Elisa Heikkinen

   2017 aloittaneet: Leila Paavola- Ruotsalainen ja Elisa Heikkinen

   2016 aloittaneet: Anneli Yliherva, Terhi Hautala ja Elisa Heikkinen

    

   Ruotsin kieli

   Ruotsin kielen omaopettajat:

   2020 aloittavat: Elisa Risto ja Anne Saarijärvi

   2019 aloittavat: Anne Saarijärvi ja Elisa Risto 

   2018 aloittaneet: Riitta Kosunen ja Kirsi Lepistö

   2017 aloittaneet: Anne Saarijärvi, Riitta Kosunen ja Kirsi Lepistö

   2016 aloittaneet: Riitta Kosunen ja Kirsi Lepistö

   2015 aloittaneet: Kirsi Lepistö ja Elisa Risto

    

   Saamen kieli

   Saamen kielen omaopettajat:

   Koltansaame: Marjatta Jomppanen, marjatta.jomppanen(at)oulu.fi, +358 50 308 0682

   Pohjoissaame: Marjatta Jomppanen, marjatta.jomppanen(at)oulu.fi, +358 50 308 0682

   Inarinsaame: Mervi Sistonen, mervi.sistonen(at)oulu.fi, +358 50 574 9280.

    

   Saamelainen kulttuuri

   Saamelaisen kulttuurin omaopettaja on Anni-Siiri Länsman, anni-siiri.lansman(at)oulu.fi, +358 40 518 3781

   Arkeologia

   Arkeologian omaopettajat

   Aloitusvuosi Omaopettajat
   2020 Timo Ylimaunu
   2019 Heli Maijanen
   2018 Heli Maijanen
   2017 Timo Ylimaunu
   2016 Timo Ylimaunu
   2015 Timo Ylimaunu

   Tiedeviestintä, FM

   Tiedeviestinnän maisteriohjelma (uudet opiskelijat aloittavat joka toinen vuosi)

   Omaopettajana toimii yliopistonlehtori Jari Sahlgren.

   Tuotantotalous

   Tuotantotalouden alan omaopettajat

   Omaopettajat nimetään jokaiselle aloittavalle opiskelijalle. Omaopettajan tehtävä on tukea ja seurata opintojen etenemistä sekä hyväksyä HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma). Omaopettaja ohjaa opintojen sisällöllisissä asioissa ja tukee ammatillisessa kasvussa.

   Onko omaopettajan nimi hukassa? Omaopettajan nimen voi tarkistaa WebOodista, kun lähettää HOPS:n tarkastukseen, nimi on ensimmäisenä listalla. Mikäli omaopettajan nimeä ei löydy, ota yhteyttä koulutussuunnittelijaan (tuotantotalous). Lähetä viesti osoitteeseen study.technology (at) oulu.fi ja viestiin aiheeksi "TUTA Omaopettaja?".

   e-mail: etunimi.sukunimi (at) oulu.fi

   5 - vuotinen koulutus (kandi + DI-vaihe)

   Kandivaiheessa, opintojen aloitusvuoden mukaan

   • 2020: Joni Koskinen, Tommi Pauna ja Juha-Antti Rankinen
   • 2019: Hannele Lampela, Henna Longi ja Henri Jounila
   • 2018: Päivi Kekkonen ja Tero Leppänen 
   • 2017: Janne Härkönen ja Maria Lindholm
   • 2016: Osmo Kauppila ja Arto Reiman
   • 2015 tai aiemmin: Henri Jounila, Osmo Kauppila ja Arto Reiman
   DI-vaiheessa, kandidaatin tutkinnon suoritusvuoden mukaan
   • 2020: Janne Härkönen ja Maria Lindholm
   • 2019: Erno Mustonen ja Osmo Kauppila 
   • 2018, 2017: Kirsi Aaltonen 
   • 2016: Jukka Majava

   2- vuotinen koulutus (DI-vaihe)

   Maisteriohjelmassa, opintojen aloitusvuoden mukaan 

   • 2020: Petteri Annunen
   • 2019: Arto Reiman
   • 2018 tai aiemmin: Jukka Majava (myös ICT-muuntokoulutus)

   Product Management (ProM)- maisteriohjelmassa, opintojen aloitusvuoden mukaan 

   • 2020, 2019: Emmanuel Nyameke
   • 2018 tai aiemmin: Erno Mustonen

   Kemia

   Kemian tutkinto-ohjelmassa opiskelu alkaa syksyisin orientaatioviikolla. Orientaatioviikon ohjelmassa on vastaanotto- ja tiedotustilaisuuksia, pienryhmätapaamisia, omaopettajatapaaminen, opintojen suunnittelua, luentoja sekä yliopiston ja yhteistyökumppaneiden palveluiden esittelyä.

   Jokaiselle uudelle opiskelijalle nimetään omaopettaja, joka ohjaa opiskelijaa vähintään kandivaiheen ajan. Omaopettajatoiminnan tavoitteena on varmistaa opintojen sujuva käynnistyminen sekä tukea opiskelijaa opintojen etenemisessä. Omaopettajat tapaavat ryhmiään muutaman kerran jokaisen lukuvuoden aikana.

   Myös maisterivaiheen opiskelijoille nimetään omaopettaja. Kemian maisterivaiheen omaopetus tähtää siihen, että jokainen kemialta valmistunut työllistyy.

   Biokemia LuK

   Lääketiede

   1 lk

   1. Tapaamisen ajankohta: loka-marraskuu

   C1 syksyn opintojaksot: Johdanto lääkäriyteen (orientaatio, lääkäriys, tutustuminen terveyspalvelujärjestelmään), anatomia ja solu- ja kehitysbiologia, englanti/ruotsi, tieto ja tutkimus I: tieteellinen kirjoittaminen ja tiedonhaku sekä dissektio (osa opiskelijoista)

   Aiheet: Esittäytyminen ja tutustuminen, pelisäännöt

   Tapaamisen tavoite: Tutustuminen ja keskustelu opiskelun aloitukseen liittyvistä haasteista ja odotuksista sekä sopia pelisäännöt toiminnalle. Ammatillisen kasvun alkaminen.

    

   2. Tapaamisen ajankohta: maalis-huhtikuu

   C2 kevään opintojaksot: Biokemia ja lääketieteellinen molekyylibiologia, Genomilääketiede, Lääketieteellinen psykologia, Englanti/Ruotsi, Tieto ja tutkimus II: tieteellinen viestintä

   Aiheet: Opiskelupaine ja kuormittavuus

   Tapaamisen tavoite: Keskustella opiskelupaineesta ja kuormittavuudesta, näiden käsittelystä ja pyrkimisestä tasapainoiseen elämään.

    

   2 lkv

   1. Tapaamisen ajankohta: loka-marraskuu

   C3 syksyn opintojaksot: Fysiologia, Yleinen patologia, Immunologia, Säteilyturvallisuus lääketieteessä

   Aiheet: kollegiaalisuus, etiikka, salassapitovelvollisuus, yliopiston päihdeohjelma

   Tapaamisen tavoite: Herättää ajatuksia ammattiin liittyvistä keskeisistä säännöistä ja ohjeista

    

   2. Tapaamisen ajankohta: maalis-huhtikuussa

   C4 kevään opintojaksot: Farmakologia ja toksikologia, Mikrobiologia, Potilas-lääkärisuhteen perusteet, Kansanterveystiede, Tieto ja tutkimus III: Data-analyysi, valinnaiset opinnot 6 op

   Aiheet: Vuorovaikutustaidot, ammatillinen kasvu, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy, kliiniseen vaiheeseen siirtyminen

   Tapaamisen tavoite: Herättää miettimään hyvien /huonojen vuorovaikutustaitojen merkitystä lääkärin ammatissa osana ammatillista kasvua.

    

   3 lkv

   1. Tapaamisen ajankohta: loka-marraskuu

   C5 syksyllä alkavat opintojaksot: anestesiologia, kirurgia, elinpatologia, laboratoriolääketiede, radiologia ja säteilyn turvallinen käyttö, kliininen farmakologia ja reseptioppi, sisätautioppi

   Aiheet: opiskelu kliinisessä vaiheessa, potilas-lääkärikontaktit, moniammatillisuus, syventävän aiheen valinta,

   Tapaamisen tavoite: keskustelua uudesta vaiheessa opiskelussa ja moniammatillisesta oppimisympäristöstä, syventävän tutkielman tekeminen

    

   2. Tapaamisen ajankohta: maalis-huhtikuu

   C6 keväällä alkavat opintojaksot: perustieteisiin integroidut opinnot kliininen anatomia ja fysiologia, yleislääketiede, EBM, LAK/vuorovaikutus-osajuonne

   Aiheet: Sairaala toimintaympäristönä, moniammatillisuus, eteen tulevat haasteet potilaskontakteissa

   Tapaamisen tavoite: Miettiä työelämän sääntöjä ja muiden huomioonottamista työyhteisössä.

    

   4 lkv

   1. Tapaamisaika: loka-marraskuu

   Syksyn opintojaksot: psykiatria, neurologia, kirurgia II, korva- nenä- ja kurkkutaudit, keuhkosairausoppi, anestesiologia II, elinpatologia II, EBM-juonne vieras kieli.

   Aiheet: Opintojen eteneminen ja oman työmäärän hallinta, vaihto-opiskelu, harjoittelut

   Tapaamisen tavoite: Miettiä omaa jaksamista työmäärän kasvaessa (harjoittelut, opiskelu, tentit)

    

   2. Tapaamisaika: maalis-huhtikuu

   Keväällä alkavat opintojaksot: neurokirurgia, yleislääketiede, EET-opinnot, oikeuslääketiede

   Aiheet: Lääkärin viransijaisuuskelpoisuuden saaminen, kesätyösuunnitelmat, mahdolliset pelot ja epävarmuudet tulevaan liittyen

   Tapaamisen tavoite: keskustella tulevasta kesästä viransijaisena, epävarmuuden ja oman osaamisen rajoitteiden tunnistaminen ja hyväksyminen

    

   5 lkv

   1. Tapaamisen ajankohta: loka-marraskuussa

   5. lukuvuoden syksyn aikana alkavat opintojaksot: Lastentautioppi (ryhmä A), Lastenpsykiatria (ryhmä A), EBM: EBM-opinnot (ryhmä A), Synnytys- ja naistentautioppi (ryhmä B), Silmätautioppi, Iho- ja sukupuolitautioppi, Perinnöllisyyslääketiede, Kliininen farmakologia ja lääkehoito, LAK: Terveydenhuollon etiikka, EET: EET-opinnot, (Tutkielman tutkimussuunnitelma)

   Aiheet: Kesän työkokemukset viransijaisena, ammatillinen kasvu, lääkärin työn vastuut ja velvollisuudet, opintojen tilanne

   Tapaamisen tavoite: kartoittaa opintojen tilannetta, lääkärintyöhön liittyvien vastuiden ja velvollisuuksien hahmottaminen, oman ammatillisen kasvun tunnistaminen

    

   2. Tapaamisen ajankohta: maaliskuu

   5. lukuvuoden kevään aikana alkavat opintojaksot: Lastentautioppi (ryhmä B), Lastenpsykiatria (ryhmä B), EBM: EBM-opinnot (ryhmä B), Synnytys- ja naistentautioppi (ryhmä A), Elinpatologia III, Yleislääketiede, OSCE-tentti, harjoittelu, (Tutkielman tutkimussuunnitelma)
    
   Aiheet: kirjatiedon yhdistäminen sovellettavaksi tiedoiksi ja käytännön taidoiksi, kesätyösuunnitelmat, käytännön vinkit työelämään

   Tapaamisen tavoite: oman ammatillisen kasvun tilan ja tavoitteiden tunnistaminen

    

   6 lkv

   1. Tapaamisen ajankohta: marraskuussa

   6. lukuvuoden syksyn aikana alkavat opintojaksot tai niiden osat: Radiologia II, kliininen syöpätautioppi, lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia, työterveyshuolto, kansanterveystiede, yleislääketiede, geriatria, hätätilapotilaan hoito ja potilasturvallisuus, fysiatria ja kuntoutus, johtaminen terveydenhuollossa, etiikka (essee), valinnaiset: kirurgian käden taidot, radiologian UÄ-kurssi

   Aiheet: Valmistumisaikataulu, tieteellinen jatkokoulutus, erikoistuminen, urapolku

   Tapaamisen tavoite: keskustella jatko-opintoihin/erikoistumiseen liittyvistä kysymyksistä, miettiä erilaisia urapolkuja

    

   2. Tapaamisen ajankohta: tammi-maaliskuu

   6. lukuvuoden kevään aikana alkavat opintojaksot tai niiden osat: Yleislääketieteen osce-tentti, Etiikka (luennot) sekä valinnainen kirurgian kertauskurssi

   Aiheet: Omaopettajaryhmän viimeinen kokoontuminen, miten tapaamiset ovat tukeneet lääkäriksi kasvua, palauteen antaminen

   Tapaamisen tavoite: Tapaamisten päättäjäiset, palautteen antaminen tapaamisista opiskelijoille ja omaopettajalle

   Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

   In tutor teaching issues kindly contact professor Sylvain Sebert sylvain.sebert(at)oulu.fi or coordinator Miia Halonen miia.halonen(at)oulu.fi.

   Lääketieteen tekniikka TtM

   Tutor teachers of the Biomedical Engineering at the Faculty of Medicine are

   Sami Kauppinen                      master´s students, who have begun the studies 2017 or earlier 

   Vesa Virtanen                           master´s students, who have begun the studies in 2018 

   Lassi Rieppo                              master´s students, who have begun the studies in 2019 

   Bijay Shakya                              master´s students, who have begun the studies in 2020 

   Hyvinvointitekniikka

   Hyvinvointitekniikan koulutusohjelman omaopettajat ovat Iida Kestilä ja Sami Kauppinen.                  

           

   Viimeksi päivitetty: 4.12.2020