Pienryhmäohjaus

Oulun yliopisto järjestää kaikille uusille opiskelijoille pienryhmäohjausta. Ohjausta saavat niin suomalaiset kuin kansainvälisetkin opiskelijat. Ohjaus alkaa heti opintojen alussa ja kestää intensiivisimmillään ensimmäisen opiskelusyksyn.

Pienryhmäohjaajina toimivat saman koulutusalan ylempien vuosikurssien opiskelijat, jotka yliopisto on kouluttanut tehtäväänsä. Pienryhmäohjaajan johdolla uudet opiskelijat tutustuvat noin 10 hengen ryhmissä omaan opiskelualan, tiedekunnan ja koko yliopiston käytäntöihin mutta ennen kaikkea opiskelukavereihin ja Ouluun. Pienryhmäohjaus on osa yliopiston virallista opinto-ohjausta. Pienryhmäohjaajat toimivat tuntiopetustehtävissä ja vastaavat opetussuunnitelman mukaisen ohjauksen toteutumisesta.

Pienryhmäohjaajan tehtävinä on mm.

•  tutustuttaa yliopistoon ja yliopisto-opiskelun käytäntöihin, sekä muihin opiskelijoihin

• perehdyttää omaan  tutkinto-ohjelmaan yleisellä tasolla

• kertoa opiskelua tukevista palveluista

• perehdyttää opiskelijaelämään ja vapaa-ajantoimintaan

• perehdyttää yliopistoyhteisöön  ja opiskelijan vaikutusmahdollisuuksiin

• ohjata tutkinto-ohjelmassa tarvittaviin keskeisiin opiskelutaitoihin, opiskelun- ja  ajankäytön suunnitteluun

• ohjata uutta opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta opiskelusta

 

Haluatko sinä pienryhmäohjaajaksi?

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun (OyKKK) omaopettajat ja pienryhmäohjaajat opintonsa syksyllä 2019 aloittaville

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Omaopettaja (pienryhmäohjaajat):
Ryhmä 1: Outi Merilahti (Eetu Häkkinen ja Kiia Kekäläinen)
Ryhmä 2: Suvi Kangasrääsiö (Ilari Käyhkö ja Ella Komulainen)
Ryhmä 3: Erkki Lassila (Juho Toratti ja Emilia Hoikkaniemi)
Ryhmä 4: Jenni Jääskö (Severi Kurtti ja Mea Pulliainen)
Ryhmä 5: Tomi Alaste (Sami Juvonen ja Emma-Noora Pihlajaniemi)
Ryhmä 6: Timo Pohjosenperä (Juho Kuiri ja Vilma Kauppila)
Ryhmä 7: Milka Väinämö (Rami Paukkunen ja Katriina Salmela)
Ryhmä 8: Janne Lehto (Samuli Virtanen ja Mari Pekkala)
Ryhmä 9: Kaisu Jansson (Teemu Rojo ja Tuulia Kinnunen)

Laskentatoimen maisteriohjelma (erillisvalinta)
Omaopettaja (Pienryhmäohjaaja):
Sinikka Moilanen (Ella Rantamaa)

Kansainvälisiset maisteriohjelmat
Koordinaattori/Omaopettaja (Kummi):
Taloustiede: Chao Ding (Hong Dang)
Laskentatoimi: Van Tran (Thi Ngoc Han Nguyen)
Rahoitus: Asif Ruman (Le Ngoc Thao Tran)
Markkinointi: Tan Teck Ming (Jenna Suorsa)
Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen: Marianne Ylilehto ja Hanna Okkonen (Syeedul Al-amin ja Jutta Kangas)

Laaja-alainen luokanopettajakoulutus:
LO-19A: Haapaniemi Laura, Arkkila Teemu
LO-19B: Suutarinen Jenna, Hassinen Henna
LO-19C: Asikainen Josefiina, Jaakola Karita
LO-19D: Piippo Jonna, Luukka Helmi

Intercultural Teacher Education:
Putkinen Laura, Lääperi Venla

Taide- ja taitopainotteinen luokanopettajakoulutus:
Hietala Hanna, Toppinen Jaakko                      

Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus:
Häll Veera, Tornberg Anssi

Luokanopettajan maisteriohjelma:
Kuusela Heidi, Peltonen Sara

Varhaiskasvatuksen koulutus:
Länkinen Hanna
Leinonen Kalle
Leinonen Rosalia
Juustila Satu
Juntunen Niina
Ilvesaho Kiia
Järvenranta Hanna
Keckman Venla
Mämmioja Heta
Alamäki Veera
Holländer Jenni
Yrjänä Antti

Maisterivaihe:
Huhtala Laura

Erityispedagogiikan koulutus:
Välimäki Venla, Kivioja Milla-Mari

Varhaiskasvatuksen erityisopettajakoulutus (VEO):
Leinonen Mari, Laurila Essi

Kasvatustieteiden koulutus:
Rautasalo Iina, Kangas Matilda, Junnelin Jasmin

Musiikkikasvatuksen koulutus:
Pohjo Katriina, Oikarinen Arttu

Edglo:
Blaskovich Sarah, Kralj Dea, Roy Chowdhury Chandril

LET:
Bhavna Rawat, Pablo Santur

Pienryhmäohjaus humanistisessa tiedekunnassa

Humanistisen tiedekunnan uutena opiskelijana saat oman pienryhmäohjaajan, joka perehdyttää sinut opintojen aloittamiseen, opintojen suunnitteluun, opiskeluympäristöön ja erityisesti omaan opiskelualaasi. Osallistuminen pienryhmäohjaukseen on tehokas tapa perehtyä yliopiston, tiedekunnan ja oman oppiaineen toimintaan.

Humanistisen tiedekunnan järjestämän uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuuden päätyttyä opiskelijat jaetaan pienryhmiin, joissa oman oppiaineen vanhempi, yliopiston tähän tehtävään kouluttama opiskelija ohjaa ja opastaa uusia opiskelijoita. On siis ehdottoman tärkeää osallistua syyslukukauden ensimmäiseen informaatiotilaisuuteen.

Pienryhmäohjaajat ja oppiaineiden yhdyshenkilöt lukuvuonna 2019-2020

Pienryhmäohjaajat 2019-2020

Kandivaiheen opiskelijat

Pihla Siniketo

Niklas Riekki

Joonas Haatainen

Matti Komulainen

Atte Tornberg

Hanna Ollikainen

Tommi Lämsä

Alina Luokkanen

Tuomas Aho

Laura Djerf Superpro

Maisterivaiheen opiskelijat

Juho Knuutila

Pienryhmäohjaajat 2019-2020

Kandivaiheen opiskelijat

Iida Takaluoma

Oskari Mäki

Juha-Pekka Käräjäoja

Sampo Koski

Jonna Siirtola

Mikko Kalliainen

Anniina Roininen

Kalle Laurila

Janne Kilponen superpro

 

Pienryhmäohjaajat 2019-2020

Kandivaiheen opiskelijat

Vappu Schroderus

Anssi Uistola

Katri Säily

Roosa Risto

Lassi Perälä

Markus Kyllönen

Riina Annunen superpro

 

Davvisámegillii (pohjoissaameksi)

Fuksiláidehus

Humanisttalaš dieđagotti ođđa oahppin oaččut fuksiláidesteaddji, gii oahpista oahpuid álggaheapmái, oahpuid plánemii, oahppobirrasii ja erenomážit du iežat oahpposuorgái. Oassálastin fuksiláidesteapmái lea dehálaš vuohki oahpásmuvvat universiteahta, dieđagotti ja iežat oahpposuorggi doaimmaide. Humanisttalaš dieđagoddi lágida ođđa ohppiide infodilálašvuođa, man loahpas oahppit juhkojuvvojit joavkkuide. Joavkkuid láidestaddjit leat du oahppoávdnasa boarráset oahppit, geaid universitehta lea skuvlen láidestit ođđa ohppiid. Leage erenomáš dehálaš oassálastit čakčalohkanbaji vuosttas informašuvdnadilálašvuhtii.

 

Sämikielân (inarinsaameksi)

Fuksilaiđiittâs

Oulu ollâopâttâh uárnee puoh uđđâ uáppeid fuksilaiđiittâs, mii álgá uápui vuosmuu peeivi. Enâmus laiđiittâs lii vuosmuu čohčâluuhâmpaje ääigi. Fuksilaiđiitteijee jođettâsâst uđđâ uáppeeh uápásmeh juávhuin jieijâs oppâmsyergi, tieđâkode já ubâ ollâopâttuv vuáválâšvuođáid mut eromâšávt eres uáppeid já Oulun. Fuksilaiđiitteijen láá siämmáá uáppusyergi aaleeb ihekuursâi lohheeh, kiäid ollâopâttâh lii škovliittâm paargon. Lii-uv eromâš tehálâš uásálistiđ čohčâluuhâmpaje vuossâmuu informaatiotilálâšvuotân.

 

Davvisámegillii (pohjoissaameksi)

Fuksiláidehus

Humanisttalaš dieđagotti ođđa oahppin oaččut fuksiláidesteaddji, gii oahpista oahpuid álggaheapmái, oahpuid plánemii, oahppobirrasii ja erenomážit du iežat oahpposuorgái. Oassálastin fuksiláidesteapmái lea dehálaš vuohki oahpásmuvvat universiteahta, dieđagotti ja iežat oahpposuorggi doaimmaide. Humanisttalaš dieđagoddi lágida ođđa ohppiide infodilálašvuođa, man loahpas oahppit juhkojuvvojit joavkkuide. Joavkkuid láidestaddjit leat du oahppoávdnasa boarráset oahppit, geaid universitehta lea skuvlen láidestit ođđa ohppiid. Leage erenomáš dehálaš oassálastit čakčalohkanbaji vuosttas informašuvdnadilálašvuhtii.

 

Sämikielân (inarinsaameksi)

Fuksilaiđiittâs

Oulu ollâopâttâh uárnee puoh uđđâ uáppeid fuksilaiđiittâs, mii álgá uápui vuosmuu peeivi. Enâmus laiđiittâs lii vuosmuu čohčâluuhâmpaje ääigi. Fuksilaiđiitteijee jođettâsâst uđđâ uáppeeh uápásmeh juávhuin jieijâs oppâmsyergi, tieđâkode já ubâ ollâopâttuv vuáválâšvuođáid mut eromâšávt eres uáppeid já Oulun. Fuksilaiđiitteijen láá siämmáá uáppusyergi aaleeb ihekuursâi lohheeh, kiäid ollâopâttâh lii škovliittâm paargon. Lii-uv eromâš tehálâš uásálistiđ čohčâluuhâmpaje vuossâmuu informaatiotilálâšvuotân.

2019

Daniel Uher

Yussef Hosni

Lukuvuoden 19-20 pienryhmäohjaajat:

Karoliina Kokko (karoliina.kokko@student.oulu.fi)

Anna-Sofia Tastula (anna-sofia.tastula@student.oulu.fi)

 

Kulttuuriantropologian pienryhmäohjaajaksi?

Pienryhmäohjaajan tehtävänä on perehdyttää uudet kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat yliopistoon, opiskeluympäristöön, omaan opiskelualaan ja erityisesti opintojen alkuun. Pienryhmäohjaaja toimii yhteistyössä oppiaineen henkilökunnan kanssa. Pienryhmäohjaajaksi voivat hakea 2. tai 3. vuoden kulttuuriantropologian pääaineopiskelijat. Oulun yliopiston Koulutuspalvelut maksaa pienryhmäohjaajalle ohjauspalkkion ja vastaa yhdessä tiedekunnan kanssa pienryhmäohjaajien kouluttamisesta. Pienryhmäohjaajat saavat erillisen todistuksen ohjauksesta ja koulutukseen osallistumisesta. 

Lisätiedot:

Anneli Meriläinen-Hyvärinen, anneli.merilainen (at) oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 2.10.2019