aseman pitkäaikaisseurannat

Kaikki alla luetellut pitkäaikaisseurannat ovat edelleen käynnissä. Aineistoja voi pyytää tutkimuskäyttöön Oulangan tutkimusasemalta (s-posti oulanka(at)oulu.fi). Aineiston käytöstä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

VESINÄYTTEET

Vesinäytteiden noutotiheys ja analyysivalikoima vaihtelee. Aineisto saatavilla seuraavista:                                         

JOET            

Oulankajoki (1966)

Kitkajoki (1966)

LAMMET

Talvilampi (1991)

Alempi hiidenlampi (1989)

Ylempi hiidenlampi (1989)

Kourulampi (1998)

KALKKILAMMET

Kalliolampi (2004)

Tulilampi (2004)                 

Rytilampi (2004)

Purkuputaanlampi (2004)

PUROT

Merenoja (1989)

Putaanoja (1989)

Sukerijoki (1989)

Uopajapuro (1993)

Välilampi luusua (2011)

 

AUTOMATISOIDUT MITTAUSASEMAT

Kesälahti (2013)

Yli-Kitkan syvänne (2013)

 

MUUT

Aineisto saatavilla seuraavista:

Oulangan vedenkorkeus ja lämpötilat (1966)

Lumensyvyys (1967)

Lumi- ja routalinjat (1990)

Vielä keskeneräisiä aineistoja:

Pikkujyrsijöiden kannanvaihtelut (1968)

Potnapekkojen (Lecoptera) kannanvaihtelut (1978)

Koskikalaston pitkäaikaisseurannat (2008)

Yöperhosaineisto valorysillä (1993)

Vaaitusmittaukset Oulankajoen meanderoinnin etenemisestä (2002)

Vedenkorkeuden, lämpötilan ja ilman lämpötilan jatkuvatoimiset mittaukset puroissa ja lähteissä (2008)

Oulanka-, Kitka- tai Kuusinkijokeen laskevan puron pohjaeläinseuranta (2000)

Kasvien fenologiaseuranta ja marjasadot (1997)

Ilmatieteenlaitoksen sääaineistoja (1967)

 

Viimeksi päivitetty: 14.6.2018