Less-PFAS - PFAS-yhdisteillä saastuneiden materiaalien kestävä hallinta, 2019‒2022

         

               

 

Less-PFAS ‒ PFAS-yhdisteillä saastuneiden materiaalien kestävä hallinta, 2019‒2022

Hankkeen tavoitteena on yhteistyössä ruotsalaisten, suomalaisten ja norjalaisten kumppaneiden kanssa optimoida lupaavimmat PFAS-yhdisteiden hajotusmenetelmät ja skaalata ne käytännössä toteutettavissa oleviin ratkaisuihin. Projektin spesifiset tavoitteet ovat:

  1. Kehitetään sorbentti, joka yhdistettäessä hajotustekniikkaan soveltuu veden puhdistamiseen ja voi tuhota yhtäaikaisesti PFAS-yhdisteitä.
  2. Optimoidaan olemassa olevia PFAS-yhdisteiden hajotustekniikoita ja skaalataan niitä käytännön sovellustasolle kentällä.
  3. Demonstroidaan/validoidaan tekniikoita pilot-mittakaavassa.
  4. Tarjotaan yritykselle käyttövalmiita tekniikoita puhdistamaan PFAS-yhdisteillä saastunutta maaperää ja vettä.
  5. Levitetään tietoa kemikaalista itsestään sekä mahdollisuuksista hallita PFAS-yhdisteillä saastuneita materiaaleja kestävästi.

Less-PFAS-projektin konsortio koostuu kolmesta partnerista: Luulajan teknillinen yliopisto (koordinaattori, Ruotsi) Oulun yliopisto (Suomi), ja UiT Norjan arktinen yliopisto (Norja). Projekti on alkanut syyskuussa 2019 ja loppuu elokuussa 2022. Projektia rahoittaa EU-ohjelma Interreg Pohjoinen. Oulun yliopisto saa rahoitusta myös Lapin liitolta.

Linkki projektin koordinaattorin sivuille

Lisätietoja:

Tiina Leiviskä, Dosentti, TkT

Projektin johtaja

Kemiallinen prosessitekniikka, Oulun yliopisto

Sähköposti: tiina.leiviska@oulu.fi

Puh. 029 4482386

  

Viimeksi päivitetty: 4.5.2020