Painettavat teknologiat kiinteän elektrolyytin akkusovelluksissa

PASS

Projektin kuvaus

Painettavat teknologiat kiinteän elektrolyytin akkusovelluksissa (PASS) on tutkimusta edistävä kehittämis- ja promootiohanke, joka yhdistää Oulun seudun kansainvälisesti tunnetun painettavan teknologian ja älykkään elektroniikan huippuosaamisen osaksi kansallisia ja kansainvälisiä akkuarvoketjuja. Hankkeen konkreettisena tavoitteena on kiinteän elektrolyytin akkukennoprototyypin valmistaminen painamalla hyödyntäen uudenlaista akunvalmistusteknologiaa. Uutta kiinteän elektrolyytin akkuratkaisua kehitetään kansainvälisille markkinoille määriteltyjen asiakastarpeiden pohjalta. Onnistuessaan ratkaisu mahdollistaisi käyttöturvallisempien ja ekologisempien litiumioniakkujen valmistuksen, minkä lisäksi painettavalla akunvalmisteknologialla uskotaan olevan valtava kaupallinen potentiaali. Teknologian kehitykseen liittyen hankkeessa benchmarkataan maailman parhaita akkuteknologian osaajia, selvitetään kiinteän elektrolyytin akkuteknologian kaupallista tilannetta, sovellutusmahdollisuuksia ja markkinapotentiaalia, haetaan kehitettäville ratkaisuille kansainvälisesti skaalautuvia liiketoimintamalleja sekä keinoja niiden nopealle tuotteistamiselle ja kaupallistamiselle. Tutkimustoiminnan lisäksi hankkeessa luodaan alueellista yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden muodostamaa kansainvälisestikin houkuttelevaa painettavan akkuteknologian innovaatioekosysteemiä, joka vahvistaa nykyistä elinkeinotoimintaa alueella, synnyttää uusia yrityksiä, työpaikkoja ja investointeja sekä lisää alueen vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta akkuteknologian osaajana ja edelläkävijänä.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Projektin tulokset

Printed Solid-State Li-ion Batteries for the Future 21.4.2021 esitysmateriaali

Yhteistyökumppanit

VTT

Oulun ammattikorkeakoulu