Tutkijakoulun järjestämät kurssit

HUOM: Päivitetyt tiedot kursseista ja aikatauluista löytyvät Pepistä, mutta ilmoittautuminen kaikille kursseille tehdään WebOodissa!

UniOGS:n järjestämät pakolliset kurssit

Introduction to Doctoral Training, 920001J (1 op)

Kurssikuvaus ja ohjeet

  • Tämä kaksipäiväinen kurssi järjestetään englanninkielisenä kaksi kertaa vuodessa, keväällä Kontinkankaalla ja syksyllä Linnanmaalla. Kurssiin sisältyy myös kotitehtäviä.
  • Kurssia voi seurata etäyhteydellä. Syksyllä 2020 kurssi järjestetään vain etäyhteydellä.
  • Kurssi on pakollinen ja kuuluu yleis- ja valmiustaito-opintoihin.

Tieteellinen tutkimus ja etiikka, 920002J (2 op)

Kurssikuvaus, ohjeet ja aikataulu

  • Kurssi järjestetään kerran syksyllä (englanniksi) ja kerran keväällä (suomeksi).
  • Kurssi suositellaan suoritettavaksi jatko-opintojen alkuvaiheessa.
  • Kurssia voi seurata etäyhteydellä
  • Kurssi kuuluu pakollisiin yleis- ja valmiustaito-opintoihin.

 Tohtorikoulutussuunnitelma, 920012J (3 op)

  • Ohjeet löytyvät lomake- ja ohjepankista.
  • Kurssimerkintä annetaan, kun pääohjaajan hyväksymä ja seurantaryhmän puoltama tohtorikoulutussuunnitelma (sis. tutkimussuunnitelman, urasuunnitelman ja HOPSin) on hyväksytty virallisesti tohtorikoulutustoimikunnassa.
  • Kurssi kuuluu pakollisiin tieteenalakohtaisiin opintoihin.

Seurantaryhmä; raportointi ja tapaamiset, 920007J (1 op)

  • Opintopiste annetaan, kun opiskelija on pitänyt kaikki vuosittaiset seurantaryhmän tapaamiset.
  • Kurssi kuuluu pakollisiin yleis- ja valmiustaito-opintoihin.

Pakolliset muiden järjestämät kurssit

Tutkimussuunnitelmaseminaari (1 op) (yksikkökohtainen koodi)

  • Jokaisen tohtoriopiskelijan on opintojensa aikana osallistuttava myös aktiivisesti tutkimussuunnitelmaseminaareihin. Seminaarissa jokainen tohtoriopiskelija esittelee oman tutkimusaiheensa.
  • Tutkimussuunnitelmaseminaareja järjestävät pääaineet, yksiköt ja tohtoriohjelmat. Tohtorikoulutuksen pääaineen vastuuhenkilöltä voi kysyä milloin ja missä tarkoitukseen sopiva seminaarisarja tai -kurssi järjestetään. ​​​​​​
  • Kurssi kuuluu pakollisiin tieteenalakohtaisiin opintoihin.

UniOGS:n järjestämät yleis- ja valmiustaitokurssit

Vastuullinen tutkimus: julkaisut, data, metriikka ja meritoituminen (ent. Tieteellinen tiedonhankinta tutkimusprosessissa), 920003J (2 op)

  • Kurssi järjestetään kerran syksyllä englanniksi ja kerran keväällä suomeksi.
  • Kurssi suositellaan suoritettavaksi tohtoriopintojen alkuvaiheessa.

Yliopistopedagogiikan perusteet tohtoriopiskelijoille, 920005J (2 op)

  • Kurssi järjestetään keväisin ja syksyisin suomen- ja englanninkielisenä. Ryhmäopetus tapahtuu 20 henkilön ryhmissä.
  • Kurssi on pakollinen vain siinä tapauksessa, ettei soveltuvia pedagogiikan opintoja ole taustalla ja opintosuunnitelmaan halutaan sisällyttää opetusta. Kurssin voi sisällyttää valinnaisiin yleis- ja valmiustaito-opintoihin.

UniOGS mentorointiohjelma, 920015J (0 p)

  • Kestää koko lukuvuoden ajan

Patenttitietokantojen käyttö tutkimuksessa, 920013J (0.5 op)

  • Kurssi järjestetään sekä syksyllä (suomi) että keväällä (englanti).
  • Kurssin enimmäisosallistujamäärä on 30. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti tohtorin tutkintoa tekeville, mutta myös väitelleille tutkijoille.
  • Kurssin voi sisällyttää valinnaisiin yleis- ja valmiustaito-opintoihin

IP Rights and Research, 920016J (0.5 op)

  • Kurssi järjestetään sekä syksyllä että keväällä englanniksi.
  • Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti tohtorin tutkintoa tekeville, mutta myös väitelleille tutkijoille.
  • Kurssi on voi sisällyttää valinnaisiin yleis- ja valmiustaito-opintoihin.

Tutkijan tiedeviestintävalmiudet, 920011J (1 op)

  • Kurssi järjestetään sekä syksyllä (suomi) että keväällä (englanti).
  • Kurssilla opit kirjoittamaan tutkimuksestasi yleistajuisesti, voit harjoitella hissipuhetta tai valmistautua radio- tai televisiohaastatteluun
  • Kurssityönä kirjoitetaan väitöstiedote tai blogiteksti väitöskirjastasi
  • Kurssin voi sisällyttää valinnaisiin yleis- ja valmiustaito-opintoihin

Tieteellinen viestintä, Scientific Communication, 920010J (0.5 op)

Kurssikuvaus, ohjeet ja aikataulu

Kurssi sisältää 3 x 4 h luentoja ja 5 h itsenäistä työskentelyä (luennon aiheeseen valmistautumista). Opiskelijan täytyy osallistua vähintään kahteen eri luentoon saadakseen opintosuorituksen kurssista. Jokaisesta luennosta järjestetään sekä suomen- että englanninkielinen versio (englanniksi syksyllä ja suomeksi keväällä).

  • Kurssin voi sisällyttää yleis- ja valmiustaito-opintoihin.
  • Kurssia voi seurata etäyhteydellä

Luennot:

    Tieteellisen lehtiartikkelin kirjoittaminen
    Väitöskirjan kirjoittaminen
    Kokoelmaväitöskirjan yhteenveto-osan kirjoittaminen

Johdatus datan visualisointiin, 920026J (1 op)

  • Kurssi antaa yleiskäsityksen, miten datan visualisaatiota voidaan käyttää sekä tutkimusvälineenä että tutkimustavoitteiden ja tulosten viestinnässä
  • Kurssilaiset tekevät kurssilla datan visualisaatiotehtävän käyttäen joko omaa tai ohjaajan antamaa aineistoa.
  • Kurssi järjestetään syksyllä englanniksi.
  • Kurssin voi sisällyttää valinnaisiin yleis- ja valmiustaito-opintoihin

Projektinhallinta, 920027J (2 op)

  • Kurssi järjestetään syksyllä englanniksi.
  • Kurssin voi sisällyttää valinnaisiin yleis- ja valmiustaito-opintoihin

Viestintä- ja esiintymistaidot, 920028J (0,5 op)

  • Kurssi järjestetään syksyllä englanniksi.
  • Kurssin voi sisällyttää valinnaisiin yleis- ja valmiustaito-opintoihin

Liiketoiminnan kehittäminen tutkijan näkökulmasta, 920030J (2 op)

  • Kurssilla keskitytään uuden liiketoiminnan testaukseen, liiketoimintamallin kehittämiseen ja suunnitteluun sekä liiketoiminnan kasvun ja muutoksen hallintaan
  • Kurssi järjestetään syksyllä englanniksi.
  • Kurssin voi sisällyttää valinnaisiin yleis- ja valmiustaito-opintoihin

Tutkimusapurahahakemusten laatiminen, 920033J (1 op )

  • Verkkokurssi Findocnet-alustalla
  • Kurssi järjestetään englanniksi
  • Kurssin jälkeen osaat suunnitella tutkimusrahoitushakemuksen rakenteen ja aikataulun apurahahakemuksen laatimiselle
  • Kurssi antaa käytännön vinkkejä apurahahakemuksen kirjoittamiseen
  • Kurssin voi sisällyttää valinnaisiin yleis- ja valmiustaito-opintoihin

Ota tekijänoikeudet haltuun!, 920032J (0.5 op)

  • Kurssilla suoritettuaan väitöstutkijalla on yleiskäsityksen tekijänoikeuksista
  • Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, tutkijoille ja opettajille, jotka tuottavat ja käyttävät tekijänoikeudella suojattuja teoksia omassa työssään, opinnoissaan tai vapaa-ajallaan.

 

Viimeksi päivitetty: 21.9.2020