Kurssit - tutkijakoulu

HUOM:  Päivitetyt tiedot kursseista sekä ilmoittautuminen kaikille kursseille on WebOodin kautta!
HUOM: Sivu ei ajantasalla, tarkista tiedot englanninkieliseltä puolelta!

Pakolliset Tutkijakoulun järjestämät kurssit:

Katso lisätietoja opintovaatimuksista.


Introduction to Doctoral Training 920001J (1 op)

Kurssikuvaus ja ohjeet

 • Tämä kaksipäiväinen kurssi järjestetään englanninkielisenä kaksi kertaa vuodessa, keväällä Kontinkankaalla ja syksyllä Linnanmaalla. Toinen kurssipäivä on valinnainen, kurssiin sisältyy myös kotitehtäviä.
 • Kurssia voi seurata etäyhteydellä osoitteessa https://connect.funet.fi/uniogs/
 • Kurssi kuuluu yleis- ja valmiustaito-opintoihin.

 

Tieteellinen tutkimus ja etiikka 920002J (2 op)

Kurssikuvaus, ohjeet ja aikataulu

 • Kurssi järjestetään kerran syksyllä (opetus englanniksi) ja kerran keväällä (opetus suomeksi). Kurssi suositellaan suoritettavaksi jatko-opintojen alkuvaiheessa.
 • Kurssia voi seurata etäyhteydellä osoitteessa https://connect.funet.fi/uniogs
 • Kurssi kuuluu yleis- ja valmiustaito-opintoihin.

 

Seurantaryhmä; raportointi ja tapaamiset 920007J  (1 op)

 • Opintopiste annetaan, kun opiskelija on pitänyt kaikki vuosittaiset seuraantaryhmän tapaamiset ja väitöskirjan käsikirjoitus on lähetetty esitarkastukseen.
 • Kurssi kuuluu yleis- ja valmiustaito-opintoihin.

 

Tohtorikoulutussuunnitelma 920012J (3 op)

 • Ohjeet löytyvät Lomake- ja ohjepankista
 • Kun seurantaryhmän puoltama tohtorikoulutussuunnitelma (sis. tutkimussuunnitelman) on hyväksytty virallisesti tohtorikoulutustoimikunnassa, kurssimerkintä (3 op) annetaan.
 • Kurssi kuuluu tieteenalakohtaisiin opintoihin.
   

Pakolliset muiden järjestämät kurssit

 

Tutkimussuunnitelmaseminaari (1 op) (yksikkökohtainen koodi)

 • Jokaisen tohtoriopiskelijan on opintojensa aikana osallistuttava myös aktiivisesti tutkimussuunnitelmaseminaareihin. Seminaarissa jokainen tohtoriopiskelija esittelee oman tutkimusaiheensa.
 • Tutkimussuunnitelmaseminaareja järjestävät pääaineet, yksiköt ja tohtoriohjelmat. Tohtorikoulutuksen pääaineen vastuuhenkilöltä voi kysyä milloin ja missä tarkoitukseen sopiva seminaarisarja tai -kurssi järjestetään.
 • Kurssi kuuluu tieteenalakohtaisiin opintoihin.
   

UniOGS:n järjestämät yleis- ja valmiustaitokurssit

 

Yliopistopedagogiikan perusteet tohtoriopiskelijoille 920005J (2 op)

 • Kurssikuvaus
  Kurssi järjestetään suomenkielisenä ja englanninkielisenä keväisin ja syksyisin. Ryhmäopetus tapahtuu 20 henkilön ryhmissä.
  Kurssi on pakollinen vain siinä tapauksessa, ettei soveltuvia pedagogiikan opintoja ole taustalla ja opintosuunnitelmaan halutaan sisällyttää opetusta (huom. tarkista ensin opintovaatimuksesi, voiko opetustehtäviä sisällyttää). Kurssin voi sisällyttää yleis- ja valmiustaito-opintoihin, jos niitä voi tehdä enemmän kuin 4 op. Tarkista luennoitsija ja tiedot Oodista. Kurssi alkaa syyskuussa ja päättyy joulukuussa. Tarkemmat ajat ilmoitetaan myöhemmin.

  Ryhmä 1 (englanninkielinen, Linnanmaa)

  Ryhmä 2 (suomenkielinen, Linnanmaa)                                                                   


 

Patenttitietokantojen käyttö tutkimuksessa 920013J (0.5 op)

 • Kurssikuvaus
 • Kurssi järjestetään kerran keväällä (englanti) ja kerran syksyllä (suomi). Tänä keväänä päivä on 12.x5.2016 klo 9.15-16 (englanniksi), paikka: TL103 (TellUs Innovation Arena).
 • Opiskelijoiden maksimimäärä kurssille on 25. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti tohtorin tutkintoa tekeville, mutta myös väitelleille tutkijoille.
 • Kurssi on valinnainenKurssin voi sisällyttää yleis- ja valmiustaito-opintoihin, jos niitä voi tehdä enemmän kuin 4 op.
   

IP Rights and Research 920016J  (0.5 op).

 • Kurssi järjestetään kerran syksyllä, kurssin kieli on englanti. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti tohtorin tutkintoa tekeville, mutta myös väitelleille tutkijoille.
 • Kurssi on valinnainen. Kurssin voi sisällyttää yleis- ja valmiustaito-opintoihin, jos niitä voi tehdä enemmän kuin 4 op.

 

Vastuullinen tutkimus: julkaisut, data, metriikka ja meritoituminen (ent. Tietellinen tiedonhankinta tutkimusprosessissa) /
Responsible research: publications, data, metrics and merits (prev. Scholarly Information in Research Process) 920003J (2 op)

 

Tutkijan tiedeviestintävalmiudet 920011J (1 op)

 • Opetusta väitöstiedotteen kirjoittamiseen ja muuhun yleistajuiseen tiedeviestintään, josta voi olla hyötyä myös rahoitushakemuksia laatiessa.
 • Kurssi on valinnainen. Kurssin voi sisällyttää yleis- ja valmiustaito-opintoihin, jos niitä voi tehdä enemmän kuin 4 op.

 

Tieteellinen viestintä, Scientific Communication 920010J (0.5 op)

Kurssi sisältää 3 x 4 h luentoja ja 5 h itsenäistä työskentelyä (luennon aiheeseen valmistautumista). Opiskelijan täytyy osallistua vähintään kahteen eri luentoon saadakseen opintosuorituksen kurssista. Jokaisesta luennosta järjestetään sekä suomen- että englanninkielinen versio. Luennot:

 • Tieteellisen lehtiartikkelin kirjoittaminen
 • Väitöskirjan kirjoittaminen
 • Kokoelmaväitöskirjan yhteenveto-osan kirjoittaminen
 • Kurssin voi sisällyttää yleis- ja valmiustaito-opintoihin, jos niitä voi tehdä enemmän kuin 4 op
 • Tarkempaa tietoa kurssista täällä
   

Ohjaustaidot ja johtajuus työelämässä (920023J, 3 op)

Valmennuksen tavoitteena on luoda käsitystä johtajuudesta suhteessa omaan itseen ja omaan toimintaan. Osallistujat oivaltavat johtajuuden merkityksen tärkeänä osana omaa itseään ja hyvää esimiestyötä.

 

Ohjaustaidot ja johtajuus työelämässä II (920024J, 3 op)

Kurssin tavoitteet: Kurssin tavoitteena on luoda käsitystä johtajuudesta erilaisissa vuorovaikutus- ja kommunikaatiotilanteissa.

Osaamistavoitteet: Osallistujat oivaltavat vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin merkityksen tärkeänä osana hyvää johtajuutta.

 

Viimeksi päivitetty: 6.8.2019